รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566

#

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เลขที่ใบขอซื้อ/ขอจ้าง

วันที่จัดซื้อ

ผังบัญชี

รายการ

จำนวน

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย

ราคารวม

บริษัท/ห้าง/ร้าน

งบประมาณ

หน่วยงาน

ผูัจัดซื้อ

1.

27413

24440

04 ส.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนกันยายน 2566

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

2.

27412

24440

04 ส.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนสิงหาคม 2566

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

3.

27411

24440

04 ส.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนกรกฎาคม 2566

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

4.

27410

24439

04 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ปลั๊กตัวผู้

1

 

กล่อง

900.00

 

900.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

5.

27410

24439

04 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

หลอดไฟ LED 9 W

5

 

กล่อง

1,140.00

 

5,700.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

6.

27410

24439

04 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ปลั๊กมีกราวด์+ฝาปิด+บล๊อก

60

 

ชุด

220.00

 

13,200.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

7.

27409

24438

04 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

วัสดุเงินสด(การศึกษา) เครื่องวัดความดัน, เครื่องทำแซนวิช, กล่องเสริมทักษะ, ถุงเพาะชำ, ตุ๊กตาผ้า

1

 

งาน

29,841.50

 

29,841.50

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

8.

27408

24437

04 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ตรายางหมึกในตัว (จำนวน 9 อัน)

1

 

ชุด

2,585.00

 

2,585.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

9.

27407

24436

04 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Centrifuge tube 15 ml. PP 1000pcs ,NEW LEAF

1

 

box

1,800.00

 

1,800.00

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

10.

27407

24436

04 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Urine strips11 100 Tests, CYBOW

2

 

bot

750.00

 

1,500.00

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

11.

27406

24435

04 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

NADP, Dsodium Salt 100 mg. Millipore

1

 

bot

3,000.00

 

3,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

12.

27405

24434

04 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

วัสดุเงินสด(การศึกษา) น้ำแข็ง, อาหารสำหรับประกอบอาหารห้วข้อชีวจิต, น้ำมันมะพร้าว, สำลี, มาร์กหน้า, วิตามินซีเซรั่ม, อาหารและวัสดุสำหรับการเรียนหัวข้อชีวจิต,กล่องพลาสติกแบบมรหูหิ้ว

1

 

งาน

4,630.00

 

4,630.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

13.

27420

24447

07 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Puradisc Syring Filter 25mm. 0.45um PES (50/box) 3 ml. 100/box

1

 

box

3,090.00

 

3,090.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

14.

27420

24447

07 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

N,N,N,N-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride 25g. ,Merck (dihydrochloride)

1

 

bot

10,700.00

 

10,700.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

15.

27420

24447

07 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลูกยางปิเปต ขนาดเล็ก (ลูกบีบยางจิ๋ว),ไทย

10

 

อัน

28.00

 

280.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

16.

27420

24447

07 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Glass Barrels 10 ml (6es/pk) ,Socorex

1

 

pkgs

8,190.00

 

8,190.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

17.

27420

24447

07 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Spare Part kit for Self-Refrlling Syringe 1-10 ml ,Socorex

3

 

pkgs

1,300.00

 

3,900.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

18.

27420

24447

07 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Bacto tryptone 500 g, Gibco

1

 

bot

3,800.00

 

3,800.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

19.

27419

24446

07 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

microcentrifuge Tube 1.5 ml. non-sterile 500tubes/pk

6

 

pkgs

353.10

 

2,118.60

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

20.

27418

24445

07 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Bacitracin disc(0.04 unit) 5 Vials/pack

1

 

pack

1,750.00

 

1,750.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

21.

27418

24445

07 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ciprofloxacin 5 disc Vials/pack

1

 

pack

600.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

22.

27418

24445

07 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Cotrimoxazole disc 5 Vials/pack

1

 

pack

600.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

23.

27418

24445

07 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

sheep blood agar 10platea/pack

120

 

pack

140.00

 

16,800.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

24.

27417

24444

07 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-เชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป

แก๊สหุงต้ม 15 กก.

1

 

ถัง

495.00

 

495.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

25.

27416

24443

07 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ไม้ล้างรถยนต์บัส ขนาด 3 เมตร 3 อัน

1

 

ชุด

2,735.00

 

2,735.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

26.

27415

24442

07 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Sabouraud Dex AR bott 500 g.

2

 

bot

1,679.90

 

3,359.80

 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

27.

27415

24442

07 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Trypticase soy AG bott 500 g.

5

 

bot

1,990.20

 

9,951.00

 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

28.

27414

24441

07 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีดำ SPC250

2

 

กล่อง

2,701.75

 

5,403.50

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

29.

27424

24451

08 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือ เบอร์ S 100/box ,Sritrang

100

 

box

100.00

 

10,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

30.

27423

24450

08 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ตะกร้าพลาสติก

1

 

กล่อง

699.00

 

699.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

31.

27423

24450

08 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาล้างจาน (3 แกลลอน)

1

 

กล่อง

680.00

 

680.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

32.

27423

24450

08 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาอาบน้ำเดทตอล(ถุงเติม) 24 ถุง

1

 

กล่อง

3,120.00

 

3,120.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

33.

27423

24450

08 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า (3 ชุด)

1

 

ชุด

360.00

 

360.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

34.

27423

24450

08 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงขยะ (20 กก.)

1

 

แพ็ค

1,250.00

 

1,250.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

35.

27423

24450

08 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษชำระม้วนเล็ก (40 โหล)

1

 

กล่อง

3,456.00

 

3,456.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

36.

27423

24450

08 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงร้อน (5 กก.)

1

 

แพ็ค

436.00

 

436.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

37.

27423

24450

08 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

แก้วน้ำพลาสติก

1

 

ลัง

850.00

 

850.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

38.

27422

24449

08 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

microcentrifuge Tube 1.5 ml. (500/pcs/bag)

5

 

ถุง

200.00

 

1,000.00

 

บริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

39.

27421

24448

08 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ผ้าประดับรั้ว ฟ้า และสีขาว (วันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระราชินี ร.9 12 สิงหาคม)

1

 

งาน

1,680.00

 

1,680.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

40.

27432

24459

09 ส.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

โต๊ะประชุม ขนาด 180x90x75 ซม.

1

 

ตัว

7,900.00

 

7,900.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเฟอร์นิเจอร์ 1998

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

41.

27432

24459

09 ส.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

โต๊ะทำงาน ขนาด120x60x75 ซม.

2

 

ตัว

3,900.00

 

7,800.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเฟอร์นิเจอร์ 1998

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

42.

27432

24459

09 ส.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

ตู้บานเลื่อนผสม ขนาด 3 ฟุต

2

 

ตู้

6,500.00

 

13,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเฟอร์นิเจอร์ 1998

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

43.

27431

24458

09 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีดำ MC250

5

 

กล่อง

2,996.00

 

14,980.00

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

44.

27431

24458

09 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีดำ SPC250

5

 

กล่อง

2,701.75

 

13,508.75

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

45.

27430

24457

09 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

HP TONNER # CE285AC (WHITE BOX)

2

 

กล่อง

2,490.00

 

4,980.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

46.

27429

24456

09 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

วัสดุเงินสด(การศึกษา) เครื่องมือประเมินพัฒนการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย และกราฟเทียบปัญหาด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย ฯลฯ

1

 

งาน

21,503.26

 

21,503.26

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

47.

27428

24455

09 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-เชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป

น้ำมันรถยนต์คณะเทคนิคการแแพทย์ เดือนกรกฎาคม 2566

1

 

เดือน

20,999.30

 

20,999.30

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

48.

27427

24454

09 ส.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เครื่องขยายเสียง ขนาด 480 วัตต์ ยี่ห้อ TOA รุ่น A-3648D

1

 

เครื่อง

28,500.00

 

28,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์สเปเชียลโปรดักท์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

49.

27426

24453

09 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ปลั๊กพ่วง TOSHINO (6 อัน)

1

 

ชุด

2,838.00

 

2,838.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

50.

27434

24461

10 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tube plastic PS. 12 x 75 mm. (500/pk), Hycon

1

 

pack

480.00

 

480.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

51.

27434

24461

10 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ethanol Solution A70% Denatured ethanol 17 kg (20L)

3

 

drum

1,200.00

 

3,600.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

52.

27434

24461

10 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Thumb (Dressing) Forceps 12" (30cm.), Alpha-Mira

2

 

pcs

360.00

 

720.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

53.

27434

24461

10 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Thumb (Dressing) Forceps 6" (15-16 cm.), Mira

8

 

pcs

150.00

 

1,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

54.

27434

24461

10 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tube plastic PS 13x100mm. (6ml.), 500/pk,Hycon

1

 

pack

700.00

 

700.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

55.

27433

24460

10 ส.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

งานจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ เดือนกรกฎาคม 2566

1

 

เดือน

20,592.00

 

20,592.00

 

บริษัท เอสทูเมดกรุ๊ป จำกัด

รายได้

สำนักงานคณะ

ปิยนุช

56.

27437

24464

11 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

(วัสดุเงินสด) หูฟัง Stetoscope คละสี จำนวน 8 อัน และเครื่องวัดความดันชนิดเกจ จำนวน 12 ตัว

1

 

ชุด

5,780.00

 

5,780.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

57.

27436

24463

11 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

1,1 Diphenyl-2 -picrylhydrazy, Free Radical 1 g.

1

 

btls

5,885.00

 

5,885.00

 

บริษัท เอที ไลฟ์ แอนด์ ไซเอ็นทิฟิค จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

58.

27435

24462

11 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ถ่ายเอกสาร A4

13,892

 

แผ่น

0.48

 

6,251.40

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

59.

27435

24462

11 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เข้าเล่ม

1

 

ชุด

1,720.00

 

1,720.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

60.

27442

24470

15 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กะบะพลาสติกทรงเหลี่ยม (6 ใบ)

1

 

ชุด

660.00

 

660.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

61.

27442

24470

15 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาถูพื้นเมจิคคลีน (2 แกลลอน)

1

 

ชุด

520.00

 

520.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

62.

27442

24470

15 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาล้างจานถุงเติม (24 ถุง)

1

 

กล่อง

960.00

 

960.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

63.

27442

24470

15 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

รองเท้าแตะฟองน้ำ แบบสวม 10-11 (6 คู่)

1

 

ชุด

510.00

 

510.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

64.

27442

24470

15 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษชำระม้วนเล็ก (12 แพ็ค)

1

 

กล่อง

2,073.60

 

2,073.60

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

65.

27442

24470

15 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ผ้าขนหนูผืนเล็ก 15*30 (3 โหล)

1

 

ชุด

1,125.00

 

1,125.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

66.

27442

24470

15 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถังน้ำมีก๊อก 10 ลิตร (2 ใบ)

1

 

ชุด

500.00

 

500.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

67.

27441

24469

15 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

(วัสดุเงินสด) panel cell 2 ชุด, screening cell 2 ชุด,Papainized panel cell 1 ชุด, Papainized screening cell 1 ชุด,Anti-M 1 ขวด, Anti-N 1 ขวด, Anti-P1 1 ขวด, Anti Human Globulin 20 bot, Anti D IgG 10 bot, Anti D IgG+IgM 10 bot

1

 

ชุด

11,400.00

 

11,400.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

68.

27440

24468

15 ส.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เดือน กรกฎาคม 2566

1

 

เดือน

6,300.00

 

6,300.00

 

นายสิงห์คำ จันทร์ใหม่

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

69.

27439

24467

15 ส.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถ รับ-ส่ง นศ.ภาควิชากิจกรรมบำบัด ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานท

1

 

เดือน

39,550.00

 

39,550.00

 

นายสิงห์คำ จันทร์ใหม่

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

70.

27438

24465

15 ส.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

งานจ้างเหมารถ รับ - ส่ง นักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เดือนกรกฎาคม 2566

1

 

เดือน

1,200.00

 

1,200.00

 

นายสิงห์คำ จันทร์ใหม่

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

71.

27445

24472

16 ส.ค. 2566

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด18,000 บีทียู ยี่ห้อ Carriea พร้อมติดตั้ง

1

 

เครื่อง

21,800.00

 

21,800.00

 

บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

72.

27444

24471

16 ส.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล FUJI XEROX DC SC2022 เดือน กันยายน 2566

1

 

เดือน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

73.

27443

24471

16 ส.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล FUJI XEROX DC SC2022 เดือน สิงหาคม 2566

1

 

เดือน

1,250.00

 

1,250.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกัน โอเอ

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

74.

27447

24474

17 ส.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ เลขครุภัณฑ์ 11.66950220071.ร58001/RT เนื่องจากทำงานผิดปกติ /Motor circulation ชำรุด ต้องซ่อมเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่

1

 

งาน

11,770.00

 

11,770.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

75.

27446

24473

17 ส.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบไอน้ำ ขนาด 425 ลิตร หมายเลขครุภัณฑ์ 11.65300030010.ผ60002/CMB ทำงานขัดข้อง/เปลี่ยน Heater 30 kw

1

 

งาน

45,475.00

 

45,475.00

 

บริษัท ซายน์เทค จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

76.

