รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566

#

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เลขที่ใบขอซื้อ/ขอจ้าง

วันที่จัดซื้อ

ผังบัญชี

รายการ

จำนวน

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย

ราคารวม

บริษัท/ห้าง/ร้าน

งบประมาณ

หน่วยงาน

ผูัจัดซื้อ

1.

27184

24245

01 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

disposs needle #21g x 1.5" 100pcs/box,Nipro

12

 

box

69.00

 

828.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

2.

27184

24245

01 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

กล่องใส่สไลด์พลาสติก 100 ช่อง

24

 

ใบ

240.00

 

5,760.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

3.

27184

24245

01 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

กล่องใส่สไลด์พลาสติก 25 ช่อง

12

 

ใบ

75.00

 

900.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

4.

27184

24245

01 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syring Disposadle 20cc 100/box,Terum

1

 

box

560.00

 

560.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

5.

27184

24245

01 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syring Disposadle 3cc 100/box,Nipro

6

 

box

170.00

 

1,020.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

6.

27184

24245

01 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syring Disposadle 5cc 100/box,Nipro

6

 

box

250.00

 

1,500.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

7.

27184

24245

01 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือ เบอร์ S

80

 

box

115.00

 

9,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

8.

27184

24245

01 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือ เบอร์ XS

60

 

box

115.00

 

6,900.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

9.

27184

24245

01 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Vacutainer Blood Collection Needles #21Gx1.5" (100/box)

3

 

box

670.00

 

2,010.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

10.

27184

24245

01 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

กระดาษเช็ดเลนส์ 10x15cm 100แผ่น/pk,China

24

 

pkgs

44.00

 

1,056.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

11.

27184

24245

01 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

สำลีก้อน 0.35 กรัม

24

 

pkgs

160.00

 

3,840.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

12.

27184

24245

01 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Micro tip 10ul.natural (1000/pk),Hycon

2

 

pack

290.00

 

580.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

13.

27183

24244

01 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไนโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen) 25 ลิตร ประจำเดือนเมษายน 2566

2

 

ถัง

1,125.00

 

2,250.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

14.

27182

24243

01 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไนโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen) 30 ลิตร ประจำเดือนเมษายน 2566

1

 

ถัง

1,350.00

 

1,350.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

15.

27181

24242

01 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไนโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen) 25 ลิตร ประจำเดือนเมษายน 2566

2

 

ถัง

1,125.00

 

2,250.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

16.

27180

24240

01 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไนโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen) 25 ลิตร ประจำเดือนเมษายน 2566

1

 

ถัง

1,125.00

 

1,125.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

17.

27179

24241

01 มิ.ย. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เก้าอี้สำนักงานหุ้มหนังเทียม ขนาด 66x60x117-130 ซม. รุ่น Dimond-01

35

 

ตัว

3,590.00

 

125,650.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเฟอร์นิเจอร์ 1998

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ดนิตา

18.

27178

24239

01 มิ.ย. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เพาเวอร์ มิกเซอร์ เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมภาคขยายเสียงในตัว powermix proplus 402D 150 w x2

1

 

เครื่อง

4,900.00

 

4,900.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ดนิตา

19.

27187

24247

02 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสน้ำเงิน SPC250

1

 

กล่อง

3,980.40

 

3,980.40

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

20.

27187

24247

02 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีดำ SPC250

1

 

กล่อง

2,701.75

 

2,701.75

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

21.

27191

24137

06 มิ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ยอร์ค ขนาด12,611 บีทียู แบบติดผนัง รุ่น YHFF12ZETAHHORX #5 รวมค่าติดตั้ง

1

 

เครื่อง

14,873.00

 

14,873.00

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สันกำแพงแอร์เซอร์วิส

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ดนิตา

22.

27189

24250

06 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ All in one ยี่ห้อ acer เลขครุภัณฑ์ 11.74400010072.บ66004/ธ

1

 

งาน

4,815.00

 

4,815.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

23.

27188

24249

06 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้น ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet 1020 หมายเลขครุภัณฑ์ 11.7440.010-0001 ผ.49002/บ

1

 

งาน

2,824.80

 

2,824.80

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

24.

27188

24249

06 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้น ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet 1020 หมายเลขครุภัณฑ์ 11.7440.010-0001 ผ.50001/com

1

 

งาน

802.50

 

802.50

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

25.

27190

24251

06 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-โฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป

หูฟังแบบครอบหู สำหรับ DJ (Over-Ear Headphone) ยี่ห้อ Pioneer รุ่น HDJ-X5

1

 

ชุด

4,990.00

 

4,990.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

26.

27190

24251

06 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-โฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป

ลำโพงมอนิเตอร์ (Studio Monitor) ยี่ห้อ Midiplus รุ่น MI3

1

 

คู่

6,990.00

 

6,990.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

27.

27196

24255

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือ เบอร์ M

1

 

box

480.00

 

480.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

28.

27196

24255

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือ เบอร์ S

1

 

box

480.00

 

480.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

29.

27196

24255

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Normal saline 0.9g (ล้างแผล) 500 ml

3

 

bot

65.00

 

195.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

30.

27196

24255

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไม้พันสำลีสเตอร์ไรด์ M (100ก้าน/pack) Hivan

6

 

pkgs

27.00

 

162.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

31.

27196

24255

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Alcohol pad 4x8 cm (100pcs/box)

6

 

box

150.00

 

900.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

32.

27196

24255

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

GAUZE PAD STERILE 3x3"(100pcs.)

4

 

box

320.00

 

1,280.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

33.

27196

24255

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

กระเป๋าพยาบาลฉุกเฉิน สีส้ม แบบถือ+สพาย

4

 

ใบ

750.00

 

3,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

34.

