รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567

#

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เลขที่ใบขอซื้อ/ขอจ้าง

วันที่จัดซื้อ

ผังบัญชี

รายการ

จำนวน

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย

ราคารวม

บริษัท/ห้าง/ร้าน

งบประมาณ

หน่วยงาน

ผูัจัดซื้อ

1.

28284

25110

04 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tegaderm-Film 10x12cm. #1626W (50pcs/box),3M

2

 

กล่อง

2,290.00

 

4,580.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

2.

28283

25109

04 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส ไร้แป้ง เบอร์ L กล่องน้ำตาล 100/box,Satory

20

 

box

120.00

 

2,400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

3.

28283

25109

04 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส ไร้แป้ง เบอร์ M กล่องน้ำตาล 100/box,Satory

40

 

box

120.00

 

4,800.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

4.

28283

25109

04 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส ไร้แป้ง เบอร์ S กล่องน้ำตาล 100/box,Satory

40

 

box

120.00

 

4,800.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

5.

28282

25108

04 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือยาง สเตอร์ไรด์ #L (50/ pr/Bx), Sritrang

2

 

box

490.00

 

980.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

6.

28282

25108

04 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือยาง สเตอร์ไรด์ #M (50/ pr/Bx), Sritrang

2

 

box

490.00

 

980.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

7.

28282

25108

04 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

หน้ากากกรองฝุ่น(พับได้) N95,#9105,(50/BX),3M

1

 

box

1,100.00

 

1,100.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

8.

28281

25107

04 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

หมอนสามเหลี่ยมสีน้ำตาล ขนาด 30x50x15 ซม.

4

 

อัน

890.00

 

3,560.00

 

ร้าน เอ็นเจอาร์ เทรดดิ้ง โดย นางสาว ณัฐจิรา ไชยศรี

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

9.

28281

25107

04 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

โฟมแผ่น ESP หนา 3 นิ้ว 1.0 ปอนด์ ขนาด 120x300 ซม. ชนิดไม่ลามไฟ

4

 

แผ่น

1,290.00

 

5,160.00

 

ร้าน เอ็นเจอาร์ เทรดดิ้ง โดย นางสาว ณัฐจิรา ไชยศรี

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

10.

28281

25107

04 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

กระดาษสติกเกอร์บาร์โค้ด ขนาด4x2 ซม.(5,000 ดวง/ม้วน)

1

 

ม้วน

590.00

 

590.00

 

ร้าน เอ็นเจอาร์ เทรดดิ้ง โดย นางสาว ณัฐจิรา ไชยศรี

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

11.

28280

25106

04 มิ.ย. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เครื่องโทรศัพท์แบบกดปุ่ม ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KXTS500

1

 

เครื่อง

590.00

 

590.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

12.

28279

25104

04 มิ.ย. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

โต๊ะทำงานขาไม้ ขนาด120 ซม.

2

 

ตัว

2,290.00

 

4,580.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

สุรินทร์

13.

28295

25050

05 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) Hemascreen tests 100 slide (200 tests)

2

 

pack

2,200.00

 

4,400.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

14.

28294

25029

05 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) ขวดฉีดน้ำกลั่น ชนิด BS 100ml. จำนวน 24 อัน

1

 

รายการ

1,893.90

 

1,893.90

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

15.

28293

25057

05 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) ขวดแก้วสีชาพร้อมฝา ขนาด 10 CC. 50 ใบ ,ขนาด 30 CC. 24 ใบ

1

 

บาท

567.50

 

567.50

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ขวัญพัฒน์

16.

28292

25115

05 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Wireless USB Adapter TP-LINK (Archer T2UB Nano) AC600 Dual Band Bluetooth 4.2

1

 

อัน

790.00

 

790.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ปิยนุช

17.

28291

25114

05 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-เชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป

น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์คณะเทคนิคการแพทย์ เดือนเมษายน 2567

1

 

เดือน

11,731.30

 

11,731.30

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

18.

28290

25049

05 มิ.ย. 2567

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ

งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 11.41200010009.ร63001/CMB

1

 

งาน

1,300.00

 

1,300.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

19.

28289

25113

05 มิ.ย. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เฟสที่ 1จากพื้นที่ชั้น 3 อาคาร 1 และพื้นที่ชั้น 11 อาคาร 2 เฟสที่ 2 ขนย้ายสิ่งของออกจากคณะฯไปยังโกดัง (ในเขต อ.เมือง ชม.)

1

 

งาน

60,000.00

 

60,000.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

20.

28288

25059

05 มิ.ย. 2567

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ

งานจ้างเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู เลขครุภัณฑ์ 11.41200010040.ร60002/CMB อาคาร 6 ชั้น 2

1

 

งาน

1,300.00

 

1,300.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

21.

28287

25105

05 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แผ่นป้ายอลูมิเนียมโพสิตหนา 4 มม. พิมพ์สติกเกอร์ใสเคลือบด้าน พร้อมติดตั้ง จำนวน 58 ป้าย

1

 

งาน

80,625.00

 

80,625.00

 

ร้าน บอกซ์ ออฟฟิต กราฟฟิคดีไซน์ โดย นาย นคร ศราวณะ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

22.

28286

25112

05 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ตัวดักตะกอนวิทยาศาสตร์ วัสดุ Polypropylene

2

 

ea

3,745.00

 

7,490.00

 

บริษัท เอส ซี ไอ แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

23.

28285

25111

05 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ทิงเจอร์เบนซอยด์ 450 cc.

