รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567

#

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เลขที่ใบขอซื้อ/ขอจ้าง

วันที่จัดซื้อ

ผังบัญชี

รายการ

จำนวน

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย

ราคารวม

บริษัท/ห้าง/ร้าน

งบประมาณ

หน่วยงาน

ผูัจัดซื้อ

1.

28062

24906

01 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษบวกเลขความร้อน 57*38 จำนวน 10 ม้วน, กระดาษทิชชู่เปียก 10 แพ็ค

1

 

งาน

1,440.00

 

1,440.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

2.

28065

24901

01 มี.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบริการเปลี่ยนสารกรอง ถังกรอง ขนาด 30x100 cm. สารกรองเรซิ่น บำบัดหินปูน และความกระด้างในน้ำ

1

 

รายการ

12,733.00

 

12,733.00

 

บริษัท 99 เอ็กซ์เพอท เซอร์วิส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

3.

28067

24911

01 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

วัสดุเงินสด(ก่อสร้าง) บานประตู

1

 

ชุด

1,590.00

 

1,590.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

4.

28071

24907

04 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Liquid nitrogen ขนาด 25 ลิตร จำนวน 2 ถัง

2

 

ถัง

1,125.00

 

2,250.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

5.

28072

24910

04 มี.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ Toyota (นง.9374 ชม.) เลขครุภัณฑ์ 11.23100040001.ร61001/ธ มีเสียงดังบริเวณล้อหน้าด้านซ้าย

1

 

งาน

8,210.00

 

8,210.00

 

อู่ชัยบริการ โดย นางสาวมล กอขุนยวม

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ขวัญพัฒน์

6.

28073

24913

04 มี.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

งานจ้างเหมาขน และกำจัดขยะติดเชื้อ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

1

 

เดือน

7,360.00

 

7,360.00

 

บริษัท นิวโชคอำนวย เชียงใหม่ จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

7.

28074

24914

04 มี.ค. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

โต๊ะทำงาน ขนาด100x60x75 ซม.

2

 

ตัว

2,250.00

 

4,500.00

 

ร้านราชวงศ์เฟอร์นิเจอร์ โดย นางกรรณิการ์ ตุวินันทน์

รายได้

งานบริการการศึกษา

สุรินทร์

8.

28070

24908

04 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส Latex glove#L 100/box,Sritrang

20

 

box

100.00

 

2,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

9.

28070

24908

04 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส Latex glove#M 100/box,Sritrang

40

 

box

100.00

 

4,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

10.

28070

24908

04 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส Latex glove#X-S 100/box,Sritrang

60

 

box

100.00

 

6,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

11.

28070

24908

04 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส Latex glove#S 100/box,Sritrang

40

 

box

100.00

 

4,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

12.

28070

24908

04 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Alcohol cotton ball (12 แผงx8ก้อน), Alsoff

2

 

set

175.00

 

350.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

13.

28070

24908

04 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือไร้แป้ง #M กล่องน้ำตาล 100/box,Satory

5

 

box

120.00

 

600.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

14.

28069

24912

04 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) Pipette 10-100ul

20

 

อัน

472.50

 

9,450.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

15.

28075

24915

06 มี.ค. 2567

เงินอุดหนุนทั่วไป-ทุนการศึกษา/โครงการต่างๆ

1.ป้ายอะคริลิกพิมพ์ยูวี ขนาด 150*80 ซม. อะคริลิกขาวหนา 3 มม. สีขาวพิมพ์ยูวีข้อความ+โลโก้ตามแบบ (4 ชิ้น) 2.เกียรติบัตร A4 กระดาษการ์ดขาว 240 แกรม พิมพ์ 1 ด้าน จำนวน 4 ชิ้น

1

 

งาน

12,900.00

 

12,900.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

16.

28076

24916

07 มี.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

งานจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เดือนภุมภาพันธ์ 2567

1

 

เดือน

16,250.00

 

16,250.00

 

นายกิจจา ณ เชียงใหม่

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

17.

28077

24917

07 มี.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

งานจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำบัด เดือนกุมภาพันธ์ 2567

1

 

เดือน

34,050.00

 

34,050.00

 

นายกิจจา ณ เชียงใหม่

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

18.

28078

24918

07 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

วัสดุเงินสด(การศึกษา) หนังสือฉบับพิมพ์ (Print Book) จำนวน 2 เล่ม รวมค่าจัดส่ง

1

 

ชุด

650.00

 

650.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

19.

28079

24919

11 มี.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เดือนมีนาคม 2567

1

 

เดือน

4,900.00

 

4,900.00

 

นายกิจจา ณ เชียงใหม่

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

20.