27196

24255

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เจลอัลตราซาวด์

1

 

แกลลอน

700.00

 

700.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

35.

27196

24255

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แผ่นชุบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค Posequat PAD (200/bot)

2

 

bot

650.00

 

1,300.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

36.

27196

24255

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ผ้าพันเคล็ด ขนาด 2 นิ้ว

6

 

โหล

140.00

 

840.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

37.

27196

24255

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ผ้าพันเคล็ด ขนาด 3 นิ้ว

6

 

โหล

210.00

 

1,260.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

38.

27196

24255

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ผ้าพันเคล็ด ขนาด 4 นิ้ว

6

 

โหล

300.00

 

1,800.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

39.

27196

24255

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ผ้าพันเคล็ด ขนาด 6 นิ้ว

6

 

โหล

470.00

 

2,820.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

40.

27196

24255

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไม้ค้ำยัน แบบอลูมิเนียม L

3

 

คู่

700.00

 

2,100.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

41.

27196

24255

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไม้ค้ำยัน แบบอลูมิเนียม M

3

 

คู่

650.00

 

1,950.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

42.

27196

24255

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไม้ค้ำยัน แบบอลูมิเนียม S

3

 

คู่

600.00

 

1,800.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

43.

27196

24255

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไม้ค้ำศอก แบบอลูมิเนียม (Eibow crutch)

3

 

คู่

550.00

 

1,650.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

44.

27195

24254

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-เชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป

น้ำมันรถยนต์คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

1

 

เดือน

19,362.40

 

19,362.40

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

45.

27194

24253

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syring dispossable 20cc ขายย่อย Nipro

20

 

pcs

7.00

 

140.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ประภาพรรณ

46.

27194

24253

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syring dispossable 3cc ขายย่อย Nipro

20

 

pcs

3.00

 

60.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ประภาพรรณ

47.

27194

24253

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

หูฟังการแพทย์ Stethoscope, A065T spirit adult

6

 

set

450.00

 

2,700.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ประภาพรรณ

48.

27194

24253

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Transpore 1"x10yds. (12roll/box) 3M

1

 

box

650.00

 

650.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ประภาพรรณ

49.

27194

24253

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Coban Nexcare ผ้าพันยืดหยุ่นได้ ขนาด 1 นิ้ว X5 หลา 3M

20

 

ม้วน

70.00

 

1,400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ประภาพรรณ

50.

27193

24252

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

บานพับ (2 กล่อง)

1

 

ชุด

528.00

 

528.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

51.

27193

24252

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

กาวเชื่อมท่อ (2 กระป๋อง)

1

 

ชุด

600.00

 

600.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

52.

27193

24252

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

ท่อPVC

1

 

ชุด

520.00

 

520.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

53.

27193

24252

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

สีพลาสติกภายใน

1

 

ถัง

3,500.00

 

3,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

54.

27193

24252

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

สังกะสีแผ่นเรียบ (2 แผ่น)

1

 

ชุด

850.00

 

850.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

55.

27193

24252

07 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

เหล็กฉาก (11 เส้น)

1

 

ชุด

5,488.00

 

5,488.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

56.

27192

24248

07 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาขนทิ้งขยะติดเชื้อ เดือนพฤษภาคม 2566

1

 

เดือน

20,616.00

 

20,616.00

 

บริษัท เอสทูเมดกรุ๊ป จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

57.

27207

24264

08 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟสเข้ากับตู้ควบคุมไฟฟ้า

1

 

งาน

37,870.00

 

37,870.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

58.

27206

24263

08 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

เครื่องทำป๊อบคอร์นมินิ, เครื่องดูดฝุ่น, ตะกร้าผ้า , ปลั๊กไฟ, ลิ้นชัก

1

 

งาน

3,628.00

 

3,628.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

59.

27204

24262

08 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมรถตู้คณะ ทะเบียน เชียงใหม่ นค.2508 ตรวจเช็คและซ่อมระบบคลัชรถยนต์ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง

1

 

งาน

18,778.50

 

18,778.50

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่กลการ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

60.

27203

24261

08 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

มอเตอร์ CD /ใบพัด 18 นิ้ว

1

 

ชุด

1,808.30

 

1,808.30

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

61.

27202

24260

08 มิ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องขยายเสียง ขนาด 240 วัตต์ ยี่ห้อ TOA รุ่น A-2240D-AS

1

 

เครื่อง

13,900.00

 

13,900.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

หน่วยเวชนิทัศน์

ดนิตา

62.

27202

24260

08 มิ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ full hd ความสว่าง 4,000 ansi lumens built in wifi ในตัวเครื่อง ยี่ห้อ epson รุ่น eb-fh52

1

 

เครื่อง

38,900.00

 

38,900.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

หน่วยเวชนิทัศน์

ดนิตา

63.

27201

24259

08 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

CM HDMI Cable Male to Mate,Version 2.0 up to 4k, 1 เมตร

5

 

เส้น

720.00

 

3,600.00

 

บริษัท พิงค์ธาร เทคโนโลยี จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

64.

27201

24259

08 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

SanDisk SDSDXXD-128G-GN4IN Extreme Oro SDXC,SDXXD 128 GB

1

 

ตัว

1,230.00

 

1,230.00

 

บริษัท พิงค์ธาร เทคโนโลยี จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

65.

27201

24259

08 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

CM Microphone Cable with XLR Mate to Phone Ster, 1 เมตร

14

 

เส้น

230.00

 

3,220.00

 

บริษัท พิงค์ธาร เทคโนโลยี จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

66.

27201

24259

08 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

AMPHENOL CA52-4549-W-010 TR-ST-RCAx2 10M

2

 

เส้น

790.00

 

1,580.00

 

บริษัท พิงค์ธาร เทคโนโลยี จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

67.