6

 

ขวด

2,850.00

 

17,100.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

24.

28285

25111

05 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เพอร์สกิลดอลคลูสเปรย์ 250 cc.

8

 

กระป๋อง

280.00

 

2,240.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

25.

28308

25128

06 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Kinesiology Tape (Cotton)

30

 

ม้วน

160.00

 

4,800.00

 

คลินิกกายภาพบำบัดแม่ริม โดย นางสาวศิครินทร์ นามคำ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

26.

28308

25128

06 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Kinesiology Tape (Synthetic)

20

 

ม้วน

220.00

 

4,400.00

 

คลินิกกายภาพบำบัดแม่ริม โดย นางสาวศิครินทร์ นามคำ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

27.

28307

25127

06 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

กาต้มน้ำไฟฟ้า PHILIPS HD9303

1

 

อัน

890.00

 

890.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

28.

28306

25126

06 มิ.ย. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

ตู้ล๊อกเกอร์ 6 ประตู รุ่น LK-6

1

 

ตู้

7,200.00

 

7,200.00

 

บริษัท ศิรินาถ สมาร์ทโฮม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

29.

28306

25126

06 มิ.ย. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

ตู้บานเลื่อนบนกระจก 4 ฟุต รุ่น SLG-4

1

 

ตู้

3,700.00

 

3,700.00

 

บริษัท ศิรินาถ สมาร์ทโฮม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

30.

28306

25126

06 มิ.ย. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

ตู้บานเลื่อนบนกระจกล่างทืบ ขนาด 3 ฟุต รุ่น LKAS-301

2

 

ตู้

6,400.00

 

12,800.00

 

บริษัท ศิรินาถ สมาร์ทโฮม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

31.

28305

25125

06 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เสื้อสครับสีแดงเลือดนก รวมปักโลโก้ พร้อมชื่อ ผ้าคอมทวิล เนื้อผ้าคอตต้อนผสมโพลีเอสเตอร์ เส้นใยเล็กละเอียดมีความเงาเล็กน้อย กระเป๋าล่างสองใบ โลโก้ปักอกซ้าย ชื่ออกขวา

14

 

ตัว

350.00

 

4,900.00

 

ร้าน ไดม่อน โดย นายประธาน ตาคำศรี

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

32.

28304

25124

06 มิ.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

ตู้ลิ้นชักสแตนเลส 3 ชั้น

1

 

ตู้

12,840.00

 

12,840.00

 

บริษัท ยงค์ สแตนเลส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

33.

28303

25123

06 มิ.ย. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ All in One ยี่ห้อ HP รุ่น Smart Tank AIO 615(Y0F71A)

1

 

เครื่อง

5,590.00

 

5,590.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

34.

28302

25122

06 มิ.ย. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้

4

 

ชุด

2,589.00

 

10,356.00

 

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

35.

28301

25121

06 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ธงนำอพยพหนีไฟ ขนาด 30x45 ซม. (ผ้าต่วน) สีน้ำเงิน พร้อมเสาอลูมิเนียม ความยาว 70 ซม. และหัวบัวพลาสติกสีทอง

36

 

ชุด

390.00

 

14,040.00

 

ร้าน เอ็นเจอาร์ เทรดดิ้ง โดย นางสาว ณัฐจิรา ไชยศรี

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

36.

28300

25120

06 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

หลอดนีออนกลม LED 30W

5

 

กล่อง

3,000.00

 

15,000.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

37.

28300

25120

06 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

คีมจับล๊อก

1

 

อัน

465.00

 

465.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

38.

28300

25120

06 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

บันไดอลูมิเนียม 6 ฟุต

2

 

ตัว

3,550.00

 

7,100.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

39.

28300

25120

06 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ประแจเลื่อน 10 นิ้ว

1

 

อัน

480.00

 

480.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

40.

28300

25120

06 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

สายเครื่องโทรศัพท์

10

 

เส้น

65.00

 

650.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

41.

28299

25119

06 มิ.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทีย ยี่ห้อ York รุ่น YHFF18XETBHHO-X พร้อมติดตั้งและรื้อเครื่องเดิม

3

 

เครื่อง

24,681.33

 

74,044.00

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สันกำแพงแอร์เซอร์วิส

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

สุรินทร์

42.

28298

25118

06 มิ.ย. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมโซฟา (หุ้มหนังใหม่ และ ซ่อมขาโซฟา จำนวน 2 ตัว)

1

 

งาน

7,400.00

 

7,400.00

 

ร้าน ศิริรัตน์ ผ้าม่าน โดยนางศิริรัตน์ สัญญาลักษณ์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

43.

28297

25117

06 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

SANITARY BAG (ถุงใส่ผ้าอนามัย)

4

 

แพ็ค

33.84

 

135.36

 

บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

44.

28297

25117

06 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

SCOTT Luxury โฟมล้างมือ + Moisturisers (6 ขวด)

15

 

หีบ

1,926.00

 

28,890.00

 

บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

45.

28296

25116

06 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษชำระม้วนใหญ่ KIMSOFT compact JRT 2 ply / 300 m. (12 ม้วน)

106

 

หีบ

820.00

 

86,920.00

 

บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

46.

28313

25132

07 มิ.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -วิทยาศาตร์และการแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อชุดถ่ายรูป(Digital inverted Microscope)

1

 

ชุด

440,000.00

 

440,000.00

 

บริษัทเดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล จำกัด

แผ่นดิน

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

สุรินทร์

47.

