รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567

#

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เลขที่ใบขอซื้อ/ขอจ้าง

วันที่จัดซื้อ

ผังบัญชี

รายการ

จำนวน

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย

ราคารวม

บริษัท/ห้าง/ร้าน

งบประมาณ

หน่วยงาน

ผูัจัดซื้อ

1.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

Gigabit Switching Hub 5 Port TP-Link LS1005G(4)

1

 

อัน

520.00

 

520.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

2.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษโน๊ตกาวในตัว นีออน ตราช้าง 3*3 นิ้ว สีเหลือง

5

 

อัน

25.00

 

125.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

3.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ฟิล์มอินเด็กซ์ตราช้าง ลายแฟนซี Happy Farm

10

 

อัน

18.00

 

180.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

4.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ตะกร้าใส่เอกสาร 3 ชั้น Robin No.303

1

 

ใบ

148.00

 

148.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

5.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ลวดเย็บกระดาษ MAX No.M8-5M

2

 

กล่อง

124.00

 

248.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

6.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปลบคำผิด Faster C 649

6

 

ชิ้น

35.00

 

210.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

7.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ไส้ดินสอกด Pentel 0.5 mm.

2

 

ชิ้น

17.00

 

34.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

8.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ที่เย็บกระดาษเบอร์ Max No.HD.10D สีเทา

1

 

อัน

192.00

 

192.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

9.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

คลีบหนีบกระดาษสีดำ ตราช้าง No.E111

12

 

กล่อง

18.00

 

216.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

10.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

คลีบหนีบกระดาษสีดำ ตราช้าง No.E112

12

 

กล่อง

12.00

 

144.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

11.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น) Double A

25

 

รีม

125.00

 

3,125.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

12.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

น้ำยาล้างจานซันไลต์ พลัส

6

 

ถุง

44.00

 

264.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

13.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ลวดเย็บกระดาษ Max No.M8-1M

12

 

กล่อง

18.00

 

216.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

14.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ที่ถอนลวดเย็บ Robin No.469

2

 

อัน

69.00

 

138.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

15.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

น้ำยาลบคำผิดเปเปอร์เมท 7ml.

2

 

อัน

68.00

 

136.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

16.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กรรไกร ตราช้าง 6 นิ้ว

1

 

อัน

56.00

 

56.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

17.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กาวแท่ง UHU Stic 21g.

6

 

แท่ง

88.00

 

528.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

18.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ตรายางวันที่หมึกในตัว Shiny TT S-300

1

 

อัน

159.00

 

159.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

19.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

น้ำยาล้างจาน ซันไลต์ เลมอนเทอร์โบ

2

 

ถุง

41.00

 

82.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

20.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ลวดเสียบกระดาษ (กลม) elfen No.1 (300 ตัว)

2

 

กระปุก

43.00

 

86.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

21.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ตรายาง ข้อความหมึกในตัว 1 บรรทัด

1

 

อัน

374.00

 

374.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

22.

28196

25020

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ตรายาง ข้อความหมึกในตัว 2 บรรทัด

2

 

อัน

419.00

 

838.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

23.

28195

25024

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Alanine Aminotransferase (alt/gpt) (A 1x60 ml., B 1x15 ml.) (300 test/pack)

2

 

pack

4,760.00

 

9,520.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ขวัญพัฒน์

24.

28195

25024

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Alkaline Phosphatase (alp) - amp (A 1x60 ml.,B 1x15 ml.) (200 test /pack)

2

 

pack

3,150.00

 

6,300.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ขวัญพัฒน์

25.

28195

25024

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Aspartate Aminotransferase (ast.got) (A 1x60ml. ,B 1 x 15 ml.) (300 test/pack)

2

 

pack

4,900.00

 

9,800.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ขวัญพัฒน์

26.

28195

25024

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Biochemistry Control Serum Level I (1x5 ml.)

1

 

bot

2,000.00

 

2,000.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ขวัญพัฒน์

27.

28195

25024

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Biochemistry Control Serum Level II (1x5 ml.)

1

 

bot

2,000.00

 

2,000.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ขวัญพัฒน์

28.

28195

25024

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Biochemistry calibrator (Human) 1x5 ml.

1

 

bot

2,000.00

 

2,000.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ขวัญพัฒน์

29.

28195

25024

02 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Triglycerides (2x(A)250 ml, 1 x (S) 5ml.) (1660 test/pack)

2

 

pack

16,600.00

 

33,200.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ขวัญพัฒน์

30.

28201

25028

08 พ.ค. 2567

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 40-0602 ชม. เลขครุภัณฑ์ 11.2310030008.ร60001/ธ

1

 

งาน

6,987.10

 

6,987.10

 

บริษัท อำนวยมอเตอร์แอร์ 2 จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ขวัญพัฒน์

31.

28200

25027

08 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Blue tip 1000ul. (1000pcs/pk),Hycon

3

 

pack

560.00

 

1,680.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

32.

28200

25027

08 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Vacutainer EDTA K2 3ml.(100/pk)#367856,BD

6

 

pack

830.00

 

4,980.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

33.

28199

25026

08 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Blood Counting Chamber (Bright line), Superior

20

 

pcs

2,300.00

 

46,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

34.

28199

25026

08 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Cover glass 22x50mm.(~70pcs/box),D.A.T

10

 

box

85.00

 

850.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

35.

28199

25026

08 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Cover glass Haemacytometer 20x26mm.,10/bx,Superior

2

 

box

8,000.00

 

16,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

36.

