รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

#

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เลขที่ใบขอซื้อ/ขอจ้าง

วันที่จัดซื้อ

ผังบัญชี

รายการ

จำนวน

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย

ราคารวม

บริษัท/ห้าง/ร้าน

งบประมาณ

หน่วยงาน

ผูัจัดซื้อ

1.

27998

24846

02 ก.พ. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 7.9 คิว ยี่ห้อ Sharp รุ่น SJ-Y22T-SL

1

 

ตู้

6,998.00

 

6,998.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

สุรินทร์

2.

27998

24846

02 ก.พ. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เครื่องดูดฝุ่น ยี่ห้อ Samsung รุ่น VC18M3110V

1

 

เครื่อง

2,490.00

 

2,490.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

สุรินทร์

3.

27997

24845

02 ก.พ. 2567

ครุภัณฑ์ -งานบ้านงานครัว

ตู้แช่แข็ง ขนาด 21.9 คิว ยี่ห้อ Fresher รุ่น FF-620xs

1

 

ตู้

19,990.00

 

19,990.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

สุรินทร์

4.

27996

24844

02 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ชุดดรัมแม่แบบ (CT351089)

1

 

ชุด

12,840.00

 

12,840.00

 

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

5.

27996

24844

02 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (CT202726)

1

 

หลอด

4,815.00

 

4,815.00

 

บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

6.

28001

24848

05 ก.พ. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ Toyota/Hiace หมายเลขครุภัณฑ์ 11.23100040001.ร61001/ธ ได้ถึงรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะการใช้งานของรถยนต์

1

 

งาน

3,059.13

 

3,059.13

 

บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ขวัญพัฒน์

7.

28000

24818

05 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เข็มเย็บ Max No.1 จำนวน 12 กล่อง, เข็มเย็บแม๊กซ์ M8-1M (1:000) 12 กล่อง

1

 

ชุด

2,376.00

 

2,376.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ปิยนุช

8.

28000

24818

05 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ถ่านพานาโซนิค อัคคาไลน์ (12 แผง) ,ขี้ผึ้งนับกระดาษ Elfen 3 ตลับ

1

 

โหล

672.00

 

672.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ปิยนุช

9.

28000

24818

05 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปโฟม 3 M (14 ม้วน), มาสกิ้งเทป 1 นิ้ว(24 mm. ) 12 กล่อง

1

 

แพ็ค

760.00

 

760.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ปิยนุช

10.

27999

24847

05 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) เครื่องวัดความดัน ยี่ห้อ RIESTER แบบเข็ม E-MEGA (78731) (จำนวน 6 เครื่อง)

1

 

ชุด

11,058.00

 

11,058.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

11.

28002

24849

06 ก.พ. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

งานจ้างเหมาขนและกำจัดขยะติดเชื้อ เดือนมกราคม 2567

1

 

เดือน

7,680.00

 

7,680.00

 

บริษัท นิวโชคอำนวย เชียงใหม่ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

12.

28009

24840

07 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt 5 g. #55540, Sigma-Aldrich

1

 

ขวด

6,230.00

 

6,230.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ขวัญพัฒน์

13.

28009

24840

07 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

L-Cysteine hydrochloride monohydrate 25g.#0314100025, Loba

1

 

ขวด

900.00

 

900.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ขวัญพัฒน์

14.

28009

24840

07 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

L-aspartic acid potassium salt 100g.#A6558,Sigma

1

 

ขวด

7,430.00

 

7,430.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ขวัญพัฒน์

15.

28008

24855

07 ก.พ. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบสายสัญญาณ HDMI ห้องประชุมศูนย์บูรณาการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ ค่าอุปกรณ์ พร้อมงานติดตั้งเดินสายสัญญาณ และอุปกรณ์เข้าระบบ (Installation & Setup)

1

 

งาน

9,470.00

 

9,470.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ปิยนุช

16.

28007

24854

07 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Cable HDMI (V.1.4)M/M(10M) TOP TECH

2

 

อัน

420.00

 

840.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

17.

28007

24854

07 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ปลั๊กพ่วงแบบราง LDNIO 10Socket 5USB & 1 USB-C

6

 

อัน

600.00

 

3,600.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

18.

28007

24854

07 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Apple usb-c digital av multiport adapter อะแดปเตอร์มัลติพอร์ต Digital AV แบบ USB-C

1

 

อัน

2,500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

19.

28007

24854

07 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

พานาโซนิค ปลั๊กพ่วง มีสวิตช์คุม 16A 3500 วัตต์ 3 ช่อง 3 สวิตซ์ สายยาว 3 เมตร

4

 

อัน

1,500.00

 

6,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

20.

28006

24853

07 ก.พ. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

งานจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เดือนมกราคม 2567

1

 

เดือน

16,250.00

 

16,250.00

 

นายกิจจา ณ เชียงใหม่

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

21.

28005

24852

07 ก.พ. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

งานจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำบัด ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เดือนมกราคม 2567

1

 

เดือน

27,400.00

 

27,400.00

 

นายกิจจา ณ เชียงใหม่

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

22.

28004

24851

07 ก.พ. 2567

ครุภัณฑ์ -ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ ยี่ห้อ ZK รุ่น SmartAC1 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

1

 

ชุด

35,000.00

 

35,000.00

 

บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

23.

28003

24850

07 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

พาทิชั่นครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย ขนาด 120*5.5*159 ซม. พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง

1

 

ชุด

6,700.00

 

6,700.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ปิยนุช

24.

28003

24850

07 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เก้าอี้อลูมิเนียม ขนาด 28*49 ซม.

4

 

ตัว

390.00

 

1,560.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ปิยนุช

25.

28003

24850

07 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

พาทิชั่นครึ่งทึบครึ่งกระจกใส ขนาด 80-100*5.5*156 ซม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

1

 

ชุด

45,960.00

 

45,960.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

ปิยนุช

26.

28012

24859

08 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าถ่ายเอกสาร A4

10,663

 

แผ่น

0.45

 

4,798.35

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

27.

28012

24859

08 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าเข้าเล่ม

1

 

ชุด

280.00

 

280.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

28.

28012

24859

08 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าเคลือบบัตร

1

 

ชุด

30.00

 

30.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

29.

28011

24858

08 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Vacutainer, Vacuum, No Add Hemo, 10 ML,100/pkg

3

 

pkgs

575.00

 

1,725.00

 

บริษัท เชียงใหม่ วีเอ็ม จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ขวัญพัฒน์

30.

28017

24863

09 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

กล่องทิ้งหัวเข็ม ชนิดทรงกระบอก

36

 

pcs

80.00

 

2,880.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

31.

28017

24863

09 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส Latex glove #S 100/box,Sritrang

80

 

box

100.00

 

8,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

32.

28017

24863

09 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Disposs. needle #21gx1" 100pcs.box,Nipro

2

 

box

69.00

 

138.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

33.

28017

24863

09 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Disposs. needle #21gx1.5" 100pcs.box,Nipro

12

 

box

69.00

 

828.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

34.

28017

24863

09 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Disposs. needle #22gx1.5" 100pcs.box,Nipro

2

 

box

69.00

 

138.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

35.

28017

24863

09 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Vacutainer Needles #21G x1.5" #360213(100/box),BD

12

 

pack

670.00

 

8,040.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

36.

28016

24862

09 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ampicillin/Sulbactam 20 ug. Disc จำนวน 5 Vials/แพค

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

37.

28016

24862

09 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

sheep blood agarplate จำนวน 10 Plates/แพค(500 Plate)

50

 

pack

150.00

 

7,500.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

38.

28016

24862

09 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

c 30c Chloramphenicol 30 ug. Disc 30 ug จำนวน 5 Vials/แพค

5

 

vial

120.00

 

600.00

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

39.

28015

24861

09 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Phenol RED Broth BA Bott 500G

1

 

กระป๋อง

2,739.20

 

2,739.20

 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

40.

28013

24857

09 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) ชุดอะไหล่หูฟังแพทย์ 3M ClassicIII/CardioIV Black จำนวน 10 ชุด,หูฟัง 3M Littmann Classic II Teaching Stethoscope จำนวน 3 กล่อง รวมค่าขนส่ง

1

 

ชุด

26,160.00

 

26,160.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

41.

28021

24866

12 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กะบะพลาสติกสี่เหลี่ยม

1

 

โหล

1,440.00

 

1,440.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

42.

28021

24866

12 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาถูพื้นเมจิคคลีน 5 ลิตร (4 แกลลอน)

1

 

กล่อง

1,040.00

 

1,040.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

43.

28021

24866

12 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กล่องใส่สบู่

1

 

โหล

240.00

 

240.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

44.

28021

24866

12 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

สบู่เหลวล้างมือ (6 ขวด)

1

 

แพ็ค

480.00

 

480.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

45.

28021

24866

12 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระบอกฉีดน้ำฟ๊อกกี้

1

 

โหล

960.00

 

960.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

46.

28021

24866

12 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

เตียงพับ

1

 

ตัว

1,150.00

 

1,150.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

47.

28021

24866

12 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาล้างจานซันไลน์ 750 มล.

1

 

โหล

900.00

 

900.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

48.

28021

24866

12 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษชำระม้วนเล็ก

1

 

กล่อง

780.00

 

780.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

49.

28021

24866

12 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถ่านอัคคาไลน์ AA, AAA (2 โหล)

1

 

แพ็ค

480.00

 

480.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

50.

28020

24865

12 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

1 TB SSD SATA WD BLUE 3D NAND

1

 

อัน

2,990.00

 

2,990.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

51.

28018

24860

12 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น M-Fold Airflex

6

 

หีบ

1,043.25

 

6,259.50

 

บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

52.

28018

24860

12 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

SCOTT Luxury โฟมล้างมือ+Moisturisers (รวมกล่องโฟม AQUARIUS MF TWL SINGLE CLIP COMPACT HT WSI จำนวน 3 อัน)

2

 

หีบ

1,926.00

 

3,852.00

 

บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

53.

28018

24860

12 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษชำระ ม้วนใหญ่ KIMSOFT compact

6

 

หีบ

820.00

 

4,920.00

 

บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

54.

28025

24870

13 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

หนังสือฉบับพิมพ์ (Print Book) จำนวน 27 รายการ

1

 

งาน

85,720.50

 

85,720.50

 

บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

55.

28024

24869

13 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) Panel Cell จำนวน 2 ชุด , Screening Cell จำนวน 2 ชุด และAnti HUman Globulin 10ml./bott. จำนวน 20 ขวด

1

 

ชุด

3,200.00

 

3,200.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

56.

28023

24868

13 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ethanol 95% (L PURE 95) 18L,องค์การสุรา

2

 

ถัง

1,690.00

 

3,380.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ขวัญพัฒน์

57.

28022

24867

13 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Umonium Sterily 5L

4

 

bot

6,500.00

 

26,000.00

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

58.

28027

24871

14 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

แผ่นภาพกิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่ ACS Ativity Card 2/E AOTA

1

 

ชุด

13,000.00

 

13,000.00

 

บริษัท ซี.ที.เชียงใหม่ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

59.

28027

24871

14 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

แผ่นภาพกิจกรรมสำหรับเด็ก 6-12 ปี Paediatric Activity Card (PACS-CAOT)

1

 

ชุด

13,500.00

 

13,500.00

 

บริษัท ซี.ที.เชียงใหม่ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

60.

28026

24864

14 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์)ชุดอะไหล่หูฟังเด็กโต 3M รุ่น Classic II Padiatric

1

 

ชุด

850.00

 

850.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขวัญพัฒน์

61.

28033

24876

15 ก.พ. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เคาน์เตอร์สเตนเลส พร้อมชั้นวางบานสวิง

2

 

ตัว

18,832.00

 

37,664.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงค์สแตนเลส แอนด์ ดีไซน์

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

62.

28033

24876

15 ก.พ. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เคาน์เตอร์อ่างสเตนเลส 2 หลุม ขนาด 500x500x300 มม.

1

 

ตัว

29,425.00

 

29,425.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงค์สแตนเลส แอนด์ ดีไซน์

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

63.

28032

24875

15 ก.พ. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เก้าอี้ปฏิบัติการแบบมีพนักพิง (ไม่มีล้อ)

6

 

ตัว

2,782.00

 

16,692.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

64.

28031

24874

15 ก.พ. 2567

ครุภัณฑ์ -งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ำระบบ RO รุ่น RO-150 GPD ขนาด 10 นิ้ว พร้อมติดตั้ง

1

 

ชุด

21,293.00

 

21,293.00

 

บริษัท 99 เอ็กซ์เพอท เซอร์วิส จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

65.

28029

24873

15 ก.พ. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมา ตรวจเช็ค ซ่อม ระบบไฟฟ้า เปลี่ยนเบรคเกอร์ รุ่น EZC250F3100 ในตู้ MDB อาคาร 1

1

 

งาน

5,885.00

 

5,885.00

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สันกำแพงแอร์เซอร์วิส

รายได้

หน่วยช่าง

ปิยนุช

66.

28041

24884

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 25 กก.

4

 

ถัง

650.00

 

2,600.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

67.

28040

24883

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กล่องล้อ มีฝาปิด

3

 

กล่อง

550.00

 

1,650.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปิยนุช

68.

28039

24882

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาขัดพื้นมาจิกคลีน (4 แกลลอน)

1

 

กล่อง

1,040.00

 

1,040.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

69.

28039

24882

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาดันฝุ่น 3 M 100 มล. (4 แกลลอน)

1

 

กล่อง

1,560.00

 

1,560.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

70.

28038

24881

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ตะกร้าพลาสติก 5ใบ/กล่องหูหิ้ว 15ใบ

1

 

ชุด

825.00

 

825.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

71.

28038

24881

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงซิปล๊อค 5 กก./ถุงร้อน,เย็น 6 กก.

1

 

ชุด

1,960.00

 

1,960.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

72.

28038

24881

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาเมจิกคลีน (4 แกลลอน)

1

 

ชุด

1,040.00

 

1,040.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

73.

28038

24881

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

แปรงขัดชักโครก/น้ำยาเป็ด/แปรงขัดพื้นด้ามยาว (4 อัน)

1

 

ชุด

240.00

 

240.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

74.

28038

24881

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาลอกแวกซ์ 1 แกลลอน /น้ำยาเคลือบเงา 1 แกลลอน/น้ำยาดันฝุ่น 1 แกลลอน

1

 

ชุด

2,140.00

 

2,140.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

75.

28038

24881

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

โฟมล้างมือคิเรอิ 14 ขวด

1

 

ชุด

1,470.00

 

1,470.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

76.

28038

24881

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ไม้พาย 5 อัน/ยางรัดของ 1 กก.

1

 

ชุด

352.00

 

352.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

77.

28038

24881

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

แผ่นขัด(สก๊อตไบรท์)3 M 2 โหล/ แผ่นพลาสติกกันกระแทก 1 ม้วน

1

 

ชุด

604.00

 

604.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

78.

28038

24881

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ผงซักฟอก 9000 กรัม 6 ถุง/3000 กรัม 2 ถุง/

1

 

ชุด

3,230.00

 

3,230.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

79.

28038

24881

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า 4 ชุด/ไม้กวาดอ่อน 4 อัน

1

 

ชุด

1,140.00

 

1,140.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

80.

28038

24881

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงขยะขาว (14 กก.)

1

 

ชุด

1,400.00

 

1,400.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

81.

28038

24881

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษชำระม้วนเล็ก 216 ม้วน/กระดาษเอนกประสงค์ม้วนใหญ่ 12 ม้วน

1

 

ชุด

2,316.00

 

2,316.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

82.

28038

24881

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาปรับผ้านุ่ม 41 แพ็ค

1

 

ชุด

4,015.00

 

4,015.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

83.

28038

24881

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาล้างจาน/น้ำยาเช็ดกระจก (4 ขวด)

1

 

ชุด

322.00

 

322.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

84.

28038

24881

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ผ้าขนหนูผืนเล็ก (6 โหล)

1

 

ชุด

2,250.00

 

2,250.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

85.

28037

24880

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยามาจิกคลีน

1

 

แกลลอน

260.00

 

260.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

86.

28037

24880

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ผงซักฟอก 900 กรัม (5 ถุง)

1

 

ชุด

275.00

 

275.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

87.

28037

24880

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงใส่ขยะสีแดง (10 กก.)

1

 

ชุด

750.00

 

750.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

88.

28036

24879

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถังผา 3.5 แกลลอน (3 ใบ) / แปรงขัดล้อใยมะพร้าว 6 อัน

1

 

ชุด

378.00

 

378.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

89.

28036

24879

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาเช็ดกระจก 600 มล.(9 ขวด)

1

 

กล่อง

765.00

 

765.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

90.

28036

24879

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาล้างจาน (8 แกลลอน)

1

 

กล่อง

1,760.00

 

1,760.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

91.

28036

24879

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ไม้ขนไก่/ไม้กวาดไนลอน

1

 

โหล

1,620.00

 

1,620.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

92.

28036

24879

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กาวดักหนู/ที่ตักขยะ (24 อัน)

1

 

ชุด

1,260.00

 

1,260.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

93.

28036

24879

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงมือผ้า (10 โหล), ผงซักฟอก 3 ถุง

1

 

ชุด

1,740.00

 

1,740.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

94.

28036

24879

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ขันพลาสติกมีด้าม (3 โหล)

1

 

ชุด

720.00

 

720.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

95.

28036

24879

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

คีมครีบขยะ

1

 

โหล

456.00

 

456.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

96.

28036

24879

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ผ้าขนหนู (2 โหล)

1

 

ชุด

750.00

 

750.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

97.

28036

24879

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

สเปรย์เคลือบยาง 3 M (18 ขวด)

1

 

กล่อง

7,560.00

 

7,560.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

98.

28036

24879

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

แชมพูล้างรถ 3 M (18 แกลลอน)

1

 

กล่อง

3,330.00

 

3,330.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

99.

28036

24879

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษชำระม้วนเล็ก (4 แพ็ค)/ กระดาษเช็ดหน้า 2 หีบ

1

 

ชุด

4,240.00

 

4,240.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

100.

28036

24879

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ชั้นคว่ำจาน 2 ชั้น

1

 

ชุด

650.00

 

650.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

101.

28036

24879

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

แผ่นขัด(สก๊อตไบรท์) แบบมีฟองน้ำ/ไฮยีน (2 โหล)

1

 

ชุด

389.00

 

389.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

102.

28036

24879

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยามาจิกคลีน, ไม้ม๊อบ+ผ้า, ไม้กวาดอ่อน, น้ำยาล้างห้องน้ำ

1

 

ชุด

1,525.00

 

1,525.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

103.

28036

24879

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงขยะสีดำ/ขาว จำนวน 75 กก.

1

 

ชุด

6,060.00

 

6,060.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

104.

28035

24878

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงซิปล๊อก (4 กก.)

1

 

ชุด

1,040.00

 

1,040.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

105.

28035

24878

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงใส่ขยะสีแดง (10 กก.)

1

 

ชุด

750.00

 

750.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

106.

28035

24878

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

แปรงเช็ดกระจก (2 อัน)

1

 

ชุด

130.00

 

130.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

107.

28035

24878

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระบอกฉีดน้ำฟ๊อกกี้ (2 โหล)

1

 

ชุด

1,920.00

 

1,920.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

108.

28035

24878

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาถูพื้นมาจิกคลีน (6 แกลลอน)

1

 

ชุด

1,560.00

 

1,560.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

109.

28035

24878

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาล้างจานแบบแกลลอน 6 แกลลอน/ชนิดขวด 24 ขวด

1

 

ชุด

3,120.00

 

3,120.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

110.

28035

24878

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษชำระม้วนเล็ก (10 แพ็ค)

1

 

กล่อง

1,950.00

 

1,950.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

111.

28035

24878

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระปุ๊กพลาสติกฝาแดง (48 โหล)

1

 

ชุด

1,200.00

 

1,200.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

112.

28035

24878

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

เจลอาบน้ำเดทตอล (48 ถุง)

1

 

กล่อง

6,600.00

 

6,600.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

113.

28034

24877

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ยางรัดของวงเล็ก (3 ถุง)

1

 

ถุง

243.00

 

243.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

114.

28034

24877

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงพลาสติกร้อน ,เย็น , ถุงซิปล๊อค, ถุง HD (จำนวน 84 ห่อ)

1

 

ชุด

8,000.00

 

8,000.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

115.

28034

24877

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ไม้กวาดอ่อน (5 อัน)

1

 

ชุด

225.00

 

225.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

116.

28034

24877

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาปรับผ้านุ่ม (2 แกลลอน)

1

 

ชุด

320.00

 

320.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

117.

28034

24877

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

มาจิกคลีน (2 แกลลอน)

1

 

ชุด

520.00

 

520.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

118.

28034

24877

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ผ้าขนหนู

1

 

โหล

375.00

 

375.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

119.

28034

24877

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

สบู่เหลวล้างมือ / สก๊อตไบรท์ติดฟองน้ำ

1

 

ชุด

1,736.00

 

1,736.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

120.

28034

24877

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ยาฉีดยุง,บ้านแมลงสาบ

1

 

ชุด

750.00

 

750.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

121.

28034

24877

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษชำระม้วนเล็ก/กระดาษชำระม้วนยาว/กระดาษเช็ดมือ (272 อัน)

1

 

ชุด

5,925.36

 

5,925.36

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

122.

28034

24877

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถ่านอัคคาไลน์ AA,AAA (36 ก้อน)

1

 

ชุด

720.00

 

720.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

123.

28034

24877

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระบอกฉีดน้ำฟ๊อกกี้

1

 

โหล

960.00

 

960.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

124.

28034

24877

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาล้างจาน (2 แกลลอน)

1

 

ชุด

360.00

 

360.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

125.

28034

24877

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ผงซักฟอก 900 กรัม (30 ถุง)

1

 

ชุด

1,650.00

 

1,650.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

126.

28034

24877

16 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงขยะดำ ,ขาว, ถุงขยะติดเชื้อ (จำนวน 120 กก.)

1

 

ชุด

9,770.00

 

9,770.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

127.

28043

24886

19 ก.พ. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ TOSHIBA หมายเลขครุภัณฑ์ 11.65250020059.บ60001/RT

1

 

บาท

147,125.00

 

147,125.00

 

บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

128.

28042

24885

19 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

DxFLEX sheath fluid

5

 

pack

2,500.00

 

12,500.00

 

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

129.

28044

24887

20 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ธงสัญลักษณ์ประจำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ธงตราฉลอง 72 พรรษา ขนาด 60*90 ซม.

48

 

ผืน

45.00

 

2,160.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

130.

28044

24887

20 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ธงสัญลักษณ์ประจำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ธงตราฉลอง 72 พรรษา ขนาด 80*120 ซม.

24

 

ผืน

65.00

 

1,560.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

131.

28045

24888

21 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Liquid Nitrogen ขนาด 20 ลิตร

2

 

ถัง

900.00

 

1,800.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ขวัญพัฒน์

132.

28047

24890

23 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Liquid nitrogen 20L

1

 

ถัง

900.00

 

900.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

133.

28047

24890

23 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Liquid nitrogen 25L

1

 

ถัง

1,125.00

 

1,125.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

134.

28047

24890

23 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แก๊สคาร์บอรด์ไดออกไซด์ Co2 25กก.

2

 

ท่อ

650.00

 

1,300.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

135.

28046

24889

23 ก.พ. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

จักรเย็บผ้าไฟฟ้า ยี่ห้อ Brother รุ่น GS2700

6

 

หลัง

5,000.00

 

30,000.00

 

บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

136.

28054

24897

27 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ของที่ระลึกคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2567 Gift Set ที่ชาร์จพกพา 10000 mAh สกรีนโลโก้ +กระบอกน้ำ stainless เก็บอุณหภูมิความร้อนหรือเย็น ปริมาตร 450 ML พร้อมกล่องวัสดุกระดาษ สกรีนโลโก้ รวมค่าขนส่ง จำนวน 100 ชุด

1

 

งาน

63,665.00

 

63,665.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

137.

28053

24896

27 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1 ชุด

1

 

ชุด

710.00

 

710.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

138.

28052

24895

27 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ธงสัญลักษณ์ประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ธงตราฉลอง 72 พรรษา ขนาด 120*180 ซม.

24

 

ผืน

220.00

 

5,280.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

139.