28312

25131

07 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส ไร้แป้ง #M กล่องน้ำตาล 100/box,Satory

20

 

box

120.00

 

2,400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ขวัญพัฒน์

48.

28312

25131

07 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส ไร้แป้ง #S กล่องน้ำตาล 100/box,Satory

20

 

box

120.00

 

2,400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ขวัญพัฒน์

49.

28311

25130

07 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) 10 รายการ

1

 

บาท

545.00

 

545.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

50.

28310

25103

07 มิ.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -วิทยาศาตร์และการแพทย์

เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แบบมัลติดิเทคชั่น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

1

 

เครื่อง

6,992,000.00

 

6,992,000.00

 

บริษัท อาร์ไอเทคโนโลยี่ส์ จำกัด

แผ่นดิน

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

51.

28309

25129

07 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษเช็ดมือ ขนาดแผ่น 22x21 แผ่น ยี่ห้อ LIVI (ห่อละ 300 แผ่น) ความหนา 1 ชั้น (24 ห่อ/กล่อง)

3

 

กล่อง

1,590.00

 

4,770.00

 

ร้าน เอ็นเจอาร์ เทรดดิ้ง โดย นางสาว ณัฐจิรา ไชยศรี

รายได้

ปิยนุช

52.

28316

25135

10 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

น้ำยาเหลวระเหย NON CFC ขนาด 10 ปอนด์

2

 

เครื่อง

3,000.00

 

6,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่การดับเพลิง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ขวัญพัฒน์

53.

28316

25135

10 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เคมีสูตรน้ำ ขนาด 10 ปอนด์

1

 

เครื่อง

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่การดับเพลิง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ขวัญพัฒน์

54.

28316

25135

10 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย NON CFC [BF2000 XTRA] ขนาด 10ปอนด์ ยี่ห้อ Fireman

1

 

เครื่อง

4,800.00

 

4,800.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่การดับเพลิง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ขวัญพัฒน์

55.

28315

25134

10 มิ.ย. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เตาอบไมโครเวฟ 20 ลิตร ยี่ห้อ Electrolux รุ่น EMM20K22B

1

 

เครื่อง

1,990.00

 

1,990.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

56.

28314

25133

10 มิ.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 13.9 คิว ยี่ห้อ Samsung รุ่น RT38CG6020S9ST

1

 

ตู้

10,290.00

 

10,290.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

57.

28323

25143

11 มิ.ย. 2567

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่นๆ

งานจ้างเหมางานซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อ (Autoclave) ยี่ห้อ Tomy SX-500 เลขครุภัณฑ์ 11.65300030007.ผ49002/MT/CMB

1

 

บาท

9,737.00

 

9,737.00

 

บริษัท เอส ซี ไอ แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

58.

28322

25142

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Laboratory Bottle 1L.,Duran

10

 

pcs

270.00

 

2,700.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

59.

28322

25142

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Scalp vein สก๊าวเวน #21x3/4" 50pcs/box,Nipro

4

 

box

350.00

 

1,400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

60.

28322

25142

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syringe dispossable ไม่ติดเข็ม 10cc.(100/box),Nipro

1

 

box

275.00

 

275.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

61.

28322

25142

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syringe dispossable ไม่ติดเข็ม 20cc.(50/box),Nipro

4

 

box

250.00

 

1,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

62.

28322

25142

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syringe dispossable ไม่ติดเข็ม 50cc.(30/box),Nipro

4

 

box

450.00

 

1,800.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

63.

28322

25142

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syringe dispossable ไม่ติดเข็ม 5cc.(100/box),Nipro

1

 

box

250.00

 

250.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

64.

28322

25142

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แปรงล้างทิ้วบ์-เล็ก dia.1.0cm.

20

 

ea

38.00

 

760.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

65.

28322

25142

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แปรงล้างทิ้วบ์-เล็ก dia.1.5-1.6cm.

20

 

ea

38.00

 

760.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

66.

28321

25140

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

SMART GAMES IQ ARROW 7+

1

 

ชุด

1,022.00

 

1,022.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

67.

28321

25140

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 Double A 80 g.

4

 

รีม

125.00

 

500.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

68.

28321

25140

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ถ่านอัลคาไลน์ พานาโซนิก AAA

24

 

แพ็ค

63.00

 

1,512.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

69.

28321

25140

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ปากกาไวท์บอร์ด PILOT หัวกลมสีดำ

36

 

ด้าม

20.00

 

720.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

70.

28321

25140

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ปากกาไวท์บอร์ด PILOT หัวกลมสีเขียว

36

 

ด้าม

20.00

 

720.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

71.

28321

25140

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ปากกาไวท์บอร์ด PILOT หัวกลมสีแดง

36

 

ด้าม

20.00

 

720.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

72.

28321

25140

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

เกมส์การ์ด UNO

2

 

กล่อง

170.00

 

340.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

73.

28321

25140

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

เกมส์ลูกเต๋าเปลี่ยนอารมณ์

2

 

ชุด

135.00

 

270.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

74.

28321

25140

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด ROBIN JUJI

12

 

อัน

16.00

 

192.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

75.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แฟ้มซอง A4 สีใส

1

 

โหล

42.00

 

42.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

76.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ไม้บรรทัดพลาสติก 30 ซม.