28199

25026

08 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Disposs. needle #21gx1.5" 100pcs/box,Nipro

12

 

box

69.00

 

828.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

37.

28199

25026

08 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Laboratory sealing film 4"x125FT (12/bx), Parafilm-M

2

 

roll

900.00

 

1,800.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

38.

28199

25026

08 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Micro tip 10ul.natural (1000/pk),Hycon

2

 

pack

290.00

 

580.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

39.

28199

25026

08 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Microhaematocrit tube BLUE tip 100/vial,Vitrex

4

 

box

700.00

 

2,800.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

40.

28199

25026

08 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syringe dispossable ไม่ติดเข็ม 10cc. (100/boxX, Nipro

5

 

box

260.00

 

1,300.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

41.

28199

25026

08 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syringe dispossable ไม่ติดเข็ม 3cc. (100/boxX, Nipro

5

 

box

170.00

 

850.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

42.

28199

25026

08 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syringe dispossable ไม่ติดเข็ม 5cc. (100/boxX, Nipro

5

 

box

235.00

 

1,175.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

43.

28199

25026

08 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Vacutainer EDTA K3 3ml. (100/pk) #XLNCA-E3K3, Xinle (non-Vacuum)

6

 

pack

320.00

 

1,920.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

44.

28199

25026

08 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Yellow tip 200ul., (1000/pk),Hycon

5

 

pack

290.00

 

1,450.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

45.

28199

25026

08 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

pH Indicator paper pH 0-14#109535,Merck

5

 

box

370.00

 

1,850.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

46.

28199

25026

08 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

กล่องทิ้งหัวเข็ม ชนิดทรงกระบอก

48

 

pcs

80.00

 

3,840.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

47.

28199

25026

08 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เครื่องนับจำนวน ไม่มีฐาน #H-404 ตราม้า

48

 

อัน

160.00

 

7,680.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

48.

28197

25025

08 พ.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร และครุภัณฑ์ ของภาควิชารังสีเทคนิค

1

 

งาน

235,400.00

 

235,400.00

 

บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

49.

28204

25031

09 พ.ค. 2567

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ

งานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำห้อง HPB5 (5302,5303,5304) เปลี่ยน Capacitor Souf และเติมน้ำยา R-22

1

 

งาน

4,400.00

 

4,400.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ขวัญพัฒน์

50.

28203

25030

09 พ.ค. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

ตู้สแตนเลส

1

 

ตู้

42,265.00

 

42,265.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงค์สแตนเลส แอนด์ ดีไซน์

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

51.

28202

25029

09 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) ขวดฉีดน้ำกลั่น ชนิด BS 100ml.

24

 

บาท

61.25

 

1,470.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

52.

28207

25033

13 พ.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

จ้างเหมาขนขยะ และกำจัดขยะติดเชื้อ เดือนเมษายน 2567

1

 

เดือน

4,980.00

 

4,980.00

 

บริษัท นิวโชคอำนวย เชียงใหม่ จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

53.

28206

25032

13 พ.ค. 2567

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่นๆ

งานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ PACS เลขครุภัณฑ์ 11.74400010030.ผ48001/RT(1/5)

1

 

งาน

80,000.00

 

80,000.00

 

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

54.

28210

25036

14 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

SERODIA TP(PA) 55x4 TESTS

1

 

กล่อง

5,617.00

 

5,617.00

 

บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

55.

28210

25036

14 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

SERODIA HIV 1/2 MIX 5X20TESTS

2

 

กล่อง

6,900.00

 

13,800.00

 

บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

56.

28209

25035

14 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

TMB 1-Component Membrane Peroxidase Substrate 200 ml.

1

 

pack

10,304.10

 

10,304.10

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอร์ด เมดิก

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

57.

28208

25034

14 พ.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซัก - รีด ทำความสะอาดผ้าม่าน /พรม พร้อมถอด และติดตั้ง รวมจำนวน 126 ผืน ง

1

 

งาน

60,500.00

 

60,500.00

 

ร้าน ศิริรัตน์ ผ้าม่าน โดยนางศิริรัตน์ สัญญาลักษณ์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

58.

28219

25021

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

KKU - DCIP 100 Test/ Box

3

 

กล่อง

4,000.00

 

12,000.00

 

บริษัท อิควาน จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

59.

28218

25044

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

หลอด LED 7W /9W (12 กล่อง)

1

 

ชุด

13,080.00

 

13,080.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

60.

28218

25044

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

เทปพันสายไฟ /คีมตัดสาย/ไขควงสลับด้าม

1

 

ชุด

765.00

 

765.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

61.

28218

25044

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

รางโทรศัพท เบอร์ 2/เบอร์ 3/เบอร์4 ยาว 2 เมตร (3 กล่อง)

1

 

ชุด

11,200.00

 

11,200.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

62.

28218

25044

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

สายโทรศัพท์ภายใน / สายเครื่องโทรศัพท์แบบแบน (2 ม้วน)

1

 

ชุด

3,600.00

 

3,600.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

63.

28217

25043

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Power Supply (FULL) 350W NUBWO NPS-020

1

 

อัน

950.00

 

950.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

64.

28217

25043

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Cable HDD SERIAL SATA 3.0

2

 

ชุด

75.00

 

150.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

65.

28216

25042

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

หนังสือฉบับพิมพ์ (Print Book) จำนวน 27 รายการ

1

 

ชุด

85,720.50

 

85,720.50

 

บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

66.