27201

24259

08 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

AMPHENOL CA52-52-C-1.5 TR-ST 1.5 M,1.5 เมตร

2

 

เส้น

410.00

 

820.00

 

บริษัท พิงค์ธาร เทคโนโลยี จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

68.

27201

24259

08 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

CM HDMI Cable Male to Male,Version 2.0 up to 4k,5 เมตร

5

 

เส้น

290.00

 

1,450.00

 

บริษัท พิงค์ธาร เทคโนโลยี จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

69.

27201

24259

08 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

LINK CAT 6 Lan Cable RJ45-RJ45 Patch Cord 3 เมตร

5

 

เส้น

150.00

 

750.00

 

บริษัท พิงค์ธาร เทคโนโลยี จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

70.

27201

24259

08 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

WD HDD 10TB AV PURPLE PRO

2

 

ลูก

11,900.00

 

23,800.00

 

บริษัท พิงค์ธาร เทคโนโลยี จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

71.

27200

24186

08 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

ซักผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง อาคาร เรียนรวมเทคนิค-พยาบาล รวม 77 ชุด ,ซักพรมบนเวที ขนาด 15 ม.*3.50 ม.,ซักผ้าม่าน ห้องประชุม 1 และผ้าม่านหลุยซ์บนเวทีทั้งหมด รวมติดตั้ง ห้องประชุมชั้น 12 อาคาร 2

1

 

งาน

42,000.00

 

42,000.00

 

ร้าน ศิริรัตน์ ผ้าม่าน โดยนางศิริรัตน์ สัญญาลักษณ์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

72.

27199

24258

08 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Coban warp (ผ้ายืดไม่มีกาว) 2 นิ้ว

16

 

ม้วน

37.45

 

599.20

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิเมท เทรดดิ้ง

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ประภาพรรณ

73.

27198

24257

08 มิ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์สี color laserjet profession printer รองรับกระดาษ A3 ยี่ห้อ HP รุ่น laserjet CP5225DN

1

 

เครื่อง

89,900.00

 

89,900.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ดนิตา

74.

27197

24256

08 มิ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้าฝาบน 16 kg ยี่ห้อ Haier DD-inverter สีดำ รุ่น HWM1601701D ,12 โปรแกรมซัก

1

 

เครื่อง

10,999.00

 

10,999.00

 

บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ดนิตา

75.

27197

24256

08 มิ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -งานบ้านงานครัว

เครื่องอบผ้า Whirlpool รุ่น 3LWED4705FW ขนาดความจุ 15 กก ,13 โปรแกรมการอบผ้า

1

 

เครื่อง

37,900.00

 

37,900.00

 

บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ดนิตา

76.

27210

24267

09 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

L-J Medium 25 Tubes/Pack

4

 

pack

700.00

 

2,800.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

77.

27210

24267

09 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Sheep Blood agar 10 plates/Pack

40

 

pack

140.00

 

5,600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

78.

27212

24268

12 มิ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -วิทยาศาตร์และการแพทย์

ตู้ปลอดเซื้อ (Safety Cabinet class II) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต รุ่น 1300 series A2, Cat No. 1384 ยี่ห้อ Thermo fisher Scientific, USA

1

 

ตู้

280,000.00

 

280,000.00

 

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ดนิตา

79.

27211

24265

12 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Transpore ปิดแผล ขนาด 1/2 นิ้ว

1

 

โหล

390.42

 

390.42

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

80.

27211

24265

12 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Alcohol 70% 450 ml

24

 

ขวด

44.94

 

1,078.56

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

81.

27211

24265

12 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Povidine iodine 450 ml

2

 

ขวด

119.84

 

239.68

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

82.

27211

24265

12 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ขวดแบ่งยาพลาสติก 120 ซีซี

2

 

โหล

35.31

 

70.62

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

83.

27211

24265

12 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

คาราไมน์โลชั่น 120 ซีซี

2

 

ขวด

39.59

 

79.18

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

84.

27211

24265

12 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ยาไทลินอล 100 เม็ด/กระปุก

6

 

กระปุก

151.94

 

911.64

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

85.

27211

24265

12 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เพอร์สกิลคอล สเปรย์

2

 

กระป๋อง

249.31

 

498.62

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

86.

27211

24265

12 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เพอร์สกิลคอลคูล สเปรย์

2

 

กระป๋อง

269.64

 

539.28

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

87.

27216

24272

13 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไม้พันสำลีสเตอร์ไรด์ M 100ก้าน/แพ็ค

6

 

pkgs

250.00

 

1,500.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

88.

27216

24272

13 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไม้พันสำลีสเตอร์ไรด์ S 100ก้าน/แพ็ค

6

 

pkgs

250.00

 

1,500.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

89.

27216

24272

13 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

พลาสเตอร์ปิดแผล 100กล่อง/ลัง

1

 

ลัง

8,000.00

 

8,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

90.

27216

24272

13 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ethanol 95%(L PURE 95) 18L

5

 

ถัง

1,690.00

 

8,450.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

91.

27216

24272

13 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ethanol absolute(HDPE) 99.7% 2.5L

4

 

bot

800.00

 

3,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

92.

27216

24272

13 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Methanol (HDPE)

4

 

bot

570.00

 

2,280.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

93.

27216

24272

13 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Blue tip 1000ul. (1000pcs/pk),Hycon

3

 

pack

560.00

 

1,680.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

94.

27216

24272

13 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Cover glass Haemacytometer 20x26mm. 10pcs/bx HBG

2

 

box

565.00

 

1,130.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

95.

27216

24272

13 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Microhaematocrit tube BLUE tip 100/vial,Vitrex 200ul. (1000pcs/pk),Hycon

5

 

vial

85.00

 

425.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

96.

27216

24272

13 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Yellow tip 200ul. (1000pcs/pk),Hycon

5

 

pack

290.00

 

1,450.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

97.

27215

24271

13 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าถ่ายเอกสาร เอ4

14,873

 

แผ่น

0.45

 

6,692.85

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

98.

27215

24271

13 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าเข้าเล่ม (660 แผ่น)

1

 

ชุด

660.00

 

660.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

99.

27215

24271

13 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าเคลือบบัตร

1

 

ชุด

45.00

 

45.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

100.

27214

24270

13 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งเครื่องอ่านบัครไม้แขนกั้นมอเตอร์ไซต์ (ทางเข้า-ออก)

1

 

งาน

3,745.00

 

3,745.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.โอเอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

101.

27213

24269

13 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 34000 บีทียู ยี่ห้อ EMINENT เลขครุภัณฑ์ 11.41200010038.ร48003/OT ห้อง 10-003 ชั้น 10 อาคาร 2 เปลี่ยนคาปาซิเตอร์รัน

1

 

ชุด

1,200.00

 

1,200.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ประภาพรรณ

102.

27213

24269

13 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาด 25,806 บีทียู ยี่ห้อ York เลขครุภัณฑ์ 11.41200010025.ร64007/OT ห้อง 10-010 ชั้น 10 อาคาร 2 (ห้องประชุมภาค) ซ่อมน้ำยาแอร์รั่ว น้ำยา R32

1

 

ชุด

2,200.00

 

2,200.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ประภาพรรณ

103.

27213

24269

13 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาด 25,806 บีทียู ยี่ห้อ York เลขครุภัณฑ์ 11.41200010025.ร64008/OT ห้อง 10-007 ชั้น 10 อาคาร 2 ซ่อมน้ำยาแอร์รั่ว น้ำยา R32

1

 

ชุด

2,200.00

 

2,200.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ประภาพรรณ

104.

27223

24278

14 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

(วัสดุเงินสด) pipette tip 100-1000 Ul จำนวน 14 อัน pipette tip 20-200 Ul จำนวน 2 อัน และpipette tip 10-100 Ul จำนวน 21 อัน

1

 

ชุด

17,610.00

 

17,610.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

105.

27222

24277

14 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

3% Papainized Panel cell

1

 

ชุด

600.00

 

600.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

106.

27222

24277

14 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

3% Papainized Screening cell

1

 

ชุด

150.00

 

150.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

107.

27222

24277

14 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Panel cell

2

 

ชุด

400.00

 

800.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

108.

27222

24277

14 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Standard Cell O1,02,03

2

 

ชุด

200.00

 

400.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

109.

27221

24276

14 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

UGREEN Cable HDMI 4K TO Micro HDMI (1.5M)

2

 

ชุด

530.00

 

1,060.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

110.

27221

24276

14 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Gera DUO 2 HDMI USB3.0 Video Capture Card 1080P

1

 

ชุด

9,840.00

 

9,840.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

111.

27220

24266

14 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 517 เลขครุภัณฑ์ 11.41200010001.บ56002/MT ตรวจ เช็ค เครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ และล้างระบบ

1

 

งาน

11,770.00

 

11,770.00

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สันกำแพงแอร์เซอร์วิส

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

112.

27219

24275

14 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ตรายางหมึกในตัว จำนวน 5 อัน

1

 

ชุด

2,500.00

 

2,500.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

113.

27218

24274

14 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ถ่านแบตเตอรรี่อัลคาไลน์ AA, AAA

1

 

ชุด

1,545.00

 

1,545.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

114.

27217

24273

14 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าถ่ายเอกสาร เดือนเมษายน 2566

1

 

เดือน

1,746.00

 

1,746.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

115.

27231

24286

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Magnetic bar "Plain" 15x6mm. Cowie

5

 

pcs

90.00

 

450.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

116.

27231

24286

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Magnetic bar "Plain" 25x6-8mm. Cowie

3

 

pcs

97.00

 

291.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

117.

27231

24286

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Magnetic bar "Plain" 30x6-7mm. Cowie

3

 

pcs

140.00

 

420.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

118.

27231

24286

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Magnetic bar "Plain" 40x8mm. Cowie

3

 

pcs

135.00

 

405.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

119.

27231

24286

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Rack for tube 5x12 ช่อง dia. 16mm.

15

 

pcs

240.00

 

3,600.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

120.

27231

24286

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Rack for tube 6x13 ช่อง dia. 13mm.

15

 

pcs

270.00

 

4,050.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

121.

27231

24286

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Rack for tube dia.16=14 ช่อง, dia.25=5 ช่อง

25

 

pcs

210.00

 

5,250.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

122.

27231

24286

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เวอร์เนียแสตนเลส 0-150mm.

1

 

pcs

390.00

 

390.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

123.

27230

24285

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Thioglycolate med 500 g Bottle

1

 

bot

2,354.00

 

2,354.00

 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

124.

27229

24284

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Microhaematocrit tube BLUE tip 100/vial,Vitrex

5

 

vial

85.00

 

425.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

125.

27229

24284

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Microhaematocrit tube BLUE tip 100/vial,Vitrex (10 vial/Box)

4

 

box

850.00

 

3,400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

126.

27228

24283

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

EDTA K3 Vacuum Tube 3 ml. 300 หลอด

1

 

ชุด

600.00

 

600.00

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

127.

27228

24283

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

HEMASCREEN Occult Blood 100 test

2

 

box

2,500.00

 

5,000.00

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

128.

27228

24283

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

LAMDA 3.8% Sodium Citrate Non-Vacuum Tube 1.6ml 100pcs

3

 

pack

180.00

 

540.00

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

129.

27228

24283

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

QUICKCHECK FOB Cassette 100ng/ml 25 tests

8

 

box

750.00

 

6,000.00

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

130.

27227

24282

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กล่องพลาสติกมีล้อ 120 ลิตร

47

 

ใบ

500.00

 

23,500.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

131.

27227

24282

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษเช็ดมือ (24 ห่อ)

1

 

ชุด

2,088.00

 

2,088.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

132.

27226

24279

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงร้อน

1

 

กล่อง

1,890.00

 

1,890.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

133.

27226

24279

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงใส่ขยะ

1

 

ชุด

5,750.00

 

5,750.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

134.

27226

24279

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษชำระม้วนเล็ก (12 แพ็ค)

1

 

กล่อง

2,516.00

 

2,516.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

135.

27226

24279

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาปรับผ้านุ่ม

1

 

กล่อง

1,760.00

 

1,760.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

136.

27226

24279

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ผ้าขนหนู

1

 

ชุด

2,247.00

 

2,247.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

137.

27226

24279

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

สบู่เหลวล้างมือคิเรอิ

1

 

กล่อง

1,180.00

 

1,180.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

138.

27225

24281

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

DCIP 100 test,Thalcon

1

 

packs

1,700.00

 

1,700.00

 

บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

139.

27224

24280

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ขี้ผึ้ง parafin กายภาพบำบัด

20

 

กิโลกรัม

695.50

 

13,910.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิเมท เทรดดิ้ง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

140.

27224

24280

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบเข็ม (HA552)

3

 

ชิ้น

802.50

 

2,407.50

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิเมท เทรดดิ้ง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

141.

27224

24280

15 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เมคเกอร์ 197 (อีลาสติก) ขนาด 2 นิ้วx5หลาx6ม้วน

1

 

กระบอก

1,605.00

 

1,605.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิเมท เทรดดิ้ง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

142.

27232

24287

16 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Biochemistry calibrator

1

 

ขวด

2,000.00

 

2,000.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

143.

27232

24287

16 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Biochemistry control serum level 1

1

 

ขวด

2,000.00

 

2,000.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

144.

27232

24287

16 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Biochemistry control serum level 2

1

 

ขวด

2,000.00

 

2,000.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

145.

27232

24287

16 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

น้ำยาตรวจ ALP สำหรับเครื่อง BA400 200 เทสต์

1

 

แพ็ค

3,150.00

 

3,150.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

146.

27232

24287

16 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

น้ำยาตรวจ ALT สำหรับเครื่อง BA400 300 เทสต์

1

 

แพ็ค

4,760.00

 

4,760.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

147.

27232

24287

16 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

น้ำยาตรวจ AST สำหรับเครื่อง BA400 300 เทสต์

1

 

แพ็ค

4,900.00

 

4,900.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

148.

27232

24287

16 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

น้ำยาตรวจ Triglyceride ขนาด 250 ml 183 เทสต์

1

 

ขวด

2,775.00

 

2,775.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

149.

27236

24292

19 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Methanol absolute (HDPE) 99.9% 2.5 L. Merck

1

 

bot

800.00

 

800.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

150.

27236

24292

19 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือ เบอร์ L

20

 

box

110.00

 

2,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

151.

27236

24292

19 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือ เบอร์ M

20

 

box

110.00

 

2,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

152.

27236

24292

19 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือ เบอร์ S

20

 

box

110.00

 

2,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

153.

27236

24292

19 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

TLC Aluminium sheets SI60 F254 20x20cm

1

 

box

4,500.00

 

4,500.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

154.

27235

24290

19 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ SAIJO DANKI เลขครุภัณฑ์ 11.41200010025.ร48002/RT ห้อง 02-012 อาคาร 2 ชั้น 2

1

 

งาน

1,605.00

 

1,605.00

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สันกำแพงแอร์เซอร์วิส

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

155.

27235

24290

19 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ SAIJO DANKI เลขครุภัณฑ์ 11.41200010025.ร48001/RT ห้อง 02-012 อาคาร 2 ชั้น 2

1

 

งาน

642.00

 

642.00

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สันกำแพงแอร์เซอร์วิส

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

156.

27234

24289

19 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมกล้องจุลทรรศน ยี่ห้อ Olympus รุ่น CX23 เลขครุภัณฑ์ 11.66500020069.ผ63001/CMB

1

 

งาน

3,500.00

 

3,500.00

 

บริษัทเดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

157.

27233

24288

19 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,740 BTU ยี่ห้อ York เลขครุภัณฑ์ 11.41200010017.ร61001/CC ห้อง 701 อาาคร 3 ชั้น 7

1

 

งาน

2,200.00

 

2,200.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

158.

27254

24309

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Parafilm M, Roll 4"x125"

3

 

pack

802.50

 

2,407.50

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

159.

27254

24309

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

กระจกสไลด์ใส No.7101 สีแดง 72/box

200

 

box

34.24

 

6,848.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

160.

27253

24308

20 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือระเหิดแห้ง(Freeze-Dryer) เลขครุภัณฑ์11.66950210486.ผ49001/CC เปลี่ยนชุดควบคุมการปรับระดับของชั้นวางภายในตู้

1

 

งาน

10,000.00

 

10,000.00

 

บริษัท ซายน์เอ็นจิเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

161.

27252

24307

20 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาขนย้านเครื่องมือ ของภาควิชารังสีเทคนิค

1

 

งาน

10,700.00

 

10,700.00

 

บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

162.

27251

24305

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) ยาสำหรับใส่เพิ่มเติมในชุดปฐมพยาบาลในห้องปฏิบัติการ จำนวน13 รายการ

1

 

ชุด

834.00

 

834.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

163.

27249

24306

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถังขยะกลมเท้าเหยียบ (3 ใบ), กุญแจ คอสั้น 25 มม. (12 อัน)

1

 

งาน

2,092.80

 

2,092.80

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

164.

27248

24304

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Sandisk Cruzer Blade 64GB

5

 

อัน

130.00

 

650.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

165.

27248

24304

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ CANNON TONER# 054 Black

3

 

กล่อง

2,600.00

 

7,800.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

166.

27248

24304

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ CANNON TONER# 054 yellow, cyan, magenta

9

 

กล่อง

2,620.00

 

23,580.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

167.

27247

24303

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาเน้นข้อความ (2 แพค)

1

 

ชุด

363.80

 

363.80

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวงศ์พานิช

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

168.

27247

24303

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษการ์ดสี เอ 4 (20 แพค)

1

 

กล่อง

1,505.73

 

1,505.73

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวงศ์พานิช

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

169.

27247

24303

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษโน้ต (12 แพค)

1

 

ชุด

407.67

 

407.67

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวงศ์พานิช

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

170.

27247

24303

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

น้ำยาลบคำผิด (6 ขวด)

1

 

ชุด

419.44

 

419.44

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวงศ์พานิช

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

171.

27247

24303

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กาวตราช้าง

1

 

กล่อง

224.70

 

224.70

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวงศ์พานิช

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

172.

27247

24303

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ฟิวเจอร์บอร์ด (24 แผ่น)

1

 

แพ็ค

959.79

 

959.79

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวงศ์พานิช

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

173.

27247

24303

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ที่เย็บกระดาษ (6 อัน)

1

 

กล่อง

899.87

 

899.87

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวงศ์พานิช

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

174.

27246

24302

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-เชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป

น้ำมันรถบัสปรับอากาศ ทะเบียน 40-0713

1

 

งาน

3,500.00

 

3,500.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

175.

27245

24301

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

กระเป๋าใส่ของ จำนวน 12 ใบ, นมไทยเดนมาร์ค 48 กล่อง, น้ำหอมปรับอากาศ 6 ขวด

1

 

งาน

2,254.00

 

2,254.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

176.

27244

24300

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

เทปพิมพ์อักษร 12 มม, ตู้เก็บกุญแจ 36 ดอก, ลำโพง+ไมค์แบบพกพากุญแจรหัส 20 มม.

1

 

งาน

4,240.90

 

4,240.90

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

177.

27243

24299

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกามาร์กเกอร์ชอล์กเหลว ปากกาเขียนกระจก ทิชชู่เช็ดปาก

1

 

งาน

500.00

 

500.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

178.

27242

24298

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

วัสดุเงินสด(สำนักงาน) ตรายางหมึกในตัว (จำนวน 5 อัน)

1

 

ชุด

2,500.00

 

2,500.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

179.

27241

24297

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

วัสดุเงินสด(การศึกษา) ซอสมะเขือเทศ ถั่วเขียว ถั่วดำ ลูกเกด ผงวุ้น ตู้ลิ้นชัก โต๊ะ labtop หินอ่อน น้ำปลา กาแฟ น้ำยาล้างจาน น้ำวาน น้ำยาถูพื้น เวเฟอร์ ถ้วยกระดาษ ช้อนไอศครีม สาคู แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียว แป้งมัน ผงซักฟอก แยม โอวัลติน

1

 

งาน

49,982.00

 

49,982.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

180.

27240

24296

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ปลั๊กมีกราวด์+ฝาปิด-บ๊อก พานาโซนิค

60

 

ชุด

220.00

 

13,200.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

181.

27239

24295

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

วัสดุเงินสด(สำนักงาน) แฟ้มห่วง, แฟ้มโชว์ (12 เล่ม)

1

 

ชุด

839.20

 

839.20

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

182.

27238

24294

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

กุญแจกระจกบานเลื่อน (24 ดอก)

1

 

ชุด

920.00

 

920.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

183.

27237

24293

20 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

RevitablotTM Western Blot Stripping Buffer 50 ml

1

 

ขวด

7,704.00

 

7,704.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

184.

27262

24318

21 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำปี 2566 เครื่องกรองน้ำ ชั้น 1,2 หอพักนักศึกษาคณะฯ จำนวน 2 เครื่อง

1

 

งาน

1,926.00

 

1,926.00

 

บริษัท 99 เอ็กซ์เพอท เซอร์วิส จำกัด

รายได้

หอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

ประภาพรรณ

185.

27261

24317

21 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำปี 2566 เครื่องกรองน้ำระบบ RO ห้อง 411 ชั้น 4 อาาคร 3 จำนวน 1 ตัว

1

 

งาน

1,380.30

 

1,380.30

 

บริษัท 99 เอ็กซ์เพอท เซอร์วิส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

186.

27260

24316

21 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำปี 2566 เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ยี่ห้อ Filtex ห้อง 09-001 ชั้น 9 อาคาร 2 จำนวน 1 ตัว

1

 

งาน

1,380.30

 

1,380.30

 

บริษัท 99 เอ็กซ์เพอท เซอร์วิส จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

187.

27258

24314

21 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำปี 2566 เครื่องกรองน้ำระบบ RO ยี่ห้อ Filtex ห้อง 07-9999 ชั้น 7 อาคาร 2 จำนวน 3 เครื่อง

1

 

งาน

4,140.90

 

4,140.90

 

บริษัท 99 เอ็กซ์เพอท เซอร์วิส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

188.

27257

24313

21 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำปี 2566 เครื่องกรองน้ำระบบ RO ห้อง 05-006/03 ชั้น 5 อาคาร 2 จำนวน 1 ตัว

1

 

งาน

3,595.20

 

3,595.20

 

บริษัท 99 เอ็กซ์เพอท เซอร์วิส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

189.

27256

24312

21 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำปี 2566 เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ห้อง 02-001 ชั้น 2 อาคาร 2 จำนวน 1 ตัว

1

 

งาน

2,749.90

 

2,749.90

 

บริษัท 99 เอ็กซ์เพอท เซอร์วิส จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

190.

27255

24311

21 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

สติ๊กเกอร์กระดาษ Module สาย 1 เมตร Infrared Light Sensor ปืนยิงกาว กาวซิลิโคน กระปุก

1

 

งาน

1,150.00

 

1,150.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

191.

27265

24315

22 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำปี 2566 ชุด Pretreatment ป้องกันตะกรัน ห้อง 06-9999 ชั้น 6 อาคาร 2 จำนวน 1 ตัว

1

 

งาน

4,151.60

 

4,151.60

 

บริษัท 99 เอ็กซ์เพอท เซอร์วิส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

192.

27265

24315

22 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำปี 2566 เครื่องกรองน้ำขนาด 2 ท่อ ยี่ห้อ SOSAFE ห้อง 06-009 ชั้น 6 อาคาร 2 จำนวน 1 ตัว

1

 

งาน

481.50

 

481.50

 

บริษัท 99 เอ็กซ์เพอท เซอร์วิส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

193.

27265

24315

22 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำปี 2566 เครื่องกรองน้ำระบบ RO ชั้น 6 อาคาร 2, ชั้น 6 อาคาร 3 จำนวน 4 เครื่อง และห้อง 06-009 ชั้น 6 อาคาร 2 จำนวน 5 เครื่อง

1

 

งาน

6,452.10

 

6,452.10

 

บริษัท 99 เอ็กซ์เพอท เซอร์วิส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

194.

27264

24319

22 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำปี 2566 เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน จำนวน 6 เครื่อง

1

 

งาน

8,281.80

 

8,281.80

 

บริษัท 99 เอ็กซ์เพอท เซอร์วิส จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

195.

27264

24319

22 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำปี 2566 เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ห้องช่าง จำนวน 1 เครื่อง

1

 

งาน

1,380.30

 

1,380.30

 

บริษัท 99 เอ็กซ์เพอท เซอร์วิส จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

196.

27264

24319

22 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำปี 2566 เครื่องกรองน้ำระบบ RO ห้องแคลทีน จำนวน 2 เครื่อง

1

 

งาน

2,974.60

 

2,974.60

 

บริษัท 99 เอ็กซ์เพอท เซอร์วิส จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

197.

27263

24283

22 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

EDTA K3 Vacuum Tube 3 ml. 300 หลอด

1

 

ชุด

609.68

 

609.68

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

198.

27263

24283

22 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

HEMASCREEN Occult Blood 100 test

2

 

box

2,499.52

 

4,999.04

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

199.

27263

24283

22 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

LAMDA 3.8% Sodium Citrate Non-Vacuum Tube 1.6ml 100pcs

3

 

pack

179.76

 

539.28

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

200.

27263

24283

22 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

QUICKCHECK FOB Cassette 100ng/ml 25 tests

8

 

box

749.00

 

5,992.00

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

201.

27267

24310

23 มิ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดติดแท็งค์ HP Printer Smart AIO 615 #Y0F71A All in one

1

 

เครื่อง

6,090.00

 

6,090.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ดนิตา

202.

27267

24310

23 มิ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP All in one #22-dd2018d

5

 

เครื่อง

18,500.00

 

92,500.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ดนิตา

203.

27270

24322

26 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Kpn I 100rxn/pkg

1

 

pkgs

2,889.00

 

2,889.00

 

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ประภาพรรณ

204.

27270

24322

26 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Quick Taq HS, DyeMix (2x1. 25ml) pkg

1

 

pkgs

4,815.00

 

4,815.00

 

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ประภาพรรณ

205.

27269

24321

26 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

RIA GNOST T3

3

 

kit

4,066.00

 

12,198.00

 

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

206.

27269

24321

26 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

RIA GNOST T4

3

 

kit

4,675.90

 

14,027.70

 

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

207.

27269

24321

26 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Technetium generator ขนาด 300 mCi

1

 

เครื่อง

40,874.00

 

40,874.00

 

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

208.

27268

24320

26 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Butterfly Needle no.21 50pes

4

 

box

399.11

 

1,596.44

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

209.

27268

24320

26 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

K3 EDTA Vacuum Tube 6ml 100pcs

4

 

pack

239.68

 

958.72

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

210.

27268

24320

26 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syring 20 ml. Sterile 50pcs

4

 

box

279.27

 

1,117.08

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

211.

27268

24320

26 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

สำลีชุบแอลกอออล์ 10/แผง 20 แพ็ค

1

 

ชุด

247.76

 

247.76

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

212.

27279

24330

27 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไนโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen) 20 ลิตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

1

 

ถัง

900.00

 

900.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

213.

27278

24329

27 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 25 กก. ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

1

 

ท่อ

650.00

 

650.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

214.

27277

24328

27 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 25 กก.ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

1

 

ท่อ

650.00

 

649.99

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

215.

27277

24328

27 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไนโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen) 25 ลิตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

1

 

ถัง

1,125.00

 

1,125.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

216.

27276

24327

27 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ท่อสำเร็จ และน้ำยา R-32 7KK

1

 

ชุด

2,086.00

 

2,086.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

217.

27275

24326

27 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

บานประตู 80*200

1

 

ชุด

2,350.00

 

2,350.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

218.

27274

24325

27 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

ชักโครก

1

 

ชุด

2,690.00

 

2,690.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

219.

27273

24324

27 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไนโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen) 25 ลิตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

2

 

ถัง

1,125.00

 

2,250.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

220.

27272

24323

27 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 25 กก. จำนวน 2 ท่อ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

1

 

ชุด

1,300.00

 

1,300.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

221.

27271

24287

27 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Biochemistry calibrator

1

 

ขวด

2,000.00

 

2,000.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

222.

27271

24287

27 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Biochemistry control serum level 1

1

 

ขวด

2,000.00

 

2,000.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

223.

27271

24287

27 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Biochemistry control serum level 2

1

 

ขวด

2,000.00

 

2,000.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

224.

27271

24287

27 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

น้ำยาตรวจ ALP สำหรับเครื่อง BA400 200 เทสต์

1

 

แพ็ค

3,150.00

 

3,150.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

225.

27271

24287

27 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

น้ำยาตรวจ ALT สำหรับเครื่อง BA400 300 เทสต์

1

 

แพ็ค

4,760.00

 

4,760.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

226.

27271

24287

27 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

น้ำยาตรวจ AST สำหรับเครื่อง BA400 300 เทสต์

1

 

แพ็ค

4,900.00

 

4,900.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

227.

27271

24287

27 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

น้ำยาตรวจ Triglyceride ขนาด 60 ml 183 เทสต์

4

 

ขวด

2,775.00

 

11,100.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

228.

27280

24331

28 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 11.58350010001.บ56001/วน เปลี่ยน Jack Phon ติดแท่น /ชุดแบตเตอรี่ ตรวจเช็คและทดสอบการทำงาน

1

 

งาน

2,011.60

 

2,011.60

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

หน่วยเวชนิทัศน์

ประภาพรรณ

229.

27572

24338

29 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบริการตรวจสอบอาคาร 1-3 ตามพรบ.ควบคุมอาคาร ประจำปี 2566

1

 

งาน

35,000.00

 

35,000.00

 

นายปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ดนิตา

230.

27284

24336

29 มิ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 33096 btu แบบชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน เบอร์ 5 น้ำยา R-32 รุ่น FUNE 33-AF1/ CHAE33-AF 1R ราคาพร้อมติดตั้ง

1

 

เครื่อง

43,000.00

 

43,000.00

 

บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ดนิตา

231.

27283

24335

29 มิ.ย. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

ตู้กดน้ำดื่ม

2

 

ตู้

6,990.00

 

13,980.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ดนิตา

232.

27282

24333

29 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กรอบอิคริลิค ผิดผนัง 3 มม. ขนาด A3 พร้อมหมุดลอยยึดติดผนัง รวมค่าขนส่ง จำนวน 3 ชุด

1

 

ชุด

2,856.90

 

2,856.90

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

233.

27281

24334

29 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) air quality monitor, ultraviolet radiation detector

1

 

ชุด

9,461.34

 

9,461.34

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ดนิตา

234.

27309

24339

30 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2566 ด้วยน้ำเปล่า (แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์)

17

 

เครื่อง

480.00

 

8,160.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

235.

27308

24340

30 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2566 ด้วยน้ำเปล่า (แขนงวิชาภูมิคุ้มกันคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์)

30

 

เครื่อง

480.00

 

14,400.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

236.

27307

24341

30 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2566 ด้วยน้ำเปล่า (แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์)

21

 

เครื่อง

480.00

 

10,080.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

237.

27306

24342

30 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2566 ด้วยน้ำเปล่า ( ภาควิชากายภาพบำบัด)

46

 

เครื่อง

480.00

 

22,080.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

238.

27305

24343

30 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2566 ด้วยน้ำยาโพรม (ห้องสมุด คณะเทคนิคการแพทย์)

11

 

เครื่อง

780.00

 

8,580.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

ห้องสมุด

ประภาพรรณ

239.

27304

24345

30 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2566 ด้วยน้ำเปล่า (ห้องปฏิบัติการ PHPT ห้อง 401 ชั้น 4 อาคาร 1)

1

 

เครื่อง

480.00

 

480.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ประภาพรรณ

240.

27303

24344

30 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2566 ด้วยน้ำเปล่า (สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์)

83

 

เครื่อง

480.00

 

39,840.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

สำนักงานคณะ

ประภาพรรณ

241.

27302

24346

30 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2566 ด้วยน้ำยาโพรม (แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์)

37

 

เครื่อง

780.00

 

28,860.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

242.

27301

24347

30 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2566 ด้วยน้ำเปล่า (แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ )

16

 

เครื่อง

480.00

 

7,680.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

243.

27300

24348

30 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2566 ด้วยน้ำเปล่า (ภาควิชารังสีเทคนิค)

61

 

เครื่อง

480.00

 

29,280.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

244.

27299

24349

30 มิ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2566 ด้วยน้ำเปล่า (ภาควิชากิจกรรมบำบัด)

41

 

เครื่อง

480.00

 

19,680.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ประภาพรรณ

245.

27298

24350

30 มิ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

sheep blood agar 10plates/pack

50

 

pack

140.00

 

7,000.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

246.

27294

24337

30 มิ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -วิทยาศาตร์และการแพทย์

เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล พร้อมระบบบันทึกภาพ ( ติดตั้ง อาคาร HPB5 ศูนย์การศึกษาหริภุญไชย จังหวัดลำพูน) พร้อม ชุด Function Generator 2ชุด/ทีวี 65 นิ้ว1 เครื่อง/เครื่องปั่นเหวี่ยง 1 เครื่อง/ชุดMeeting microphone set 1 ชุด

1

 

เครื่อง

3,989,000.00

 

3,989,000.00

 

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด

แผ่นดิน

ภาควิชารังสีเทคนิค