6

 

อัน

3.00

 

18.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

77.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว ตราม้า หมึกสีดำ

1

 

โหล

144.00

 

144.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

78.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว ตราม้า หมึกสีน้ำเงิน

1

 

โหล

144.00

 

144.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

79.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว ตราม้า หมึกสีแดง

1

 

โหล

144.00

 

144.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

80.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. สีน้ำเงิน(50 ด้าม/กล่อง) ควอนตั้ม

1

 

กล่อง

200.00

 

200.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

81.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. สีแดง(50 ด้าม/กล่อง) ควอนตั้ม

1

 

กล่อง

200.00

 

200.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

82.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาไวท์บอร์ด ตราม้า คละสี (แพ็ค 3 ด้าม)

2

 

แพ็ค

45.00

 

90.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

83.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปกระดาษกาวย่น 1 นิ้ว 3M

12

 

ม้วน

28.00

 

336.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

84.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปกระดาษกาวย่น 2 นิ้ว 3M

6

 

ม้วน

56.00

 

336.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

85.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปโฟมสองหน้า 21 มม.ยาว 5 เมตร 3M

12

 

ม้วน

180.00

 

2,160.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

86.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปใส แกน 1 นิ้ว ขนาด 3/4"x36 หลา 3M

12

 

ม้วน

26.00

 

312.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

87.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปใส แกน 3 นิ้ว ขนาด 1"x72 หลา 3M

6

 

ม้วน

40.00

 

240.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

88.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กาวแท่ง UHU 21 กรัม

1

 

โหล

660.00

 

660.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

89.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

คัตเตอร์ด้ามสแตนเลสเล็ก ตราม้า

5

 

อัน

35.00

 

175.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

90.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ชุดเครื่องเย็บตราม้า สำหรับใช้กับลวดเย็บเบอร์ 10

6

 

อัน

65.00

 

390.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

91.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

สมุดปกแข็ง มุมมัน 5/100

6

 

เล่ม

60.00

 

360.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

92.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แปรงลบกระดาน ด้ามพลาสติก

3

 

อัน

18.00

 

54.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

93.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 แม๊กซ์

1

 

กล่อง

216.00

 

216.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

94.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ลวดเสียบกระดาษ ชนิดกลม (แพ็ค 10 กล่อง) ตราม้า

1

 

แพ็ค

90.00

 

90.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

95.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แท่นตัดกระดาษ 37.5x30 ซม. อโรม่า#1512

1

 

อัน

1,550.00

 

1,550.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

96.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แท่นตัดเทป แกน 1 นิ้ว ตราม้า

2

 

อัน

60.00

 

120.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

97.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น)

10

 

รีม

118.00

 

1,180.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

98.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองสีน้ำตาล A4 ขยายข้าง

50

 

ซอง

3.00

 

150.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

99.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองสีน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้าง

50

 

ซอง

2.00

 

100.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

100.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

น้ำยาลบคำผิด เพนเทล 4.2 มล.

6

 

ด้าม

50.00

 

300.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

101.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กรรไกร 7นิ้ว 3M

5

 

อัน

50.00

 

250.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

102.

28320

25139

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แผ่นยางรองตัด A3

2

 

แผ่น

360.00

 

720.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

103.

28319

25138

11 มิ.ย. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

จ้างเหมาขนขยะและกำจัดขยะติดเชื้อ เดือนพฤษภาคม 2567

1

 

งาน

8,340.00

 

8,340.00

 

บริษัท นิวโชคอำนวย เชียงใหม่ จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

104.

28318

25137

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีดำ รุ่น SPC250S

3

 

กล่อง

2,701.75

 

8,105.25

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

105.

28318

25137

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีน้ำเงิน รุ่น SPC250S

3

 

กล่อง

3,980.40

 

11,941.20

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

106.

28318

25137

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีเหลือง รุ่น SPC250S

3

 

กล่อง

3,980.40

 

11,941.20

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

107.

28318

25137

11 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีแดง รุ่น SPC250S

4

 

กล่อง

3,980.40

 

15,921.60

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

108.

28317

25136

11 มิ.ย. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมา เปลี่ยนปลั๊กไฟโต๊ะแลปห้องปฏิบัติการ 3 แขนงวิชาเคมีคลินิก (ปลั๊กไฟ ชุดเต้ารับคู่ 3 ขากลม ยี่ห้อ Philips พร้อมปลั๊กลอย)

24

 

ชุด

250.00

 

6,000.00

 

บริษัท อัลเจนเทค จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

109.

28333

25092

12 มิ.ย. 2567

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ

งานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 11.41200010015.ผ65002/OT

1

 

บาท

2,800.00

 

2,800.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ขวัญพัฒน์

110.

28332

25151

12 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

งานป้ายภาควิชารังสีเทคนิค ศูนย์การเรียนรู้หริภุญไชย อ.ศรีบัวบาน จ.ลำพูน ป้ายภาควิชา พลาสวูด , ป้ายแนะนำชั้น Acrylic ใส, ป้ายแนะนำบุคลากร ,sticker MIT รวมจำนวน 8 ป้าย

1

 

งาน

46,973.00

 

46,973.00

 

บริษัท เอส ไซน์ สตูดิโอ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

111.

28331

25150

12 มิ.ย. 2567

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 11.41200010025.ร65002/CMS และ 11.41200010025.บ64001/CMS

1

 

บาท

5,457.00

 

5,457.00

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สันกำแพงแอร์เซอร์วิส

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

112.

28330

25149

12 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

งานป้ายภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ โรงยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (งานป้าย จำนวน 10 ป้าย, งานsticker ฝ้า จำนวน 10 อัน)

1

 

งาน

24,877.50

 

24,877.50

 

บริษัท เอส ไซน์ สตูดิโอ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

113.