28215

25041

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Glycine 500 g. #4810-OP, Millipore

1

 

bot

2,650.00

 

2,650.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

67.

28215

25041

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syringe Dispossable ไม่ติดเข็ม 20cc. (50/box),Nipro

1

 

box

250.00

 

250.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

68.

28215

25041

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syringe Dispossable ไม่ติดเข็ม 50cc. (30/box),Nipro

1

 

box

450.00

 

450.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

69.

28214

25040

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ถ่ายเอกสาร A4

3,992

 

แผ่น

0.45

 

1,796.40

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

70.

28214

25040

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เข้าเล่ม

1

 

ชุด

315.00

 

315.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

71.

28213

25039

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Nitrocellulose membrane roll (30cm.x3m.)

1

 

roll

8,560.00

 

8,560.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

72.

28212

25038

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Anti-HBs Strip 100 Tests,Bluecross

2

 

pack

2,550.00

 

5,100.00

 

บริษัท กู๊ดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

73.

28212

25038

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

HBsAg Strip 100 Tests,Bluecross

2

 

pack

1,650.00

 

3,300.00

 

บริษัท กู๊ดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

74.

28212

25038

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

RPR Carbon kit (500Tests),Biorex

2

 

pack

2,200.00

 

4,400.00

 

บริษัท กู๊ดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

75.

28211

25037

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

BIOREX CRP Latex Test kit 100 Test

4

 

box

1,500.00

 

6,000.00

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

76.

28211

25037

15 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

BIOREX RF Latex Test kit 100 Test

4

 

box

1,250.00

 

5,000.00

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

77.

28224

25051

16 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

1TFS-1RS-A5209401 : Fetal bovine serum, Value one shot forma, 50 ml.

1

 

bot

1,498.00

 

1,498.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

78.

28221

25047

16 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Keyboard แบบมีสาย ยี่ห้อ Logitech รุ่น K120

2

 

อัน

390.00

 

780.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

79.

28221

25047

16 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

RAM DDR4 BUS 2666 16GB ยี่ห้อ Kingston รุ่น FURY BEAST (KF426C16BB/16)

1

 

อัน

1,890.00

 

1,890.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

80.

28221

25047

16 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ (Original Toner) Black ยี่ห้อ HP รุ่น CE285A For HP Laser JetP1102

3

 

กล่อง

3,230.00

 

9,690.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

81.

28221

25047

16 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ (Original Toner) Black ยี่ห้อ HP รุ่น CF217A For HP Laser Jet Pro MFP M130a

3

 

กล่อง

2,990.00

 

8,970.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

82.

28221

25047

16 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ (Original Toner) สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laser Pro MFP M282nw สีชมพู ยี่ห้อ HP รุ่น W2110A

3

 

กล่อง

3,290.00

 

9,870.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

83.

28221

25047

16 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ (Original Toner) สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laser Pro MFP M282nw สีดำ ยี่ห้อ HP รุ่น W2110A

3

 

กล่อง

2,890.00

 

8,670.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

84.

28221

25047

16 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ (Original Toner) สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laser Pro MFP M282nw สีฟ้า ยี่ห้อ HP รุ่น W2110A

3

 

กล่อง

3,290.00

 

9,870.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

85.

28221

25047

16 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ (Original Toner) สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laser Pro MFP M282nw สีเหลือง ยี่ห้อ HP รุ่น W2110A

3

 

กล่อง

3,290.00

 

9,870.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

86.

28221

25047

16 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

SSD SATA 2.5" ความจุ 1 TB ยี่ห้อ WD รุ่น BLUE(WDS100T3B0A)

1

 

อัน

2,950.00

 

2,950.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

87.

28221

25047

16 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

USB HUB 4 Port v3.0 URGREEN รุ่น 10915

2

 

อัน

590.00

 

1,180.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

88.

28221

25047

16 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ปลั๊กไฟ แยกสวิทช์ 5 เต้า ความยาว 5 เมตร ยี่ห้อ Toshino รุ่น ET-915

5

 

อัน

690.00

 

3,450.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

89.

28220

25046

16 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

L7525-12.5KU L-Lactic Dehydrogenase from porcine heart

1

 

ขวด

7,550.00

 

7,550.00

 

บริษัท เชียงใหม่ วีเอ็ม จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ขวัญพัฒน์

90.

28220

25046

16 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

M1567-5KU Malic Dehydrogenase from porcine heart

1

 

ขวด

6,000.00

 

6,000.00

 

บริษัท เชียงใหม่ วีเอ็ม จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ขวัญพัฒน์

91.

28230

25056

17 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

2xTaq PCR MasterMix ll (with dye) 1 ml.

5

 

pack

642.00

 

3,210.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอร์ด เมดิก

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

92.

28230

25056

17 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

96 Well Cell Culture Plate, Flat, TC, Sterile, 100/case

1

 

case

4,686.60

 

4,686.60

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอร์ด เมดิก

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

93.

28229

25055

17 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ชุดเสื้อกาวน์ พร้อม ชูส์,หมวกพยาบาล,หน้ากาก (10ชิ้น/ถุง/10ถุง/คาร์ตัน

100

 

set

64.20

 

6,420.00

 

บริษัท ไบโอเซฟ โปรดักส์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

94.

28228

25054

17 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ethanol Absolute (HDPE) 99.7% 2.5L. #AR1380-P,RCI

2

 

bot

800.00

 

1,600.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ขวัญพัฒน์

95.

28227

25028

17 พ.ค. 2567

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะ

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 40-0602 ชม. เลขครุภัณฑ์ 11.2310030008.ร60001/ธ

1

 

งาน

6,987.10

 

6,987.10

 

บริษัท อำนวยมอเตอร์แอร์ 2 จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ขวัญพัฒน์

96.

28226

25053

17 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Liquid Nitrogen 20 ลิตร

1

 

ถัง

900.00

 

900.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

97.

28226

25053

17 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 255 กก.

1

 

ท่อ

650.00

 

650.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

98.

28225

25052

17 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Liquid Nitrogen 25 ลิตร

2

 

ถัง

1,125.00

 

2,250.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

99.

28237

25063

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

1.5 ml. Microcentrifuge tube, non-sterile 500 tubes/pk

10

 

pack

288.90

 

2,889.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

100.

28237

25063

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

2.0 ml. Standing Conical Tube,non-sterile

3

 

pack

2,685.70

 

8,057.10

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

101.

28237

25063

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Agarose (Molecular Biology Grade), 500g.

1

 

ea

8,025.00

 

8,025.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

102.

28237

25063

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Blender bag 400ml, Sterile, 50ea.pk, 10pk/box

1

 

box

1,915.30

 

1,915.30

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

103.

28237

25063

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

PCR tube 0.2ml Flat, 1000/pk

5

 

pack

813.20

 

4,066.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

104.

28237

25063

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

QSP Low Retention Tips 10ul,non-sterille,1000/pk

12

 

pack

395.90

 

4,750.80

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

105.

28237

25063

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

QSP Low Retention Tips 1250ul,non-sterille,1000/pk

10

 

pack

518.95

 

5,189.50

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

106.

28237

25063

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

QSP Low Retention Tips 300ul,non-sterille,1000/pk

15

 

pack

449.40

 

6,741.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

107.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Autoclave tape 1/2" X 60 yds.,3M

2

 

roll

245.00

 

490.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

108.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Centrifuge tube 50ml.(25pcs/Rack)#430290,Corning

1

 

rack

410.00

 

410.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

109.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Disposs.needle #21gx1.5" 100pcs/box,Nipro

3

 

box

69.00

 

207.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

110.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Loop ลวดสำหรับเปลี่ยน

100

 

ea

15.00

 

1,500.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

111.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Q-BAC 2A Swab Sticks (30ซอง/bx),Pose

4

 

box

450.00

 

1,800.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

112.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Sero pipette 10ml.,(200/cx)#170356N,Nunc

1

 

case

2,200.00

 

2,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

113.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syringe dispossable ไม่ติดเข็ม 10cc.(100/box),Nipro

2

 

box

260.00

 

520.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

114.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syringe dispossable ไม่ติดเข็ม 3cc.(100/box),Nipro

3

 

box

170.00

 

510.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

115.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syringe dispossable ไม่ติดเข็ม 5cc.(100/box),Nipro

2

 

box

235.00

 

470.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

116.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Transfer pipette PE.3ml.,Indiv.Sterile 500/bx,Hycon

1

 

box

1,050.00

 

1,050.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

117.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส Latex glove #S 100/box,Sritrang

20

 

box

100.00

 

2,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

118.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส Latex glove#M 100/box,Sritrang

20

 

box

120.00

 

2,400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

119.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส ไร้แป้ง #L กล่องน้ำตาล 100/box,Satory

20

 

box

120.00

 

2,400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

120.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส ไร้แป้ง #S กล่องน้ำตาล 100/box,Satory

20

 

box

120.00

 

2,400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

121.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส ไร้แป้ง XS กล่องน้ำตาล 100/box,Satory

40

 

box

120.00

 

4,800.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

122.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

พลาสเตอร์ พลาสติก 100/box

1

 

box

95.00

 

95.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

123.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

สำลีม้วน 450 กรัม,ตรารถพยาบาล

20

 

roll

160.00

 

3,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

124.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

หลอดหยด (จุกดำ+หลอด) 60cc.

50

 

อัน

10.00

 

500.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

125.

28236

25062

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไม้พันสำลีสเตอร์ไรด์#S (100 ก้าน/Pack),Hivan

50

 

pack

27.00

 

1,350.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

126.

28235

25061

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

WIRELESS MOUSE ยี่ห้อ Logitech รุ่น M171D GRAY/BLACK

2

 

อัน

399.00

 

798.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

127.

28235

25061

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Cannon รุ่น CARTRIDGE0548K BLACK

1

 

กล่อง

2,590.00

 

2,590.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

128.

28235

25061

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Cannon รุ่น CARTRIDGE054C CYAN

1

 

กล่อง

2,690.00

 

2,690.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

129.

28235

25061

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Cannon รุ่น CARTRIDGE054M MAGENTA

1

 

กล่อง

2,690.00

 

2,690.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

130.

28235

25061

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Cannon รุ่น CARTRIDGE054Y YELLOW

1

 

กล่อง

2,690.00

 

2,690.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

131.

28235

25061

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ปลั๊กไฟ 6 ช่อง 6 สวิทช์ สายยาว 5 เมตร Toshino รุ่น ET-9165M

2

 

อัน

790.00

 

1,580.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

132.

28235

25061

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ชุดดรัม ยี่ห้อ Brother TN2480 for Brother รุ่น DR-2455 for MFC-C2715DW

1

 

กล่อง

2,490.00

 

2,490.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

133.

28235

25061

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Brother TN2480 for Brother MFC-L2715DW BLACK

1

 

กล่อง

2,250.00

 

2,250.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

134.