28080

24920

11 มี.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำบัด ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เดือนมีนาคม 2567

1

 

เดือน

9,450.00

 

9,450.00

 

นายกิจจา ณ เชียงใหม่

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

21.

28081

24921

11 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าเคลือบบัตร

1

 

ชุด

120.00

 

120.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

22.

28081

24921

11 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าเข้าเล่ม

1

 

ชุด

440.00

 

440.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

23.

28081

24921

11 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าถ่ายเอกสาร A4

6,865

 

แผ่น

0.45

 

3,089.25

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

24.

28082

24922

11 มี.ค. 2567

ครุภัณฑ์ -คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอรเลเซอร์สี ยี่ห้อ Cannon รุ่น LBP623Cdw

5

 

เครื่อง

10,490.00

 

52,450.01

 

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

25.

28083

24923

12 มี.ค. 2567

ครุภัณฑ์ -วิทยาศาตร์และการแพทย์

เครื่องตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจวัด Radon Gas ฝุ่นและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา

1

 

ชุด

995,100.00

 

995,100.00

 

บริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

26.

28084

24924

12 มี.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด ครุภัณฑ์เลข 11.41100060001.ร62001/ธ เนื่องจากเครื่องไม่ทำงาน

1

 

งาน

18,885.50

 

18,885.50

 

บริษัท นิวตั้นเครื่องเย็น จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ขวัญพัฒน์

27.

28086

24925

12 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Brother Ink # BT-D60BK Black

4

 

กล่อง

280.00

 

1,120.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

28.

28086

24925

12 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Brother Ink # BT-5000 Yellow

4

 

กล่อง

230.00

 

920.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

29.

28086

24925

12 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Brother Ink # BT-5000 Magenta

4

 

กล่อง

230.00

 

920.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

30.

28086

24925

12 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ Brother Ink # BT-5000 Cyan

4

 

กล่อง

230.00

 

920.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

31.

28087

24926

13 มี.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างซ่อม/เปลี่ยนชุดรูมเทอร์โมสตัท เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์เลขที่ 11.412000105.ร62001/PT

1

 

งาน

1,900.00

 

1,900.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

32.

28089

24928

14 มี.ค. 2567

ครุภัณฑ์ -คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book ยี่ห้อ Lenovo รุ่น ThinkPad T14 Gen 4 AMD 21K3CTO1

1

 

เครื่อง

25,000.00

 

25,000.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

33.

28090

24929

14 มี.ค. 2567

งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 06-007 แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ชั้น 6 อาคาร 2

1

 

งาน

164,810.00

 

164,810.00

 

บริษัท อัลเจนเทค จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

สุรินทร์

34.

28091

24930

14 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-เชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป

น้ำมันรถ เดือนมกราคม 2567

1

 

เดือน

8,380.00

 

8,380.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

35.

28092

24931

14 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-เชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป

น้ำมันรถ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

1

 

เดือน

20,287.20

 

20,287.20

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

36.

28093

24932

14 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษชำระม้วนเล็ก (3 โหล), กระดาษเช็ดปาก 4 กล่อง

1

 

ชุด

450.00

 

450.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

37.

28093

24932

14 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงใส่ขยะสีดำ 20 กก., น้ำยาล้างจาน 2 ขวด

1

 

ชุด

1,190.00

 

1,190.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

38.

28093

24932

14 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถังน้ำหูหิ้ว+ฝา 10 ใบ, เชือกฝางม้วนใหญ่ 4 ม้วน

1

 

ชุด

1,280.00

 

1,280.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

39.

28093

24932

14 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ผ้าขนหนู

1

 

โหล

375.00

 

375.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

40.

28094

24933

14 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ตะกร้าพลาสติกมีฝา, ตะกร้าใส่ของทรงสูง (จำนวน 11 ใบ)

1

 

ชุด

1,295.00

 

1,295.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ปิยนุช

41.

28094

24933

14 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษป๊อบอัพ 2 ลัง, กล่องใส่กระดาษป๊อบอัพ

1

 

ชุด

2,140.00

 

2,140.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ปิยนุช

42.

28094

24933

14 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงซิปล๊อค 2 กก, ไม้ขีดไฟ 20 กล่อง

1

 

ชุด

430.00

 

430.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ปิยนุช

43.

28098

24937

15 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

1 TB SSD SATA WD BLUE 3D NAND

1

 

ชุด

2,990.00

 

2,990.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

44.

28095

24934

15 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น)

15

 

รีม

115.00

 

1,725.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

45.

28095

24934

15 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองน้ำตาล,ซองขาว จำนวน 1800 ซอง

1

 

ชุด

3,856.00

 

3,856.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

46.

28096

24935

15 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น)

450

 

รีม

115.00

 

51,750.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

47.

28096

24935

15 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เครื่องเจาะ 1 รู 1 อัน, Post-it 3M 10 ห่อ

1

 

ชุด

734.00

 

734.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

48.

28097

24936

15 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น)

30

 

รีม

115.00

 

3,450.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

49.

28097

24936

15 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาเน้นคำ 18 ด้าม, เทปลบคำผิด 6 อัน

1

 

ชุด

618.00

 

618.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

50.

28097

24936

15 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน, กระดาษการ์ดสี A4, กระดาษ Glossy A4

1

 

ชุด

978.00

 

978.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

51.

28097

24936

15 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ถ่านพานาโซนิค AAA, ถ่านพานาโซนิค Extra AA จำนวน 30 แพ็ค

1

 

ชุด

960.00

 

960.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

52.

28099

24927

15 มี.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างซ่อม/ตรวจเช็คบำรุงจักรเย็บผ้าไฟฟ้า จำนวน 5 หลัง

5

 

หลัง

700.00

 

3,500.00

 

บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ขวัญพัฒน์

53.

28095

24934

15 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษปอนด์ A4, กระดาษการ์ดสี A4 (จำนวน 3 ห่อ)

1

 

แพ็ค

254.00

 

254.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

54.

28100

24938

18 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-เครื่องแต่งกายใช้ไป

เสื้อกั๊ก ผู้บัญชาการเหตุการณ์ จำนวน 2 ตัว

1

 

ชุด

1,139.00

 

1,139.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยอาคารสถานที่

ปิยนุช

55.

28101

24939

18 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

วัสดุเงินสด(งานบ้านงานครัว) ไม้กวาดดอกหญ้าพร้อมที่โกยผง 2 ชุด

1

 

ชุด

352.80

 

352.80

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

56.

28102

24940

18 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ห่วงยางโยน จำนวน 10 อัน

1

 

ชุด

671.00

 

671.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

57.

28103

24941

18 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

กล่องเก็บของ,ทิชชู่เปียก, ชุดคนไข้

1

 

งาน

6,309.00

 

6,309.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

58.

28104

24828

18 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ช่อดอกไม้ แสดงความยินดี /ปั๊มกุญแจลูกบิด

1

 

งาน

5,740.00

 

5,740.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

59.

28106

24943

19 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Liquid nitrogen ขนาด 20 ลิตร

1

 

ถัง

900.00

 

900.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

60.

28107

24944

19 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Liquid nitrogen ขนาด 25 ลิตร

1

 

ถัง

1,125.00

 

1,125.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

61.

28108

24945

19 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) Panel Cell 2 ชุด และ Screening Cell 2 ชุด

1

 

บาท

1,200.00

 

1,200.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

62.

28109

24946

20 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 1.ESSENTIAL CONCEPTS OF OCCUPATION FOR OCCUPATIONAL THERAPY

1

 

ชุด

9,930.00

 

9,930.00

 

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

63.

28111

24948

20 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

ยางชะลอความเร็ว 6 ท่อน/ เหยื่อฆ่ามด ซันเจี่ย 3 กล่อง

1

 

ชุด

2,949.00

 

2,949.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยอาคารสถานที่

ปิยนุช

64.

28112

24949

21 มี.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาควบคุมงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก ชั้น 6 อาคาร 3

1

 

งาน

100,000.00

 

100,000.00

 

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ คอนซัลแตนส์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

สุรินทร์

65.

28113

24950

22 มี.ค. 2567

ครุภัณฑ์ -วิทยาศาตร์และการแพทย์

เครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกชนิดเคลื่อนย้ายได้ (BMD) ยี่ห้อ OsteoSys รุ่น EXA-3000

2

 

เครื่อง

649,500.00

 

1,299,000.00

 

บริษัท ยูบี(ไทยแลนด์) จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

66.

28114

24951

22 มี.ค. 2567

งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างระหว่างทำ

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกและห้องซักล้าง ชั้น 6 อาคาร 3 (งวดที่1)

1

 

งาน

554,808.00

 

554,808.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัยรุ่งเรือง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

สุรินทร์

67.

28115

24951

22 มี.ค. 2567

งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างระหว่างทำ

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกและห้องซักล้าง ชั้น 6 อาคาร 3 (งวดที่2)

1

 

งาน

776,732.00

 

776,732.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัยรุ่งเรือง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

สุรินทร์

68.

28116

24951

22 มี.ค. 2567

งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างระหว่างทำ

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกและห้องซักล้าง ชั้น 6 อาคาร 3 (งวดที่ 3)

1

 

งาน

887,691.91

 

887,691.91

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัยรุ่งเรือง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

สุรินทร์

69.

28120

24955

22 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Liquid Nitrogen ขนาด 25 ลิตร

1

 

ถัง

1,125.00

 

1,125.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

70.

28119

24954

22 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Gamma-clone Anti-Fya (Monoclonal) (1x5ml)

3

 

bot

8,600.00

 

25,800.00

 

บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

71.

28118

24953

22 มี.ค. 2567

งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

งานปรับปรุงต่อเติมโครงเต้นมุงวัสดุเมทัลชีทพร้อมรางรินน้ำ

1

 

งาน

145,000.00

 

145,000.00

 

บริษัท อัลเจนเทค จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

72.

28117

24952

22 มี.ค. 2567

งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

งานปรับปรุงต่อเติมหลังคาดาดฟ้าชั้น 3 อาคาร 2

1

 

งาน

455,000.00

 

455,000.00

 

บริษัท อัลเจนเทค จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

73.

28121

24956

25 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-เครื่องแต่งกายใช้ไป

วัสดุเงินสด(เครื่องแต่งกาย) ชุดสูทสำหรับบุคลากรสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์

1

 

ชุด

2,000.00

 

2,000.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

74.

28122

24957

25 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-โฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป

Manfrotto Element MII Video Monopod with Live Fluid Head รวมค่าจัดส่ง

1

 

ชุด

7,090.00

 

7,090.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

75.

28123

24942

25 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

กระดาษเอนกประสงค์

1

 

ชุด

2,138.00

 

2,138.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

76.

28124

24958

25 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(คอมพิวเตอร์) สาย VGA

1

 

เส้น

310.30

 

310.30

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

77.

28130

24964

27 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Keyboard & Mouse WIRELESS LOGITECH (MK270)

1

 

ชุด

950.00

 

950.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

78.

28132

24966

27 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ethanol 95% (L PURE 95) 18L,องค์การสุรา

1

 

ถัง

1,690.00

 

1,690.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

79.

28125

24959

27 มี.ค. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด30,026 บีทียู ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น PCY-M 30 KAL-TH พร้อมติดตั้ง

1

 

เครื่อง

68,550.00

 

68,550.00

 

บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

80.

28126

24960

27 มี.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ มิตซุบิชิ ขนาด 38,000 บีทียู เปลี่ยนมอเตอร์แฟนคอยล์ (เฉพาะรุ่นของมิตซู) และเปลี่ยนมอเตอร์สวิง

1

 

งาน

8,881.00

 

8,881.00

 

บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

81.

28127

24961

27 มี.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างซ่อมตู้เย็น 2 ประตู้ ยี่ห้อ Beko ขนาด 7.8 คิว ซ่อมเมนบอร์ด, เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในใหม่, เปลี่ยนชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ใหม่ และเช็ดล้างทำความสะอาด

1

 

งาน

1,700.00

 

1,700.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

82.

28128

24962

27 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

หนังสือฉบับพิมพ์ (Print Book): Applied Statistics for the ocial and Health Sciences 2/e

1

 

เล่ม

2,655.00

 

2,655.00

 

ร้าน เกรท บุ๊คส์ โดยนางสุนีย์ ทองสกุล

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

83.

28129

24963

27 มี.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 11.41200010025.ร48001/RT, 11.41200010025.ร48002/RT และ11.4120001006.ร66001/RT ซ่อมรั่วท่อน้ำยาแตก น้ำยา R32 และเปลี่ยนบรู๊คลองเมเตอร์แฟนคอยล์เครื่องปรับอากาศ พร้อมล้างทำความสะอาดใหญ่เครื่องปรับอากาศ

1

 

งาน

4,800.00

 

4,800.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

84.

28131

24965

27 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Liquid nitrogen ขนาด 25 ลิตร จำนวน 2 ถัง

2

 

ถัง

1,125.00

 

2,250.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

85.

28133

24967

28 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

20774 IHC Select Streptavidin-HRP, prediluted 50ML

1

 

ขวด

10,220.00

 

10,220.00

 

บริษัท เชียงใหม่ วีเอ็ม จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

86.

28133

24967

28 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

21537 IHC Select Secondary GoaGoat Anti-Rabbit lgG Anti 15 ML

1

 

ขวด

9,550.00

 

9,550.00

 

บริษัท เชียงใหม่ วีเอ็ม จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

87.

28134

24968

28 มี.ค. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

โต๊ะทานอาหารไฟเบอร์กลาส ชนิด 4 ที่นั่ง

6

 

ตัว

11,556.00

 

69,336.00

 

บริษัท เอฟ.อาร์.พี.อินดัสตรี้ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

88.

28135

24969

29 มี.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

1HMD-S059-125ML : HEMATOXYLIN (EHRLICH), 125 ML.

2

 

bot

749.00

 

1,498.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์