28329

25148

12 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสดวิทยาศาสตร์ ชุดยาสามัญประจำบ้าน 17 รายการ, กล่องพยาบาล(เล็ก) 4 ใบ

1

 

ชุด

7,158.00

 

7,158.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ขวัญพัฒน์

114.

28328

25147

12 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสดวิทยาศาสตร์ ยาสามัญประจำบ้าน 2 รายการ

1

 

ชุด

250.00

 

250.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ห้องสมุด

ขวัญพัฒน์

115.

28327

25146

12 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสดวิทยาศาสตร์ ยาสามัญประจำบ้าน

1

 

ชุด

1,455.00

 

1,455.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ห้องสมุด

ขวัญพัฒน์

116.

28326

25145

12 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุใช้ไป-จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) 22 รายการ

1

 

บาท

9,953.00

 

9,953.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ขวัญพัฒน์

117.

28325

25144

12 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

500 GB SSD SATA WD BLUE 3D NAND SA510

1

 

ชุด

1,950.00

 

1,950.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

118.

28324

25141

12 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

เครื่องสแกนเอกสารแบบพกพา ยี่ห้อ Brother รุ่น DS-640

1

 

เครื่อง

4,790.00

 

4,790.00

 

ร้าน เอ็นเจอาร์ เทรดดิ้ง โดย นางสาว ณัฐจิรา ไชยศรี

รายได้

ปิยนุช

119.

28324

25141

12 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

เบาะยิมนาสติกเอนกประสงคฺ หนา 2 นิ้ว ขนาด 120 ซม.x200 ซม.

4

 

อัน

6,500.00

 

26,000.00

 

ร้าน เอ็นเจอาร์ เทรดดิ้ง โดย นางสาว ณัฐจิรา ไชยศรี

รายได้

ปิยนุช

120.

28336

25153

13 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าถ่ายเอกสาร A4

3,410

 

แฟ้ม

0.45

 

1,534.50

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

121.

28336

25153

13 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าเข้าเล่ม

1

 

ชุด

335.00

 

335.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

122.

28336

25153

13 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าเคลือบบัตร

1

 

ชุด

15.00

 

15.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

123.

28334

25152

13 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

DTVP-3 Respons Book (ขนาด เอ 4 จำนวน 12 หน้า/กระดาษปอนด์ 100 แกรม)

500

 

เล่ม

8.56

 

4,280.00

 

บริษัท สยามพิมพ์นานา จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

124.

28334

25152

13 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

DTVP-3 Respons Book (ขนาด เอ 4 จำนวน 8 หน้า/กระดาษปอนด์ 100 แกรม)

500

 

เล่ม

6.42

 

3,210.00

 

บริษัท สยามพิมพ์นานา จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

125.

28334

25152

13 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

Motor Coordimation (ขนาด เอ 4/กระดาษปอนด์สีส้ม)

500

 

แผ่น

1.28

 

642.00

 

บริษัท สยามพิมพ์นานา จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

126.

28334

25152

13 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

Visual Perception (ขนาด เอ 4/กระดาษปอนด์สีฟ้า)

500

 

แผ่น

1.28

 

642.00

 

บริษัท สยามพิมพ์นานา จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

127.

28334

25152

13 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

แบบประเมิน Beery VMI (ขนาด เอ 4 จำนวน 24 หน้า/กระดาษปอนด์สีเขียว)

500

 

เล่ม

16.05

 

8,025.00

 

บริษัท สยามพิมพ์นานา จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

128.

28340

25157

14 มิ.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -วิทยาศาตร์และการแพทย์

เครื่องเลเซอร์กำลังสูงแบบคลื่นผสมพร้อมหัวโรบอท (High laser power)

1

 

เครื่อง

1,595,000.00

 

1,595,000.00

 

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

แผ่นดิน

ภาควิชากายภาพบำบัด

สุรินทร์

129.

28339

25156

14 มิ.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -วิทยาศาตร์และการแพทย์

เครื่องให้การรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy)

1

 

เครื่อง

849,000.00

 

849,000.00

 

บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด

แผ่นดิน

ภาควิชากายภาพบำบัด

สุรินทร์

130.

28338

25155

14 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Suction catheter 50cm. ไม่มีคอนโทรล #12 (50/box),MB

2

 

box

230.00

 

460.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

131.

28338

25155

14 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Suction catheter 50cm. ไม่มีคอนโทรล #14 (50/box),MB

2

 

box

230.00

 

460.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

132.

28337

25154

14 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Rigid tape 1.5 นิ้ว

30

 

ม้วน

155.00

 

4,650.00

 

ร้านเกริกกฤษฎิ์ เอฟเวอรีธิงก์ โดย นายเกริกกฤษฎิ์ อินทชาติ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

133.

28337

25154

14 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แผ่นอิเล็กโทรดกระตุ้นไฟฟ้า ขนาด 4x4 ซม.

20

 

ชุด

110.00

 

2,200.00

 

ร้านเกริกกฤษฎิ์ เอฟเวอรีธิงก์ โดย นายเกริกกฤษฎิ์ อินทชาติ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

134.

28337

25154

14 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แผ่นอิเล็กโทรดกระตุ้นไฟฟ้า ขนาด 5x5 ซม.

20

 

ชุด

110.00

 

2,200.00

 

ร้านเกริกกฤษฎิ์ เอฟเวอรีธิงก์ โดย นายเกริกกฤษฎิ์ อินทชาติ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

135.