27455

24483

21 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 20 ลิตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

1

 

ถัง

901.45

 

901.45

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

77.

27455

24483

21 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 25 ลิตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

1

 

ถัง

1,124.57

 

1,124.57

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

78.

27455

24483

21 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 25 กิโลกรัม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

2

 

ท่อ

649.49

 

1,298.98

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

79.

27454

24482

21 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 25 ลิตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

1

 

ถัง

1,125.00

 

1,125.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

80.

27453

24481

21 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 20 ลิตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

1

 

ถัง

900.00

 

900.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

81.

27452

24480

21 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 20 ลิตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

1

 

ถัง

900.00

 

900.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

82.

27451

24479

21 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

แผ่นรองซับ 45*70 ซม. ANAN

10

 

ห่อ

120.00

 

1,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

83.

27451

24479

21 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อและดับกลิ่นสีเขียว 3.8 L

3

 

gallon

185.00

 

555.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

84.

27450

24478

21 ส.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ยี่ห้อ Dell เลขครุภัณฑ์ 11.74400010072.บ65001/บ ทำการเปลี่ยนชุด LCD (DELL original part), ค่าบริการเปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คการทำงาน

1

 

งาน

7,329.50

 

7,329.50

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

85.

27449

24477

21 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีดำ SPC250

2

 

กล่อง

2,701.75

 

5,403.50

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

86.

27449

24477

21 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีน้ำเงิน /สีเหลืองSPC250

2

 

กล่อง

3,980.40

 

7,960.80

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

87.

27461

24489

22 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีน้ำเงิน RICOH 11SPC250STNCY

1

 

กล่อง

3,980.40

 

3,980.40

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

88.

27460

24488

22 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Gigabit Switching Hub 5 Port D-LINK

2

 

อัน

600.00

 

1,200.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

89.

27459

24487

22 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Toner Original BROTHER TN-2480 สำหรับเครื่องรุ่น MFC-L2715DW

2

 

กล่อง

2,400.00

 

4,800.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

90.

27458

24486

22 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

หนังสือฉบับพิมพ์ (e-book) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย จำนวน 25 รายการ

1

 

ชุด

85,068.00

 

85,068.00

 

บริษัท นิวโนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

91.

27457

24485

22 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

หนังสือฉบับพิมพ์ (Print Book) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย จำนวน 15 รายการ

1

 

ชุด

65,434.50

 

65,434.50

 

บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

92.

27456

24484

22 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 ชุด

1

 

งาน

17,000.00

 

17,000.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

93.

27464

24492

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

คา-อา-บอน แก้ท้องเสีย

10

 

แผง

24.61

 

246.10

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

94.

27464

24492

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ดีคอลเจน บรรจุแผง 4 เม็ด

20

 

แผง

11.77

 

235.40

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

95.

27464

24492

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ผงเกลือแร่ ORS

2

 

กล่อง

249.31

 

498.62

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

96.

27464

24492

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

พลาสเตอร์ปิดแผล เทนโซพลาส

2

 

กล่อง

79.18

 

158.36

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

97.

27464

24492

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ยาดมชนิดหลอด โป้ยเซียน

2

 

โหล

199.02

 

398.04

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

98.

27464

24492

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ยาธาตุน้ำแดง 300 ซีซี

6

 

ขวด

39.59

 

237.54

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

99.

27464

24492

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ยาหม่องถ้วยทอง ตลับกลาง

10

 

ตลับ

14.98

 

149.80

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

100.

27464

24492

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ยาอมกำกิกเผี๋ยง แก้ไอ ขับเสมหะ กล่องใหญ่

5

 

กล่อง

499.69

 

2,498.45

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

101.

27464

24492

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ยาเคลือบแผลกระเพาะอาหารชนิดน้ำ เบนสิดล

6

 

ขวด

54.57

 

327.42

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

102.

27464

24492

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ยาเคลือบแผลกระเพาะอาหารชนิดเม็ด แอนตาซิล

5

 

แผง

11.77

 

58.85

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

103.

27464

24492

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ยาแก้เมารถชนิดเม็ด ไดเมนอัยคริเนต 10/แผง

10

 

แผง

4.28

 

42.80

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

104.

27464

24492

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ยาแก้แพ้ คลอร์เฟนิรามีน 4 มก. 100/กป.

1

 

กระป๋อง

47.62

 

47.62

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

105.

27464

24492

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วิคส์วาโปรับ 10 กรัม

2

 

ตลับ

47.08

 

94.16

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

106.

27464

24492

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เจนเซียนไวโอเลต 450 ซีซี

2

 

ขวด

74.90

 

149.80

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

107.

27464

24492

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แซมบัค ตลับ 18 กรัม

6

 

ตลับ

44.94

 

269.64

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

108.

27464

24492

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แอมโมเนีย 450 ซีซี

10

 

ขวด

119.84

 

1,198.40

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

109.

27463

24491

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส เบอร์ L 100/box,Sritrang

2

 

box

100.00

 

200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

110.

27463

24491

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส เบอร์ M 100/box,Sritrang

2

 

box

100.00

 

200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

111.

27463

24491

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส เบอร์ S 100/box,Sritrang

2

 

box

100.00

 

200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

112.

27463

24491

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

หน้ากากอนามัยดีสโพส แบบคล้องหู 50/box,Star

10

 

box

65.00

 

650.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

113.

27463

24491

24 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไม้พันสำลีสเตอร์ไรด์ M (100/pack),Hivan

5

 

pack

27.00

 

135.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

114.

27462

24490

24 ส.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาตู้อบเครื่องแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 11.66950220008.ผ46001/CMS เปลี่ยน Heater 2 pcs, Controller, Sensor PT100, Solid Stat Relay 40A และเดินระบบสายไฟและสาย Heater

1

 

งาน

6,420.00

 

6,420.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี ไอ แอดวานซ์ เทคโนโลยี่

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

115.

27574

24495

25 ส.ค. 2566

ครุภัณฑ์ -ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องควบคุมและสำรองไฟ ขนาด 2Kva ยี่ห้อ CLEANLINE รุ่น D-2000L

1

 

เครื่อง

16,050.00

 

16,050.00

 

บริษัท เซิร์นเทค จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

116.

27466

24494

25 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

หมอนหนังเทียม 19x27x5 cm.,IPAS

10

 

pcs

125.00

 

1,250.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

117.

27465

24493

25 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

คาราไมน์โลชั่น แก้ผดผื่นคัน

6

 

ขวด

40.00

 

240.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

118.

27465

24493

25 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

น้ำเกลือล้างแผล 1000 ซีซี

5

 

ขวด

45.00

 

225.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

119.

27465

24493

25 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ผ้าก๊อตปิดแผล ขนาด 3x3 นิ้ว 10แพ็ค/กล่อง

4

 

กล่อง

85.00

 

340.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

120.

27465

24493

25 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

พลาสเตอร์ทรานสปอร์ 3M 0.5 นิ้ว

5

 

ม้วน

35.00

 

175.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

121.

27465

24493

25 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ฟาสตัมเจล 15 กรัม

2

 

หลอด

65.00

 

130.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

122.

27465

24493

25 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ยาธาตุน้ำขาว ตรากระต่ายบิน 200 ซีซี

2

 

โหล

720.00

 

1,440.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

123.

27465

24493

25 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ยาแก้ไอน้ำดำ

5

 

ขวด

25.00

 

125.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

124.

27465

24493

25 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

อิลาสติคแบนเดจ ขนาด 3 นิ้ว

4

 

ม้วน

28.00

 

112.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

125.

27465

24493

25 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

อิลาสติคแบนเดจ ขนาด 4 นิ้ว

4

 

ม้วน

38.00

 

152.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

126.

27465

24493

25 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

อิลาสติคแบนเดจ ขนาด 6 นิ้ว

4

 

ม้วน

48.00

 

192.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

127.

27465

24493

25 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เคาเตอร์เพนท์ ขนาดกลาง

6

 

หลอด

90.00

 

540.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

128.

27465

24493

25 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เคาเตอร์เพนท์ คูลล์ ขนาดกลาง

6

 

หลอด

100.00

 

600.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

129.

27465

24493

25 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค 70% 450ซีซี

10

 

ขวด

45.00

 

450.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

130.

27465

24493

25 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

โทนาฟ 15 กรัม

2

 

หลอด

80.00

 

160.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

131.

27465

24493

25 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไทลินอล ชนิดเม็ด 500 มก. 100/กป.

4

 

กระป๋อง

150.00

 

600.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

132.

27465

24493

25 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไทลินอล ชนิดเม็ด 500 มก. 20แผง/กป.

1

 

กล่อง

320.00

 

320.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

133.

27470

24498

28 ส.ค. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

โทรศัพท์แบบไร้สาย ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KXTG3611BX

1

 

เครื่อง

1,490.00

 

1,490.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

134.

27469

24496

28 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) ขวดใส 3ml, จุกยาง Freeze dry 13.3 mm., ฝาครอบยาฉีด 13.3 mm. รวมค่าจัดส่ง

1

 

ชุด

4,483.64

 

4,483.64

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

135.

27468

24454

28 ส.ค. 2566

ครุภัณฑ์ -ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง ขนาด 480 วัตต์ ยี่ห้อ TOA รุ่น A-3648D

1

 

เครื่อง

28,500.00

 

28,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์สเปเชียลโปรดักท์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

136.

27476

24474

29 ส.ค. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ เลขครุภัณฑ์ 11.65150260022.ร58002/RT เนื่องจากทำงานผิดปกติ /Motor circulation ชำรุด ต้องซ่อมเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่

1

 

งาน

11,770.00

 

11,770.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

137.

27475

24502

29 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Profinity IMAC, Nickel 10 ml

1

 

ชุด

6,366.50

 

6,366.50

 

บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ประภาพรรณ

138.

27474

24476

29 ส.ค. 2566

ครุภัณฑ์ -งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 14 คิว ยี่ห้อ LG รุ่น GN-B392PL

1

 

ตู้

11,489.00

 

11,489.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

139.

27473

24501

29 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Biosensor/Streptavidin (SA) Tray

1

 

ถาด

38,500.00

 

38,500.00

 

บริษัท รัชมอร์พรีซิชั่น จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ประภาพรรณ

140.

27472

24500

29 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Micro SD Card 512GB SANDISK Extreme SDSQXAV-512G-GN6MN

3

 

อัน

1,450.00

 

4,350.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

141.

27472

24500

29 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 3635 หมึกสีดำ (680), หมึกสี (680)

4

 

กล่อง

350.00

 

1,400.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

142.

27472

24500

29 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ brother หมึกสีดำ BTD60BK,หมึกสี BT5000C,BT5000Y,BT5000M

11

 

กล่อง

250.00

 

2,750.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

143.

27472

24500

29 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

External Harddisk 1 TB WD 2.5"

5

 

ชุด

1,650.00

 

8,250.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

144.

27471

24499

29 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

HP TONER NO.107A#W1107A BLACK

3

 

กล่อง

1,590.00

 

4,770.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ปิยนุช

145.

27478

24503

30 ส.ค. 2566

ครุภัณฑ์ -โฆษณาและเผยแพร่

ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง(HIkvision 4 MP 3 ตัว Hikvision L2 16 Port 1 เครื่อง XProtect Express+ Device License 3 License)

1

 

ชุด

46,652.00

 

46,652.00

 

บริษัท ซัพพลาย เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด

รายได้

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

สุรินทร์

146.

27480

24505

31 ส.ค. 2566

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

งานจ้างออกแบบงานปรับปรุงห้อง LAB ชั้น 6 อาคาร 2(อาคาร 12 ชั้น)

1

 

งาน

15,600.00

 

15,600.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

147.

27479

24504

31 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ethanol 80% (L PURE 80) 5L, องค์การสุรา

1

 

แกลลอน

450.00

 

450.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

148.

27479

24504

31 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

กล่องเครื่องมือแพทย์ (Cat & In Tray) 8"x3"x1.5" #M002

5

 

pcs

275.00

 

1,375.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

149.

27479

24504

31 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงขยะสีแดง ขนาด 18X20" (แพ็ค 1 กก.)

12

 

kg

125.00

 

1,500.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

150.

27479

24504

31 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือ เบอร์ L 100/box,Sritrang

2

 

box

100.00

 

200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

151.

27479

24504

31 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือ เบอร์ M 100/box,Sritrang

10

 

box

100.00

 

1,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

152.

27479

24504

31 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือ เบอร์ S 100/box,Sritrang

20

 

box

100.00

 

2,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

153.

27479

24504

31 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

หน้ากาก KF94 แบบโชว์ปาก

60

 

ชิ้น

24.00

 

1,440.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

154.

27479

24504

31 ส.ค. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไม้กดลิ้น (ชนิดฆ่าเชื้อแล้ว) 100 อัน/box,Wuyang

20

 

box

110.00

 

2,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