28051

24894

27 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) จำนวน 9 รายการ ได้แก่ Nestle Resource Thickenup powd 125GM (14178) จำนวน 2 อัน , เครื่องวัดความดัน OMRON HEM-7156 (96691) จำนวน 1 เครื่อง , ท่านเจ้าคุณยาดม 2ML BX12PC (05359) จำนวน 2 อัน ฯลฯ

1

 

ชุด

11,422.00

 

11,422.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ขวัญพัฒน์

140.

28050

24893

27 ก.พ. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาตัดแต่งต้นหูกวาง บริเวณหน้าป้ายคณะฯ อาคาร2 จำนวน 4 ต้น , ตัดแต่งต้นไม้สูง บ้านพักคณะฯ 10 ต้น, ตัดแต่งต้นไม้และขนเศษไม้บริเวณด้านหลังบ้านพักคณะฯ นำไปทิ้งนอกพื้นที่

1

 

งาน

46,700.00

 

46,700.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

141.

28049

24892

27 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ของที่ระลึกคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2567 Gift Set ที่ชาร์จพกพา สกรีนโลโก้ +กระบอกน้ำ stainless ปริมาตร 450 ML สกรีนโลโก้ พร้อมกล่องวัสดุกระดาษ สกรีนโลโก้ รวมค่าจัดส่ง (จำนวน 50 ชุด)

1

 

งาน

31,832.50

 

31,832.50

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

142.

28048

24891

27 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ของที่ระลึกคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2567 Power Bank 500mAh สีขาว สกรีนโลโก้คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมกล่อง จำนวน 100 ชุด

1

 

งาน

21,935.00

 

21,935.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

143.

28059

24902

28 ก.พ. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด11,800บีทียู ยี่ห้อ York รุ่น YJJF 12 XETAFM

1

 

เครื่อง

18,200.00

 

18,200.00

 

บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

สุรินทร์

144.

28057

24900

28 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Toner Original HP 79A CF279A

1

 

กล่อง

2,300.00

 

2,300.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ปิยนุช

145.

28056

24899

28 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-เครื่องแต่งกายใช้ไป

เสื้อโปโล พร้อมงานปัก เนื้อผ้า TK งานปัก อกซ้ายและด้านหลัง จำนวน 137 ตัว

1

 

งาน

32,880.00

 

32,880.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

146.

28055

24898

28 ก.พ. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างล้าง ขนาด 2.80x1.50x0.85 ม.

1

 

ชุด

240,750.00

 

240,750.00

 

บริษัท เอส ซี ไอ แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

147.

28055

24898

28 ก.พ. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง ขนาด (3.50x4.80)x0.75x0.80 ม.

1

 

ชุด

208,650.00

 

208,650.00

 

บริษัท เอส ซี ไอ แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

148.

28060

24904

29 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ยางรัดของวงเล็ก , ยาฉีดยุงไปกอน

1

 

ชุด

381.00

 

381.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

149.

28060

24904

29 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

เชือกฝาง (5 ม้วน)

1

 

แพ็ค

350.00

 

350.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

150.

28060

24904

29 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงพลาสติกร้อน, ถุงซิปล๊อค ( 28 กก.)

1

 

ชุด

4,410.00

 

4,410.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

151.

28060

24904

29 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษอลูมิเนียมฟลอยยาว (5 กล่อง)

1

 

ชุด

750.00

 

750.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

152.

28060

24904

29 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

แผ่นขัด(สก๊อตไบรท์) แบบมีฟองน้ำ

1

 

โหล

162.00

 

162.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

153.

28060

24904

29 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงขยะ (14 กก.)

1

 

ชุด

1,270.00

 

1,270.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

154.

28060

24904

29 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษเช็ดมือ, กระดาษเอนกประสงค์,กระดาษชำระม้วนเล็ก

1

 

ชุด

4,706.00

 

4,706.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช

155.

28060

24904

29 ก.พ. 2567

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

น้ำยาปรับผ้านุ่ม (10 แพ็ค)

1

 

ชุด

650.00

 

650.00

 

ร้าน เชียงฮง โดย นายภัคพงษ์ เลาหเพ็ญแสง

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ปิยนุช