28337

25154

14 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แผ่นอิเล็กโทรดกระตุ้นไฟฟ้า ขนาด 5x9 ซม.

20

 

ชุด

120.00

 

2,400.00

 

ร้านเกริกกฤษฎิ์ เอฟเวอรีธิงก์ โดย นายเกริกกฤษฎิ์ อินทชาติ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

136.

28345

25162

17 มิ.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -วิทยาศาตร์และการแพทย์

หม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave)

1

 

เครื่อง

400,000.00

 

400,000.00

 

บริษัท เมดิทอป จำกัด

แผ่นดิน

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

สุรินทร์

137.

28344

25161

17 มิ.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -วิทยาศาตร์และการแพทย์

เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave therapy)

1

 

เครื่อง

895,000.00

 

895,000.00

 

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

แผ่นดิน

ภาควิชากายภาพบำบัด

สุรินทร์

138.

28343

25160

17 มิ.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -วิทยาศาตร์และการแพทย์

เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (Shortwave Diathermy)

1

 

เครื่อง

1,195,000.00

 

1,195,000.00

 

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด

แผ่นดิน

ภาควิชากายภาพบำบัด

สุรินทร์

139.

28342

25159

17 มิ.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -วิทยาศาตร์และการแพทย์

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrical Stimulation)

5

 

เครื่อง

119,000.00

 

595,000.00

 

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด

แผ่นดิน

ภาควิชากายภาพบำบัด

สุรินทร์

140.

28341

25158

17 มิ.ย. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

พัดลมตั้งพื้น ขนาด16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น S16M1

1

 

เครื่อง

898.00

 

898.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

141.

28351

25168

18 มิ.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด18,048 บีทียู ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น MS-GY18VF พร้อมติดตั้ง

1

 

เครื่อง

33,900.00

 

33,900.00

 

ร้าน ช่างทอง แอร์เซอร์วิส โดย นายพิรุณ สันกลกิจ

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

142.

28351

25168

18 มิ.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,200 บีทียู ยี่ห้อ York รุ่น YHFF24XETBHHO พร้อมติดตั้งและรื้อเครื่องเดิม

2

 

เครื่อง

28,900.00

 

57,800.00

 

ร้าน ช่างทอง แอร์เซอร์วิส โดย นายพิรุณ สันกลกิจ

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

143.

28350

25167

18 มิ.ย. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

พัดลมโคจรเพดาน ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HT-C16M8(N)

2

 

เครื่อง

1,048.00

 

2,096.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

สุรินทร์

144.

28349

25166

18 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ รวมติดตั้ง ชั้น4และ 8 อาคาร 3 เป็นม่านตาข่าย จำนวน 8 ชุด

1

 

งาน

19,000.00

 

19,000.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

145.

28348

25165

18 มิ.ย. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

งานจ้างเหมารถ รับ - ส่ง นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำบัด เข้าร่วมกิจกรรมฯ วันที่ 15 มิถุนายน 2567

1

 

งาน

900.00

 

900.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

146.

28347

25164

18 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

2IN1 WIRELESS DELL KM3322W BLACK

5

 

ชุด

690.00

 

3,450.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

147.

28346

25163

18 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ขาตั้งทีวีเเบบเคลื่อนที่ได้ แบบมีชั้นวาง 1 ชั้น รองรับทีวี ขนาด 35-85 นิ้ว พร้อมติดตั้ง

4

 

ชุด

4,590.00

 

18,360.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

148.

28356

25173

19 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

No.3524 24 Well Clear, TC Plate, w/Lid,S

1

 

ชุด

4,494.00

 

4,494.00

 

บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

149.

28356

25173

19 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

No.3799 96 Well Clear RB, TC Plate, w/Lid,S

1

 

ชุด

3,103.00

 

3,103.00

 

บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

150.

28355

25172

19 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) 5 รายการ และ ชุดอุปกรณ์กายภาพ 13 รายการ

1

 

ชุด

13,805.00

 

13,805.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

151.

28354

25171

19 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แก๊สหุงต้ม 15 กก.

1

 

ถัง

515.00

 

515.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

152.

28353

25170

19 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสดวิทยาศาสตร์ 12 รายการ และ Sodium hypochlorite 10% 5kg. 3 แกลลอน

1

 

ชุด

29,968.00

 

29,968.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ขวัญพัฒน์

153.

28352

25169

19 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสดวิทยาศาสตร 10 รายการ์

1

 

ชุด

6,666.00

 

6,666.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

154.

28357

25174

20 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) เบาะลาดเอียงรูปลิ่ม ขนาด15 องศา 50x50 cm. สูง 15 cm. และ ขนาด 20 องศา 50x50 cm. สูง 20 cm.

1

 

ชุด

2,700.00

 

2,700.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

155.

28364

25181

21 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

วัสดุเงินสด(การศึกษา) แผ่นเกี้ยว, หมูบด,ไส้กรอก, ไข่นกกะทา, หมูสามชั้น,มะขามเปียก,น้ำตาลปี๊บ, ขิง,มะละกอ,มะนาว,พริก, หมูยอ, น้ำกระเทียมดอง, มะเขือเทศ ฯลฯ

1

 

งาน

18,697.00

 

18,697.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

156.