28234

25060

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) Screening cell01 02 03 2 ชุด, Panel cell 2 ชุด, Papainized panel cells 1 ชุด และ papainized screening cell 1 ชุด

1

 

บาท

2,100.00

 

2,100.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

135.

28232

25058

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. ขนาด 100x200 ซม.

2

 

ม้วน

8,000.00

 

16,000.00

 

บริษัท ฟิวเจอร์เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

136.

28232

25058

20 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แผ่นตะกั่ว หนา 3 มม. ขนาด 100x200 ซม.

1

 

ม้วน

13,500.00

 

13,500.00

 

บริษัท ฟิวเจอร์เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

137.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

เครื่องวัดระดับเลเซอร์ 5 เส้น 360 องศา วัดได้ทั้งกลางแจ้ง-ที่มืด พร้อมขาตั้งกล้อง

1

 

ชุด

1,490.00

 

1,490.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

138.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

หัวฉีดน้ำ ปรับความแรงน้ำได้ 7 แบบ

3

 

อัน

90.00

 

270.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

139.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

เกจ์วัดลม ยี่ห้อ มาด้า รุ่น TG220

3

 

อัน

1,790.00

 

5,370.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

140.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ชุดไขควงแม่เหล็ก 24 ชิ้น ยี่ห้อ Evebot

2

 

ชุด

190.00

 

380.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

141.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอลอัตโนมัติ HYTAIS รุ่น TS-18E

1

 

ตัว

990.00

 

990.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

142.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

คีมปอกสายไฟ เอนกประสงค์ สเตนเลส X3S8

3

 

อัน

190.00

 

570.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

143.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

คีมเอนกประสงค์ Multi-function 24 in GERBER

1

 

อัน

350.00

 

350.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

144.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ฐานยึดอลูมิเนียมอัลลอยด์ แบบหมุนได้ 360 องศา ขนาด 1/4 นิ้ว

1

 

ชุด

290.00

 

290.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

145.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

เครื่องกำเนิดสัญญาณออสซิลโลสโคปดิจิทัล แบบพกพา 3- in -1 Fnirsi รุ่น 2C23T

1

 

ตัว

2,890.00

 

2,890.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

146.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

เครื่องลับคมเอนกประสงค์ SCHEPPACH รุ่น GS650

1

 

ตัว

1,100.00

 

1,100.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

147.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ระยะ 40 เมตร ยี่ห้อ Xiaomi รุ่น LS-P

2

 

ตัว

890.00

 

1,780.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

148.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

แม่เหล็กแรงสูง มีไฟฉายความยาว 58 ซม.

2

 

อัน

170.00

 

340.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

149.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ไขควงเช็คไฟแบบไม่สัมผัส LED 3 สี (มีเสียง)

3

 

อัน

150.00

 

450.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

150.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ไม้จับงู พร้อมตัวล็อคนิรภัย วัสดุสแตนเลส พับได้ ยาว 15 เมตร

2

 

อัน

290.00

 

580.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

151.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล ยี่ห้อ SONY รุ่น ICD-UX570

1

 

เครื่อง

4,290.00

 

4,290.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

152.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

กระเป๋าใส่เอกสาร Rctown รุ่น Cooler

1

 

ใบ

490.00

 

490.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

153.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

หมวกกันน็อคเต็มใบ หน้ากากฟิล์มดำ ยี่ห้อ HNJ

1

 

ใบ

890.00

 

890.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

154.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

เสื้อฮู้ด Ultra Stretch มีซิป แขนยาว Uniqlo

1

 

ตัว

1,200.00

 

1,200.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

155.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

กระเป๋าเครื่องมือเสริม PE กันน้ำ GREENER ขนาด 23 นิ้ว

3

 

ก้อน

1,190.00

 

3,570.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

156.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร Hamtec รุ่น IC-200c

3

 

ก้อน

650.00

 

1,950.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

157.

28240

25066

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

สายแนกหูฟัง 3.5 mm เข้า 1 ออก 2 Ugreen รุ่น 30620

1

 

เส้น

190.00

 

190.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

158.

28239

25065

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Liquid Nitrogen ขนาด 20 ลิตร

1

 

ถัง

900.00

 

900.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

159.

28238

25064

21 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Liquid Nitrogen ขนาด 20 ลิตร

1

 

ถัง

900.00

 

900.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

160.

28242

25068

23 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

คีมฟิตโซโล SOLO; 3 in 1 #333-8"

1

 

อัน

200.00

 

200.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

161.

28242

25068

23 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

ลวดเชื่อมโกเบ 2.6 มิลลิเมตร

1

 

กล่อง

175.00

 

175.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

162.

28242

25068

23 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

สังกะสี*26*4x8"

5

 

แผ่น

580.00

 

2,900.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

163.

28241

25067

23 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

BACT/ALERT FA PLUS

1

 

box

10,700.00

 

10,700.00

 

บริษัทดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

164.

28241

25067

23 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MCFARLAND STANDARD 7PC

1

 

box

4,815.00

 

4,815.00

 

บริษัทดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

165.

28251

25077

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผ้าหมึกพิมพ์ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint M115b

1

 

กล่อง

1,250.00

 

1,250.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

166.

28250

25076

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

แฟลชไดร์ฟ 32GB เงิน SanDisk SDCZ73

1

 

อัน

175.00

 

175.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

167.

28250

25076

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึก HP Laserjet ce285a, ce285ac สีดำ

1

 

กล่อง

2,450.00

 

2,450.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

168.

28250

25076

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ Battery 7.8 Ah

60

 

ก้อน

450.00

 

27,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

169.

28250

25076

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ brother หมึกดำ BTD60BK

8

 

กล่อง

200.00

 

1,600.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

170.

28250

25076

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ brother หมึกสีฟ้า BT5000C

8

 

กล่อง

200.00

 

1,600.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

171.

28250

25076

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ brother หมึกสีเหลือง BT5000Y

8

 

กล่อง

200.00

 

1,600.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

172.

28250

25076

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ brother หมึกสีแดง BT5000M

8

 

กล่อง

200.00

 

1,600.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

173.

28249

25075

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

รีโมทควบคุมคำสั่งไร้สาย Spotlight Wireless Cordiess Digital (สีเทา) ยี่ห้อ Logitech รุ่น Spotlight Presenter

1

 

อัน

3,990.00

 

3,990.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

174.

28249

25075

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

อุปกรณ์นำเสนอแบบไร้สาย Wireless Present Laser Pointer (สีดำ) ยี่ห้อ Logitech รุ่น R400

4

 

อัน

990.00

 

3,960.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

175.

28248

25074

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

อุปกรณ์นำเสนอแบบไร้สาย Wireless Present Laser Pointer (สีดำ) ยี่ห้อ Logitech รุ่น R400

2

 

อัน

990.00

 

1,980.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

176.

28247

25072

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

มินิวาวล์ ซันวา,ANA1/2W

12

 

ตัว

95.00

 

1,140.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

177.

28247

25072

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

สายน้ำดี 24" STLถัก

12

 

เส้น

110.00

 

1,320.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

178.

28247

25072

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

ก๊อกซิงค์ LUCKY#H-42-2,H20 ด้ามปัด

12

 

อัน

230.00

 

2,760.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

179.

28247

25072

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

ก๊อกอ่าง DUSS ด้ามปัด โดชิน

12

 

อัน

580.00

 

6,960.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

180.

28247

25072

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

ข้อต่อสาย 1/2" -3/4" PVC ฟ้า-ดำ

2

 

อัน

15.00

 

30.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

181.

28247

25072

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

ฝักบัวชำระขาว HANG#SS-2

5

 

ชุด

275.00

 

1,375.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

182.

28247

25072

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

สายยาง 1/2" ฟ้า PVC-R ขด 100 ม.

1

 

ชุด

1,200.00

 

1,200.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

183.

28243

25069

24 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver II) 10 เล่ม

1

 

ชุด

2,800.00

 

2,800.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

184.

28256

25082

27 พ.ค. 2567

งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

งานปรับปรุงขยายห้องพักอาจารย์และบุคลากร ชั้น 2 อาคาร IAEC

1

 

งาน

76,280.00

 

76,280.00

 

บริษัท เอสดับบลิวเอ็น ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

185.

28255

25081

27 พ.ค. 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้สแตนเลสสำหรับเก็บเครื่องมืออุปกรณ์

1

 

ตู้

42,265.00

 

42,265.00

 

บริษัท ยงค์ สแตนเลส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

186.

28254

25080

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

รางสายโค้ง ขนาด 7.8 ซม. x 2 เมตร ยี่ห้อ ELECKTA

2

 

เส้น

220.00

 

440.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

187.

28254

25080

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

WIRELESS MOUSE ยี่ห้อ HP รุ่น S1500-SILENT WHITE

4

 

อัน

370.00

 

1,480.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

188.

28254

25080

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

รางไฟสี่เหลี่ยม ขนาด 1 นิ้ว x 2 เมตร ยี่ห้อ ELECKTA

2

 

เส้น

79.00

 

158.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

189.

28254

25080

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

น้ำยาทำความสะอาด อเนกประสงค์ ขนาด 450ml. GLINK รุ่น GLC010

1

 

กระป๋อง

290.00

 

290.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

190.

28254

25080

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ (Original Toner) (สีดำ ฟ้า ชมพู เหลือง) Epson รุ่น 003 สำหรับ EPSON L1110

1

 

ชุด

1,000.00

 

1,000.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

191.

28254

25080

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ (Original Toner) ยี่ห้อ HP รุ่น GT53XL BK

1

 

กล่อง

295.00

 

295.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

192.

28254

25080

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ไมโครโฟนแบบมีสาย SHURE รุ่น SV100-X

2

 

ตัว

1,090.00

 

2,180.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

193.

28254

25080

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ปลั๊กไฟ แบบ 3ช่องจ่ายไฟ 1 สวิตช์,USB 2 ช่อง และ Type-C 1 ช่อง ความยาว 3 เมตร ยี่ห้อ ELECKTA รุ่น ET441C-3M

4

 

อัน

599.00

 

2,396.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

194.

28253

25079

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

หัวหุ่นผู้ชาย BJA โฟม พร้อมหัวไหล่

10

 

หัว

220.00

 

2,200.00

 

บริษัท ตรัยเทรดดิ้ง จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ขวัญพัฒน์

195.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

BMT.O1200 sheep blood agar (10 plates/box)

10

 

box

150.00

 

1,500.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

196.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MAS.AK30C Amikacin 30 (5 vials/Cartridge)

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

197.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MAS.AP10C Ampicillin 10 mcg (5 vials/Cartridge)

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

198.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MAS.AUG30C Augmentin 30 (5 vials/Cartridge)

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

199.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MAS.CAZ30C Ceftriaxone 30 (5 vials/Cartridge)

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

200.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MAS.CIP5C Ciprogloxacin 5 mcg (5 vials/Cartridge)

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

201.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MAS.CPM30C Cefepime 30 (5 vials/Cartridge)

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

202.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MAS.CRO30C Ceftriaxone 30 (5 vials/Cartridge)

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

203.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MAS.CTX30C Cefepime 30 (5 vials/Cartridge)

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

204.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MAS.D42C Optochin Discs (5 vials/Cartridge)

5

 

vial

350.00

 

1,750.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

205.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MAS.E15C Erythromycin 15 mcg (5 vials/Cartridge)

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

206.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MAS.GM120C Gentamicin 120 (5 vials/Cartridge)

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

207.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MAS.LEV5C Levofloxacin 5 (5 vials/Cartridge)

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

208.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MAS.MEM10C Meropenem 10 (5 vials/Cartridge)

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

209.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MAS.OX1C Oxacillin 1 (5 vials/Cartridge)

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

210.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MAS.PTZ110C Piperacillin/Tazobactam 110 (5 vials/Cartridge)

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

211.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MAS.T30C Teracycline 30 mcg (5 vials/Cartridge)

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

212.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MAS.TN10C Tobramycin10 (5 vials/Cartridge)

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

213.

28252

25070

27 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MAS.TS25C Cotrimoxazole 25 mcg (5 vials/Cartridge)

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

214.

28264

25090

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

มูลี่ PVC ขนาดใบ 90 x130 ซม. สีครีม

8

 

อัน

515.00

 

4,120.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

215.

28264

25090

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษโน๊ตกาว Post*it 3M#654-5UC 3*3 นิ้ว คละสี สีพาสเทล

2

 

แพ็ค

221.00

 

442.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

216.

28264

25090

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปลั๊กไฟ TOSHINO 5 ช่อง 5 สวิตช์ 5 เมตร

2

 

อัน

610.00

 

1,220.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

217.

28264

25090

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาสีน้ำ 12 สี ตราม้า H-110

12

 

แพ็ค

71.00

 

852.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

218.

28264

25090

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกา มาร์กเกอร์ชอล์ก 6 มม. พาสเทล 8 สี

3

 

กล่อง

217.00

 

651.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

219.

28264

25090

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปกาวย่นแกนใหญ่ Scotch 3M#888 36mm.*20y.

4

 

ม้วน

61.00

 

244.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

220.

28264

25090

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปกาวย่นแกนใหญ่ Scotch 3M#888 48mm.*20y.

4

 

ม้วน

71.00

 

284.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

221.

28264

25090

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปปิดกล่อง OPP Nuvo 48mm.*100y. สีชา

4

 

ม้วน

39.00

 

156.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

222.

28264

25090

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปโฟม กาว 2 หน้า Scotch 3M Cat.111 21mm.*2m.

4

 

ม้วน

101.00

 

404.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

223.

28264

25090

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

คลิปดำ ตราม้า No.112

12

 

กล่อง

13.00

 

156.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

224.

28264

25090

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น) Double A

5

 

รีม

125.00

 

625.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

225.

28264

25090

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ถ่านอัคคาไลน์ Panasonic AAA (1*4) LR03T/4B

3

 

แพ็ค

113.00

 

339.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

226.

28264

25090

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มม. 65*49 ซม. คละสี สีขาว,ชมพู,ฟ้า,ม่วง

4

 

แผ่น

15.00

 

60.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

227.

28264

25090

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ลวดเสียบกระดาษ (กลม) ตราม้า No.1

6

 

กล่อง

11.00

 

66.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

228.

28264

25090

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

หมุดปักบอร์ดสีใส ออฟฟิศทูอารต์ D-002

2

 

กล่อง

43.00

 

86.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

229.

28264

25090

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ตรายางตัวเลข 3 หลัก

1

 

อัน

250.00

 

250.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

230.

28264

25090

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

รีฟิวแท่นตรายางหมึกในตัว shiny s-303

3

 

อัน

111.00

 

333.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

231.

28264

25090

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แท่นป้ายชื่อตั้งโต๊ะสามเหลี่ยม 2 ด้าน 10*30 ซม. D-1030

4

 

อัน

123.00

 

492.00

 

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

232.

28263

25089

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) ชุดยาสามัญประจำบ้าน 14 รายการ

1

 

บาท

790.00

 

790.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

233.

28262

25088

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ธงตราสัญลักษณ์ของพระราชินี (ในรัชกาลที่ 10) ขนาด 120*180 ซม.

24

 

ผืน

180.00

 

4,320.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

234.

28261

25087

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ไดร์เป่าผม 1,000 วัตต์ (สีชมพู) Phillips รุ่น HP8108/00

12

 

เครื่อง

490.00

 

5,880.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

235.

28260

25086

28 พ.ค. 2567

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะ

(เงินสด) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ชม.-2กฌ9024 เลขครุภัณฑ์ 11.23400030002.บ62001/ธ

1

 

บาท

3,642.00

 

3,642.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ขวัญพัฒน์

236.

28259

25071

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ID-DILUENT II 500 ML.

1

 

bot

4,173.00

 

4,173.00

 

บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

237.

28259

25071

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ID-LISS/COOMBS, 4x12 CARD

3

 

box

6,192.00

 

18,576.00

 

บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

238.

28258

25084

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

หลอดไฟนีออน LED 18W แสงขาว

24

 

หลอด

150.00

 

3,600.00

 

บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

239.

28258

25084

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

หลอดไฟนีออน LED 9W แสงขาว

24

 

หลอด

115.00

 

2,760.00

 

บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

240.

28258

25084

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

หลอดไฟนีออน LED E27 แสงขาว

12

 

หลอด

110.00

 

1,320.00

 

บริษัท กิตติอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

241.

28257

25083

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Cannon Cartridge-054 สีชมพู

3

 

กล่อง

2,750.00

 

8,250.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

242.

28257

25083

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Cannon Cartridge-054 สีดำ

2

 

กล่อง

2,750.00

 

5,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

243.

28257

25083

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Cannon Cartridge-054 สีฟ้า

3

 

กล่อง

2,750.00

 

8,250.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

244.

28257

25083

28 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Cannon Cartridge-054 สีเหลือง

3

 

กล่อง

2,750.00

 

8,250.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

245.

28268

25094

29 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ลำโพงบลูทูธ 50W สำหรับงานกลางแจ้ง ยี่ห้อ Tronsmart รุ่น Bang Mini

1

 

ตัว

3,490.00

 

3,490.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

246.

28267

25093

29 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) Pipette 10-100 ul , 100-1000 ul , water bath และ vortex mixer

1

 

บาท

56,864.00

 

56,864.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ขวัญพัฒน์

247.

28266

25092

29 พ.ค. 2567

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ

งานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 11.41200010015.ผ65002/OT

1

 

บาท

2,800.00

 

2,800.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ขวัญพัฒน์

248.

28265

25091

29 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Vacuette K3E EDTA K3 Tube (ฝาม่วง) 6 ml. #456038,Greiner

4

 

pack

300.00

 

1,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

249.

28274

25100

30 พ.ค. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

ตู้แช่แข็ง ขนาด 7.1 คิว ยี่ห้อ Haier

1

 

ตู้

7,790.00

 

7,790.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

250.

28274

25100

30 พ.ค. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

ไมโครเวฟ ขนาด 20 ลิตร ยี่ห้อ Toshiba

1

 

เครื่อง

1,890.00

 

1,890.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

251.

28273

25099

30 พ.ค. 2567

ครุภัณฑ์ -งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 17.4 คิว ยี่ห้อ LG

1

 

ตู้

14,391.00

 

14,391.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

252.

28271

25097

30 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 1 สวิทซ์ PANASONIC WCHG24332 (สี N,W,B) ไม่เกิน 2,300 วัตต์ ความยาว 3 เมตร

10

 

อัน

595.00

 

5,950.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

253.

28271

25097

30 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

รางปลั๊กไฟ 3 ช่อง 3 สวิทซ์ PANASONIC WCHG28534 กำลังไฟฟ้าไม่เกิน 3500 วัตต์ ความยาว 5 เมตร

15

 

อัน

1,850.00

 

27,750.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

254.

28271

25097

30 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

รางปลั๊กไฟสราม 4 ช่องพร้อมเบรกเกอร์ PANASONIC 4500W ขนาดสาย 3*2.5 ความยาว 20 เมตร

5

 

อัน

1,500.00

 

7,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

255.

28271

25097

30 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Cannon Cartridge -054 สีชมพู

2

 

กล่อง

2,750.00

 

5,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

256.

28271

25097

30 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Cannon Cartridge -054 สีดำ

3

 

กล่อง

2,750.00

 

8,250.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

257.

28271

25097

30 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Cannon Cartridge -054 สีฟ้า

2

 

กล่อง

2,750.00

 

5,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

258.

28271

25097

30 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Cannon Cartridge -054 สีเหลือง

2

 

กล่อง

2,750.00

 

5,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

259.

28270

25096

30 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

LOGITECH OPTICAL MOUSE USB BLACK# B100

2

 

ตัว

139.00

 

278.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

260.

28270

25096

30 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

LOGITECH WIRELESS MOUSE #M 185 BLACK

2

 

ตัว

420.00

 

840.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

261.

28270

25096

30 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ CANNON TONER # 325 BLACK

2

 

กล่อง

2,250.00

 

4,500.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

262.

28270

25096

30 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

HP TONER NO.107A #W1107A BLACK

3

 

กล่อง

1,590.00

 

4,770.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

263.

28269

25095

30 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ตลับหมึก LY สี Cyan M C250 (2.3K)

1

 

กล่อง

5,136.00

 

5,136.00

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

264.

28269

25095

30 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ตลับหมึก LY สี Magenta M C250 (2.3K)

1

 

กล่อง

5,136.00

 

5,136.00

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

265.

28269

25095

30 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ตลับหมึก LY สีYellow M C250 (2.3K)

2

 

กล่อง

5,136.00

 

10,272.00

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

266.

28269

25095

30 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ตลับหมึก LY สีดำ M C250 (2.3K)

3

 

กล่อง

2,996.00

 

8,988.00

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

267.

28269

25095

30 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ตลับหมึกสีน้ำเงิน SPC250

1

 

กล่อง

3,980.40

 

3,980.40

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

268.

28277

25102

31 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Adaptor for micro RPM01

1

 

ea

3,000.00

 

3,000.00

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

269.

28276

25098

31 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

2

 

ท่อ

650.00

 

1,300.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

270.

28276

25098

31 พ.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไนโตรเจนเหลว 25 ลิตร

1

 

ถัง

1,125.00

 

1,125.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

271.

28275

25101

31 พ.ค. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด26,157 บีทียู ยี่ห้อ York พร้อมติดตั้งและรื้อเครื่องเดิม

2

 

เครื่อง

35,900.00

 

71,800.00

 

บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์