28363

25180

21 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

วัสดุเงินสด(การศึกษา) ทรายสี, หินสี, ตุ๊กตาแต่งสวน, กระถาง, ยาดม, ผักบุ้ง, ถั่วเขียว,ขวดแก้วหกเหลี่ยม,ช้อน,ถ้วยตวง, เข็มเย็บ, ผ้า,หนังเทียม,กำมะหยี่,สายยาง, ฯลฯ

1

 

งาน

10,632.00

 

10,632.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

157.

28362

25179

21 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-เชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป

ค่าน้ำมันรถยนต์ คณะเทคนิคการแพทย์ เดือนพฤษภาคม 2567

1

 

เดือน

15,293.00

 

15,293.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

158.

28361

25178

21 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

อุปกรณ์ส่งสัญญาณ HDMI HDBaseT ส่งสัญญาณได้ 100 เมตร HDMI HDBASET Extender with Dual Output (4K@100m) ผ่านสาย Cat 5e/6/6a ยี่ห้อ ATEN รุ่น VE814A

1

 

เครื่อง

39,900.00

 

39,900.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

159.

28360

25177

21 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

4K HDMI TO USB CAPTURE RECORD AND LIVE STREAMING 4K P30 SDR 1080P60 HDR ยี่ห้อ edio รุ่น UGH90A

1

 

ชุด

4,990.00

 

4,990.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

160.

28360

25177

21 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ไมโครโฟนแบบมีสาย (Dynamic Microphone) พร้อมสายไมค์ยาว 4.5 เมตร ยี่ห้อ DBK รุ่น SM-79

5

 

ชุด

890.00

 

4,450.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

161.

28359

25176

21 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสดวิทยาศาสตร์ panel cell และ Screening cell 2 ชุด,papainized panel cell และ papainnized screening cell 1 ชุด

1

 

ชุด

2,100.00

 

2,100.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

162.

28358

25175

21 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ครอบตานิรภัย ป้องกันสารเคมี #1621, 3M

10

 

pcs

150.00

 

1,500.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ขวัญพัฒน์

163.

28358

25175

21 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือไนไตรเขียวป้องกันสารเคมี No.8 #37718-8,Worksaf

20

 

pair

120.00

 

2,400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ขวัญพัฒน์

164.

28358

25175

21 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุซับสารเคมี C-PD914DD (25ea/box),3M

2

 

box

2,040.00

 

4,080.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ขวัญพัฒน์

165.

28375

25190

24 มิ.ย. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาต่อท่อรางระบายน้ำฝน อาคาร IAEC

1

 

งาน

4,815.00

 

4,815.00

 

บริษัท อันนา เทรดดิ้ง จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

166.

28374

25189

24 มิ.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ QLED ขนาด 65 นิ้ว ยี่ห้อ Sumsung รุ่น QA65Q70DAKXXT

3

 

เครื่อง

31,990.00

 

95,970.00

 

บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

167.

28373

25188

24 มิ.ย. 2567

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะ

งานจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ตู้ยี่ห้อ Toyota เลขครุภัณฑ์ 2310-001-0001 SO-REV/43

1

 

บาท

4,673.76

 

4,673.76

 

บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ขวัญพัฒน์

168.

28372

25187

24 มิ.ย. 2567

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะ

งานจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 ล้อ ยี่ห้อ HiNO เลขครุภัณฑ์ 11.23100030007.บ56001/ธ

1

 

บาท

12,804.69

 

12,804.69

 

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ขวัญพัฒน์

169.

28370

25186

24 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

RHINOTAPE กระบอก 1" x 10 หลา (สีขาว)

18

 

กระบอก

600.00

 

10,800.00

 

บริษัท เฮลท์ตี้โซน จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

170.

28370

25186

24 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

RHINOTAPE กระบอก 2" x 10 หลา (สีขาว)

30

 

กระบอก

469.00

 

14,070.00

 

บริษัท เฮลท์ตี้โซน จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

171.

28369

25185

24 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ (ORIGINAL TONER) สีดำ ยี่ห้อ FUJI XEROX สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox Document 2060 พร้อมบริการเปลี่ยน)

1

 

กล่อง

4,790.00

 

4,790.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

172.

28368

25184

24 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

โฟเมก้า ขาวเงา

1

 

แผ่น

450.00

 

450.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

173.

28368

25184

24 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

ไม้อัดยาง 6 มม. A

1

 

แผ่น

520.00

 

520.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

174.

28378

25193

25 มิ.ย. 2567

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ

เปลี่ยนแมกเนติก คอนแทคเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 11.41200010025.ร63002/CMS และ โบเว่อร์ส่งลมเย็น ยี่ห้อ กุลธร พร้อมชุดรูมเทอร์โมสตัทควบคุมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 11.41200010025.ร63001/CMS

1

 

บาท

8,100.00

 

8,100.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

175.

28377

25191

25 มิ.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,200 บีทียู ยี่ห้อ Carrier รุ่น 38TGF024 1A1/42 TGF024 1 CP พร้อมติดตั้ง

3

 

เครื่อง

49,463.33

 

148,390.00

 

บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

176.

28376

25192

25 มิ.ย. 2567

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่นๆ

งานจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่อง Gel documentation ยี่ห้อ Syngene Model G:Box เลขครุภัณฑ์ 11.66950211073.ร56001/CMB

1

 

บาท

8,025.00

 

8,025.00

 

บริษัท เอส ซี ไอ แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

177.

28380

25195

26 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ 2 ด้าน

6

 

อัน

122.00

 

732.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

178.

28380

25195

26 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกา เขียนแผ่นใส (8 ด้าม)

1

 

ชุด

272.00

 

272.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

179.

28380

25195

26 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

มาสกิ้งเทป 1 นิ้ว

1

 

กล่อง

360.00

 

360.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

180.

28380

25195

26 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

มีดคัดเตอร์ (8 อัน)

1

 

ชุด

88.00

 

88.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

181.

28380

25195

26 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ถ่านพานาโซนิก (36 แผง)

1

 

กล่อง

2,128.00

 

2,128.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

182.

28380

25195

26 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

นาฬิกาแขวน Seiko (2 เรือน)

1

 

ชุด

1,760.00

 

1,760.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

183.

28380

25195

26 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เข็มเย็บแม๊กซ์ (72 กล่อง)

1

 

กล่อง

1,000.00

 

1,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

184.

28380

25195

26 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองน้ำตาล (600 ซอง)

1

 

กล่อง

1,770.00

 

1,770.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

185.

28379

25194

26 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น)

50

 

รีม

115.00

 

5,750.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

186.

28379

25194

26 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ถ่านพานาโซนิก อัคคาไลน์ (40 แผง / 2 กล่อง)

1

 

ชุด

3,072.00

 

3,072.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

187.

28385

25198

27 มิ.ย. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

ตู้ลิ้นชักลล้อเลื่อน 3 ชั้น

2

 

ตู้

2,200.00

 

4,400.00

 

ร้านราชวงศ์เฟอร์นิเจอร์ โดย นางกรรณิการ์ ตุวินันทน์

รายได้

งานบริการการศึกษา

สุรินทร์

188.

28384

25200

27 มิ.ย. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

พัดลมตั้งพื้น ขนาด16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HT-S16M7

1

 

เครื่อง

898.00

 

898.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

189.

28383

25199

27 มิ.ย. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เตาไมโครเวฟ ขนาด 23 ลิตร ยี่ห้อ Electrolux รุ่น WO 23L

1

 

เครื่อง

2,690.00

 

2,690.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

190.

28383

25199

27 มิ.ย. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เตาอบไฟฟ้า ขนาด 9 ลิตร

1

 

เครื่อง

990.00

 

990.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

191.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดานฟลิบชาร์ท 80*100 ซม.

1

 

อัน

4,900.00

 

4,900.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

192.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แฟ้มพลาสติก แฟ้มซอง

60

 

โหล

48.00

 

2,880.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

193.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษปรุ๊ฟ 31*43 นิ้ว (100 แผ่น)

1

 

ชุด

300.00

 

300.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

194.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เชือกขาว (24 ม้วน)/เชือกฝางม้วนใหญ่ (3 ม้วน)

1

 

ชุด

342.00

 

342.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

195.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาลบคำผิด /ยางลบ

1

 

ชุด

684.00

 

684.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

196.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาลูกลื่นกด (200 ด้าม) / ดินสอดำ (3 โหล)

1

 

ชุด

980.00

 

980.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

197.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษปอนด์สี A4 Flying, กระดาษการ์ดสี 180 g (27 ห่อ)

1

 

ชุด

1,452.00

 

1,452.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

198.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

Post - it Flags 3M (48 ห่อ)

1

 

ชุด

2,592.00

 

2,592.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

199.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปลบคำผิด (24 อัน)

1

 

ชุด

1,248.00

 

1,248.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

200.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แท่นตัดเทปใหญ่ (2 อัน)/ ผ้าเทป (36 ม้วน)/ทิชชู่เทป (24 ม้วน)/เทปใส 3 M (24 ม้วน)

1

 

ชุด

2,784.00

 

2,784.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

201.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

สมุดปกอ่อน (24 เล่ม)

1

 

แพ็ค

384.00

 

384.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

202.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

คลีบหนีบกระดาษสีดำ (36 กล่อง)

1

 

กล่อง

810.00

 

810.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

203.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ถุงแก้ว (2 กก.)

1

 

ชุด

270.00

 

270.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

204.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น)

50

 

รีม

115.00

 

5,750.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

205.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เข็มเย็บแม๊กซ์ (72 กล่อง)/ลวดเสียบ (36 กล่อง)/กาวลาเทกซ์ 32 ออนซ์ (2 ขวด)

1

 

ชุด

1,486.00

 

1,486.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

206.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองขาว ครุฑ (1,000 ซอง)

1

 

กล่อง

660.00

 

660.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

207.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองน้ำตาล(1,500 ซอง)

1

 

กล่อง

4,350.00

 

4,350.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

208.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กรรไกร 7 นิ้ว (12 อัน)/ใบมีดคัตเตอร์ (4 ซอง)

1

 

ชุด

400.00

 

400.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

209.

28382

25196

27 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ตรายาง (จำนวน 6 อัน)

1

 

ชุด

1,895.00

 

1,895.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

210.

28381

25197

27 มิ.ย. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ Carrier รุ่น TSAB 013 พร้อมติดตั้งและรื้อเครื่องเดิม

1

 

เครื่อง

28,500.00

 

28,500.00

 

บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

สุรินทร์

211.

28387

25202

28 มิ.ย. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

วัสดุเงินสด(การศึกษา) ปากกาลูกลื่น,ตรายาง,น้ำยาลบคำผิด, ผงกำจัดปลวก,บ้านแมลงสาปอาท, ยิลเลตต์โฟมโกนหนวด, เหยื่อกำจัดมด,สันรูด, ซองแฟ้ม, กล่องเอนกประสงค์, ถุงมือหนัง

1

 

งาน

5,161.12

 

5,161.12

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช