รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

#

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เลขที่ใบขอซื้อ/ขอจ้าง

วันที่จัดซื้อ

ผังบัญชี

รายการ

จำนวน

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย

ราคารวม

บริษัท/ห้าง/ร้าน

งบประมาณ

หน่วยงาน

ผูัจัดซื้อ

1.

27643

24611

01 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

SSD SATA WD BLUE 1 TB (WDS100T3BOA)

2

 

ชุด

2,520.00

 

5,040.00

 

บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

2.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

โมเดลสัตว์ในฟาร์ม ขนาดใหญ่ พร้อมกล่อง 25 ชิ้น

6

 

กล่อง

550.00

 

3,300.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

3.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ลูกบอลยาง 8 นิ้ว / 10 นิ้ว

10

 

อัน

92.25

 

922.50

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

4.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

My Story Heat & Eat Microwave - Blue

3

 

ชุด

430.00

 

1,290.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

5.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ของเล่นผักและผลไม้ เด็กตัดผลไม้

6

 

ชุด

350.00

 

2,100.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

6.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ของเล่นไม้ ชุดระบบรถ - รางมาตรฐาน

3

 

ชุด

2,030.00

 

6,090.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

7.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ชุด Dreamy Bay กระต่ายในห้องนอนและตู้เสื้อผ้า

5

 

ชุด

365.00

 

1,825.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

8.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ชุด Dreamy Bay กระต่ายในห้องน้ำ

5

 

ชุด

365.00

 

1,825.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

9.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ชุดของเล่น คุณหมอจำลอง

3

 

ชุด

405.00

 

1,215.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

10.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ชุดเซ็ททำอาหาร

5

 

ชุด

475.00

 

2,375.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

11.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ซิงค์ล้างจานจำลอง

3

 

ชุด

425.00

 

1,275.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

12.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

น้องอาบน้ำ

5

 

ชุด

240.00

 

1,200.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

13.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

บล๊อคไม้สร้างสรรค์

3

 

ชุด

1,169.00

 

3,507.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

14.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

หนังสือเด็กพัฒนา EF EQ 9 เล่ม/ชุด

3

 

ชุด

1,050.00

 

3,150.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

15.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ห่วงเป็ดสวมแกนขนาดใหญ่ (13 ห่วง)

6

 

ชุด

195.00

 

1,170.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

16.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

เกมส์ปิ้งย่าง

3

 

ชุด

365.00

 

1,095.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

17.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

เกมส์สุกี้

3

 

ชุด

590.00

 

1,770.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

18.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

เกมส์โจรสลัด

5

 

ชุด

195.00

 

975.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

19.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

เกมส์ไอศครีมทาวเวอร์

3

 

ชุด

179.00

 

537.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

20.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

เบบี้ บลัช โฟลด์ แอนด์ เพลย์ เฮ้าส์

3

 

ชุด

1,169.00

 

3,507.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

21.

27642

24610

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

เบบี้บลัช ชุดของเล่นตุ๊กตา สวีทฮาร์ท

3

 

ชุด

800.00

 

2,400.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

22.

27641

24609

01 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

การรับรองความปลอดภัย อิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 ลิขสิทธ์

1

 

งาน

5,500.00

 

5,500.00

 

บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

รายได้

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ปิยนุช

23.

27640

24608

01 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น)

150

 

รีม

115.00

 

17,250.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

24.

27640

24608

01 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ธง ตราสัญลักษณ์ สธ 60*90 ซม. (25 ผืน)

1

 

ชุด

1,500.00

 

1,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

25.

27639

24607

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ป้ายชื่ออะคริลิค ติดผนัง A4 (15 อัน)

1

 

ชุด

1,979.46

 

1,979.46

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

26.

27639

24607

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

Post-it Pro Marker ตราช้าง

1

 

กล่อง

673.03

 

673.03

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

27.

27639

24607

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

เทปโฟม 2 หน้า 3 เอ็ม(5 ม้วน)

1

 

ชุด

1,294.70

 

1,294.70

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

28.

27639

24607

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

มีดคัดเตอรใหญ่ (5 อัน)

1

 

ชุด

974.77

 

974.77

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

29.

27639

24607

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

คลีบหนีบกระดาษสีดำ 112 (65 โหล)

1

 

กล่อง

1,079.63

 

1,079.63

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

30.

27639

24607

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น)

50

 

รีม

114.49

 

5,724.50

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

31.

27639

24607

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

สีเทียน (13 กล่อง)

1

 

ชุด

697.64

 

697.64

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

32.

27639

24607

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ซองน้ำตาล 9*12 นิ้ว (3 มัด)

1

 

ชุด

593.85

 

593.85

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

33.

27639

24607

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

กล่องลิ้นชักใส่เอกสาร 5 ชั้น (5 ใบ)

1

 

ชุด

3,124.40

 

3,124.40

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

34.

27639

24607

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

แท่นตัดกระดาษ 12*10 นิ้ว Dell

1

 

อัน

819.62

 

819.62

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

35.

27639

24607

01 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

กรรไกร

1

 

โหล

449.40

 

449.40

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

36.

27652

24621

13 พ.ย. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

โทรศัพท์แบบไร้สาย ยี่ห้อ Xiaomi Redmi

1

 

เครื่อง

2,699.00

 

2,699.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

37.

27651

24620

13 พ.ย. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

โทรศัพท์แบบไร้สาย ยี่ห้อ Realme C51

1

 

เครื่อง

3,999.00

 

3,999.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

สุรินทร์

38.

27650

24619

13 พ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -ดนตรีและนาฏศิลป์

กีตาร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Soloking MS-1

1

 

ตัว

11,700.00

 

11,700.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

39.

27650

24619

13 พ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -ดนตรีและนาฏศิลป์

กีตาร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Soloking MT-1

1

 

ตัว

9,055.00

 

9,055.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

40.

27649

24618

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์)ชุดยาใส่ในกล่องปฐมพยาบาล ได้แก่ เจลว่านหางจระเข้, น้ำเกลือล้างแผล, พลาสเตอร์ปิดแผล, เบตาดีน, ชุดทำแผล, alcohol pad, 70%Alcohol, ยาธาตุน้ำขาว, พาราเซตามอล และผงเกลือแร่

1

 

ชุด

882.50

 

882.50

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

41.

27648

24617

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Augmentin 30 ug disc 5 Vials/Pack

5

 

vial

119.84

 

599.20

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

42.

27648

24617

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Cefepime 30 ug. disc 5 Vials/Pack

5

 

vial

119.84

 

599.20

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

43.

27648

24617

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ceftazidime 30 ug disc 5 Vials/Pack

5

 

vial

119.84

 

599.20

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

44.

27648

24617

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Cephazolin 30 ug disc 5 Vials/Pack

5

 

vial

119.84

 

599.20

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

45.

27648

24617

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Cotrimoxazole 25 ug disc 5 Vials/Pack

5

 

vial

119.84

 

599.20

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

46.

27648

24617

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ertapenem 10 ug. disc 5 Vials/Pack

5

 

vial

119.84

 

599.20

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

47.

27648

24617

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Gentamycin 10 ug disc 5 Vials/Pack

5

 

vial

119.84

 

599.20

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

48.

27648

24617

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Haemophilus test medium 10 plates/Pack

1

 

pack

579.63

 

579.63

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

49.

27648

24617

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MHA with 5% sheep blood 10 plates/Pack

30

 

ชิ้น

14.98

 

449.40

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

50.

27648

24617

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Meropenem 10 ug disc 5 Vials/Pack

5

 

vial

119.84

 

599.20

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

51.

27648

24617

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Nitrofurantoin 300 ug disc 5 Vials/Pack

7

 

vial

119.84

 

838.88

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

52.

27648

24617

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Norfloxacin 10 ug disc 5 Vials/Pack

6

 

vial

119.84

 

719.04

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

53.

27648

24617

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Optochin 0.1 IU disc 5 Vials/Pack

5

 

vial

349.89

 

1,749.45

 

บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

54.

27647

24616

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

PCR Tube 0.2 ml. Flat, 1000/pk.

3

 

pack

856.00

 

2,568.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

55.

27647

24616

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tip 1250 ul Non-sterile, 1000/pk.

4

 

pack

749.00

 

2,996.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

56.

27646

24612

13 พ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล

1

 

ชุด

29,190.00

 

29,190.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

สุรินทร์

57.

27645

24614

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

V Factor, 1 Vial

2

 

box

256.80

 

513.60

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

58.

27645

24614

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

X Factor, 1 Vial

2

 

box

256.80

 

513.60

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

59.

27645

24614

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

X V Factor, 1 Vial

2

 

box

256.80

 

513.60

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

60.

27644

24613

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

CD19-PE, 100t, CE

1

 

pack

18,000.00

 

18,000.00

 

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

61.

27644

24613

13 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

CD3-PC5, 100t, CE

1

 

pack

23,000.00

 

23,000.00

 

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

62.

27660

24630

14 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ชุดแบบประเมิน Jamar 9-Hole Peg Test kit

2

 

ชุด

12,000.00

 

24,000.00

 

บริษัท ฮักกลอรี่ เพลย์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ประภาพรรณ

63.

27660

24630

14 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ชุดแบบประเมิน Minnesota Manual Dexterity Test Set

2

 

ชุด

35,000.00

 

70,000.00

 

บริษัท ฮักกลอรี่ เพลย์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ประภาพรรณ

64.

27659

24629

14 พ.ย. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

โต๊ะทำงานเข้ามุม พร้อมลิ้นชัก 3 ชั้น

1

 

ชุด

8,200.00

 

8,200.00

 

ร้านราชวงศ์เฟอร์นิเจอร์ โดย นางกรรณิการ์ ตุวินันทน์

รายได้

งานบริการการศึกษา

สุรินทร์

65.

27658

24628

14 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาสอบเทียบ พร้อมออกใบ Certificate of calibration ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ เลขครุภัณฑ์ 11.65150260022.ร58002/RT ตั้งอยู่ห้อง NT ชั้น 1 HPB5 หริภูญไชย ลำพูน

1

 

งาน

10,700.00

 

10,700.00

 

บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

66.

27658

24628

14 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาสอบเทียบ พร้อมออกใบ Certificate of calibration ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ เลขครุภัณฑ์ 11.66950220071.ร58001/RT ตั้งอยู่ห้อง NT ชั้น 1 HPB5 หริภูญไชย ลำพูน

1

 

งาน

10,700.00

 

10,700.00

 

บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

67.

27657

24626

14 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP P1102(CE285A)

2

 

กล่อง

1,900.00

 

3,800.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ลอิงค์เทรดดิ้ง

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

68.

27656

24625

14 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

เกมไพ่ชีวิต

3

 

ชุด

439.00

 

1,317.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

69.

27656

24625

14 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ไพ่ฤดูฝน

3

 

ชุด

915.00

 

2,745.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

70.

27655

24624

14 พ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร All in One ยี่ห้อ Lenovo รุ่น IdeaCentre 3 241AP7

1

 

เครื่อง

24,990.00

 

24,990.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

สุรินทร์

71.

27654

24623

14 พ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องฉายภาพ LCD Projector ยี่ห้อ Epson รุ่น EB-2065

1

 

เครื่อง

55,900.00

 

55,900.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

หน่วยเวชนิทัศน์

สุรินทร์

72.

27653

24622

14 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างออกแบบงานต่อเติมโครงหลังคาดาดฟ้า ชั้น 3 อาคาร 2

1

 

งาน

20,500.00

 

20,500.00

 

นายวรวุฒิ บุญมา

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

73.

27689

24650

15 พ.ย. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เก้าอี้เล็คเชอร์สำหรับห้องเรียน

130

 

ตัว

2,247.00

 

292,110.00

 

บริษัท เอฟ.อาร์.พี.อินดัสตรี้ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

74.

27688

24648

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึก printer FuJi Xerox รุ่น DocuPrint M115b

2

 

กล่อง

1,290.00

 

2,580.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

75.

27687

24647

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ตลับหมึกพิมพ์ CANNON PG-47BK (Original) สีดำ์ HP Laser

2

 

ตลับ

320.00

 

640.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

76.

27686

24646

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึก Toner HP Laserjet 1020

6

 

กล่อง

3,090.00

 

18,540.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ปิยนุช

77.

27685

24645

15 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์บัสปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 40-0602 ชม. เนื่องจากครบระยะของการใช้รถยนต์/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง กรองโซล่า และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด

1

 

งาน

11,098.35

 

11,098.35

 

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

78.

27684

24644

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษชำระม้วนใหญ่ KIMSOFT JRT 2 ply/300 m.(1 หีบ = 12 ม้วน)

6

 

หีบ

820.00

 

4,920.00

 

บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

79.

27683

24643

15 พ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -วิทยาศาตร์และการแพทย์

ถุงมือบำบัดเสมือนจริง

1

 

ชุด

135,000.00

 

135,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลโพลด์ แคร์

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

80.

27682

24642

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

กระดาษชำระม้วนใหญ่ JRT 2 ply/300 m.(1 หีบ= 12 ม้วน) KIMSOFT compact

63

 

หีบ

820.00

 

51,660.00

 

บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

81.

27682

24642

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

SCOTT Luxury โฟมล้างมือ + Moisturisers (1หีบ = 6 ขวด)

11

 

หีบ

1,926.00

 

21,186.00

 

บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

82.

27682

24642

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป

ถุงใส่ผ้าอนามัย SANITARY BAG

90

 

แพ็ค

33.84

 

3,045.60

 

บริษัท เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

83.

27681

24641

15 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ปิคอัพหมายเลขทะเบียน นง-7559 ชม. เนื่องจากครบระยะของการใช้รถยนต์/ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง กรองโซล่า กรองอากาศ และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด

1

 

งาน

19,883.44

 

19,883.44

 

บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

84.

27680

24640

15 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เดือนกันยายน 2567

1

 

งาน

13,520.00

 

13,520.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

สุรินทร์

85.

27679

24640

15 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เดือนสิงหาคม 2567

1

 

งาน

13,520.00

 

13,520.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

สุรินทร์

86.

27678

24640

15 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เดือนกรกฎาคม 2567

1

 

งาน

13,520.00

 

13,520.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

สุรินทร์

87.

27677

24640

15 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เดือนมิถุนายน 2567

1

 

งาน

13,520.00

 

13,520.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

สุรินทร์

88.

27675

24640

15 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เดือนเมษายน 2567

1

 

งาน

13,520.00

 

13,520.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

สุรินทร์

89.

27674

24640

15 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เดือนมีนาคม 2567

1

 

งาน

13,520.00

 

13,520.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

สุรินทร์

90.

27673

24640

15 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

1

 

งาน

13,520.00

 

13,520.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

สุรินทร์

91.

27672

24640

15 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เดือนมกราคม 2567

1

 

งาน

13,520.00

 

13,520.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

สุรินทร์

92.

27671

24640

15 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เดือนธันวาคม 2566

1

 

งาน

13,520.00

 

13,520.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

สุรินทร์

93.

27670

24640

15 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความสะอาด

งานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารหอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2566

1

 

งาน

13,520.00

 

13,520.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

สุรินทร์

94.

27669

24639

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หัวแลนตัวผู้ Link รุ่น US-1002(ถุง 10 ตัว) RJ45 Cat6

5

 

ชุด

90.00

 

450.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

95.

27669

24639

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Logitech wireless presenter R400

2

 

อัน

900.00

 

1,800.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

96.

27669

24639

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Wireless mouse Logitech M221-silent black

5

 

อัน

500.00

 

2,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

97.

27669

24639

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

AMPHENOL สาย TR-ST-RCAx2 5 M สายสัญญาณสำเร็จรูปสายTR-ST ออก RCA2 หัว ยาว 5 เมตร

5

 

ชุด

650.00

 

3,250.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

98.

27669

24639

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

สายเคเบิล 2RCA เป็น 2RCA ตัวผู้เป็นตัวผู้ยาว 5 เมตร

3

 

ชุด

120.00

 

360.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

99.

27669

24639

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

แบตเตอรี่ 12V-7.2AH

10

 

ชุด

550.00

 

5,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

100.

27669

24639

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

แบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟ 7.8 Ah เซอร์คอน

10

 

ชุด

600.00

 

6,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

101.

27669

24639

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

USB MOUSE LOGITECH B100 BLACK

5

 

อัน

115.00

 

575.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

102.

27669

24639

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึก HP Laser Jet P2035n

1

 

กล่อง

3,350.00

 

3,350.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

103.

27669

24639

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ตลับหมึก HP CP5225 รุ่น 307A สีชมพู

1

 

กล่อง

10,000.00

 

10,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

104.

27669

24639

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ตลับหมึก HP CP5225 รุ่น 307A สีดำ

1

 

กล่อง

6,000.00

 

6,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

105.

27669

24639

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ตลับหมึก HP CP5225 รุ่น 307A สีฟ้า

1

 

กล่อง

10,000.00

 

10,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

106.

27669

24639

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ตลับหมึก HP CP5225 รุ่น 307A สีเหลือง

1

 

กล่อง

10,000.00

 

10,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

107.

27669

24639

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

กล่องใส่ฮาร์ดดิสก์ 2.5 นิ้ว SATA3 Type-C Ugreen 50743

2

 

อัน

500.00

 

1,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

108.

27669

24639

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ไขควงอเนกประสงค์ 115 in 1 มีกล่องใส่บรรจุอย่างดี

1

 

ชุด

290.00

 

290.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

109.

27669

24639

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

สายแลน Patch cord CAT 6 Link ขนาด 5 M

10

 

เส้น

190.00

 

1,900.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

110.

27668

24627

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

แฟลชไดรฟ์ 512 GB

1

 

ชุด

1,550.00

 

1,550.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

111.

27668

24627

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

สายฮาร์ดดิสก์ Type-C ถึง Micro USB 3.0

1

 

ชุด

190.00

 

190.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

112.

27668

24627

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Docking 2.5/3.5" 2Bay ORICO 6228 USB3 (Black)

1

 

ชุด

1,490.00

 

1,490.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

113.

27668

24627

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Panasonic NCR18650B ถ่านชาร์จ 18650

12

 

ก้อน

125.00

 

1,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

114.

27668

24627

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

RAM DDR4 8GB bus 2400

1

 

ชุด

800.00

 

800.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

115.

27668

24627

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

มัลติมิเตอร์ Sanwa YX-361TR แบบเข็ม

1

 

ชุด

2,590.00

 

2,590.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

116.

27668

24627

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หัวแร้งบัดกรี HAKKO Soldering Iron No.981 20W/130W

1

 

ชุด

900.00

 

900.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

117.

27668

24627

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

แผ่นรองเม้าท์

3

 

แผ่น

20.00

 

60.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

118.

27668

24627

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

DOCKING HDD ORICO 6619US3 USB 3.0 (BLACK)

1

 

ชุด

980.00

 

980.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

119.

27668

24627

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Orico USB Hub 4 Ports with ON/OFF Switch

1

 

ชุด

500.00

 

500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

120.

27668

24627

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

500GB SSD SATA WD BLUE 3D NAND

6

 

ชุด

1,500.00

 

9,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

121.

27667

24636

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ HP TONER NO.206A 3 W2110A BLACK

2

 

กล่อง

2,200.00

 

4,400.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

122.

27667

24636

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ HP TONER NO.206A 3 W2110A CYAN,YELLOW,MAGENTA

6

 

กล่อง

2,570.00

 

15,420.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

123.

27667

24636

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ HP TONER# Q2612AC (White Box)

3

 

กล่อง

2,890.00

 

8,670.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

124.

27666

24569

15 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมตู้อบเชื้อคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. ประจำอยู่ที่ห้อง 508 ชั้น 5 อาคาร 3 ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์/ซ่อมและเปลี่ยน Solenoid valve

1

 

งาน

5,617.50

 

5,617.50

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

125.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Acetic Acid 2.5 L. ,RCI-Labscan

1

 

bot

730.00

 

730.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

126.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

D-(+)-Maltose monohydrate, from potato,>=99% 100g

1

 

bot

2,750.00

 

2,750.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

127.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Immersion oil 500ml,Loba

1

 

bot

1,620.00

 

1,620.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

128.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Iodine Resublimed AR.500g, QRec

1

 

bot

3,350.00

 

3,350.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

129.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Phenol crystais 500g, DC Finechem

1

 

bot

1,196.00

 

1,196.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

130.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Rack for tube 5x12 ช่อง, dia.16 mm. สูง 3 นิ้ว

15

 

pcs

240.00

 

3,600.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

131.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Rack for tube 6x13 ช่อง, dia.13 mm. สูง 3 นิ้ว

15

 

pcs

270.00

 

4,050.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

132.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Rack for tube dia. 16=14ช่อง, dia.25=5 ช่อง สูง 3 นิ้ว

25

 

pcs

210.00

 

5,250.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

133.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Petri dish PS 90 x 15 mm. (Sterile) 500/box,Hycon

6

 

box

1,870.00

 

11,220.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

134.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Loop ลวดสำหรับเปลี่ยน

100

 

ea

14.00

 

1,400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

135.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Q-BAC 2A Swab Sticks (30ซอง/bx), Pose

3

 

box

450.00

 

1,350.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

136.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Sero Pipette 10 ml. (200/cs), Nunc

1

 

case

2,200.00

 

2,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

137.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Methanol HDPE 2.5L,RCI Labscan

1

 

bot

375.00

 

375.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

138.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

กระดาษเช็ดเลนส์ 10x15 100แผ่น/pk, China

12

 

pkgs

44.00

 

528.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

139.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Disposs Needle 21gx 1.5" 100pcs/box ,Nipro

5

 

box

69.00

 

345.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

140.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Parafilm-M

3

 

roll

850.00

 

2,550.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

141.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไม้พันสำลีสเตอร์ไรด์ S (100 ก้าน/pack),Hivan

20

 

pkgs

27.00

 

540.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

142.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส ไร้แป้ง เบอร์ M

40

 

กล่อง

120.00

 

4,800.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

143.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส ไร้แป้ง เบอร์ S

60

 

กล่อง

120.00

 

7,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

144.

27665

24635

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส ไร้แป้ง เบอร์ XS

20

 

กล่อง

120.00

 

2,400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

145.

27664

24634

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

CANNON TONER #054 BLACK

4

 

กล่อง

2,600.00

 

10,400.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

146.

27664

24634

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

CANNON TONER #054 CYAN,MAGENTA,YELLOW

6

 

กล่อง

2,620.00

 

15,720.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

147.

27661

24631

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ RICOH TONER #LPM250TN MAGENTA,CYAN,YELLOW

8

 

กล่อง

5,220.00

 

41,760.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

148.

27661

24631

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ RICOH TONER #SPC250STN BLACK

4

 

กล่อง

2,590.00

 

10,360.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

149.

27661

24631

15 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ RICOH TONER #SPC250STN MAGENTA,CYAN,YELLOW

12

 

กล่อง

3,790.00

 

45,480.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

150.

27693

24652

16 พ.ย. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ Xiaomi Mi Air 4 Lite

10

 

เครื่อง

3,970.00

 

39,700.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

151.

27692

24637

16 พ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -วิทยาศาตร์และการแพทย์

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ Memmert รุ่น WTB24

1

 

เครื่อง

99,800.00

 

99,800.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

สุรินทร์

152.

27691

24651

16 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ของที่ระลึกคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2567 ปากกาไฟฉาย (คละสี) 145 ด้าม และ Poweerbank 5000mAh (พร้อมกล่อง) จำนวน 125 ชุด

1

 

งาน

42,643.78

 

42,643.78

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

153.

27690

24633

16 พ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์สี All in One ยี่ห้อ Canon รุ่น MF645CX

1

 

เครื่อง

14,990.00

 

14,990.00

 

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

สุรินทร์

154.

27698

24657

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) panel cell จำนวน 2 ชุด, screening cell จำนวน 2 ชุด, Anti-A 10 ขวด, Anti-B 10 ขวด และ Anti-D 10 ขวด

1

 

ชุด

4,800.00

 

4,800.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

155.

27697

24656

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ป้ายอะคลิลิค หนา 3 มม.ขนาด 70*40 ซม.

1

 

แผ่น

1,400.00

 

1,400.00

 

ร้าน บอกซ์ ออฟฟิต กราฟฟิคดีไซน์ โดย นาย นคร ศราวณะ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช

156.

27696

24655

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

พลาสเตอร์ทรานสปอร์ ขนาด 0.5 นิ้ว 3 M

1

 

ม้วน

35.00

 

35.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

157.

27696

24655

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

พลาสเตอร์ปิดแผล 100 ชิ้น/กล่อง

1

 

กล่อง

90.00

 

90.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

158.

27696

24655

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ยาแก้แพ้ 4 มก. (100 เม็ด)

3

 

ขวด

15.00

 

45.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

159.

27696

24655

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ยาไทลินอล ขนาด 50 เม็ด/ขวด

6

 

ขวด

85.00

 

510.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

160.

27696

24655

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ยาไอบูโปรเฟน 400 มก. 10เม็ด/แผง

20

 

แผง

20.00

 

400.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

161.

27696

24655

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เจลประคบร้อนและเย็น 3 M ขนาดกลาง

10

 

แผ่น

220.00

 

2,200.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

162.

27696

24655

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เจลอัลตร้าซาวน์

2

 

แกลลอน

580.00

 

1,160.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

163.

27696

24655

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แอลกอฮอล์ 70 % 450 ซีซี

54

 

ขวด

45.00

 

2,430.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบอังตึ้งโอสถ

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

164.

27695

24654

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

WD mY PASSPORT ssd 4tb tYPE-c,usb 3.0 ,SPEED UP TO 1050 mb/S wARRANTY 5 YRS

1

 

ชุด

12,500.00

 

12,500.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

165.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Converter Type-C 8 in 1 MAGICTECH H-010

2

 

อัน

490.00

 

980.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

166.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

กล่องรวมสัญญาณจอภาพ HDMI Switch 2 in 1 out ยี่ห้อ CABLETIME

1

 

ชุด

890.00

 

890.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

167.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

กล้องเวปแคม ยี่ห้อ OKER รุ่น WEBCAM OKER A488

2

 

ชุด

2,190.00

 

4,380.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

168.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

สายสัญญาณภาพ HDMI ยาว 5 เมตร (Cable HDMI 4K V2.0) ยี่ห้อ UGREEN

1

 

เส้น

390.00

 

390.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

169.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

สายสัญญาณเสียง AUX 3.5 mm(M/M) ยาว 1 เมตร ยี่ห้อ UGREEN

1

 

เส้น

175.00

 

175.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

170.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

สายสัญญาณเสียง สาย AUX 3.5mm to RAC ยาว 5 เมตร

1

 

เส้น

70.00

 

70.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

171.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

อะเเด็ปเตอร์ หัวแจ๊ค 6.35 mm แปลงเป็น 3.5 mm ยี่ห้อ UGREEN รุ่น 20503

2

 

อัน

90.00

 

180.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

172.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

อะเเด็ปเตอร์ หัวแจ๊ค AUX 3.5 mm แปลงเป็น 6.35 mm ยี่ห้อ UGREEN รุ่น 80730

1

 

อัน

190.00

 

190.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

173.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ ORIGINAL Ink ยี่ห้อ Cannon รุ่น PG-810 (Black)

4

 

กล่อง

790.00

 

3,160.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

174.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ ORIGINAL Ink ยี่ห้อ HP รุ่น GT52 (Cyan)

1

 

ขวด

260.00

 

260.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

175.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ ORIGINAL Ink ยี่ห้อ HP รุ่น GT52 (Magenta)

1

 

ขวด

260.00

 

260.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

176.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ ORIGINAL Ink ยี่ห้อ HP รุ่น GT52 (Yellow)

1

 

ขวด

260.00

 

260.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

177.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ ORIGINAL Ink ยี่ห้อ HP รุ่น GT53 (Black)

1

 

ขวด

320.00

 

320.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

178.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกพิมพ์ ORIGINAL Toner ยี่ห้อ Brother รุ่น TN-1000(Black)4

4

 

กล่อง

1,190.00

 

4,760.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

179.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ชุดไมโครโฟนแบบมีสายพร้อมสายไมค์ยาว 4.5 เมตร ยี่ห้อ Shure รุ่น SV100

1

 

ชุด

1,190.00

 

1,190.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

180.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่ ย่าน UHF ยี่ห้อ Clearsound รุ่น CS-500

1

 

ชุด

4,900.00

 

4,900.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

181.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ไมโครโฟนไร้สายพร้อมช่องสัญญาณ 2.4 GHz คู่ ยี่ห้อ BOYA Link

1

 

ชุด

4,190.00

 

4,190.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

182.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

สายไมโครโฟน ยาว 10 เมตร สาย XLRตัวเมีย-PHONE 6.3 ตัวผู้

1

 

เส้น

490.00

 

490.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

183.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

flash drive ขนาด 32 GB

2

 

อัน

170.00

 

340.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

184.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ถ่าน PANASONIC 9V

16

 

ก้อน

145.00

 

2,320.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

185.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ถ่านธรรมดา PANASONIC AA

24

 

ก้อน

25.00

 

600.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

186.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ถ่านอัคคาไลน์ PANASONIC C LR14T

44

 

ก้อน

95.00

 

4,180.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

187.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ถ่านอัคคาไลน์ PANASONIC AA

180

 

ก้อน

49.00

 

8,820.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

188.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ถ่านอัคคาไลน์ PANASONIC AAA

140

 

ก้อน

39.00

 

5,460.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

189.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ปลั๊กพ่วง Toshino แบบ 4 ช่อง มีสวิท ปิด-เปิด แต่ละช่อง ยาว 5 เมตร

7

 

อัน

520.00

 

3,640.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

190.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ปลั๊กพ่วง Toshino แบบ 5 ช่อง มีสวิท ปิด-เปิด แต่ละช่อง ยาว 5 เมตร

5

 

อัน

570.00

 

2,850.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

191.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ปลั๊กไฟแบบล้อ Toshino ยาว 15 เมตร

1

 

อัน

1,890.00

 

1,890.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

192.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

เทปพันสายไฟ scotch เบอร์ 33

2

 

อัน

250.00

 

500.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

193.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ขาตั้งกล้องสมาร์ทโฟน

5

 

ชุด

150.00

 

750.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

194.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ตัวจับมือถือ หัวจับมือถือ หมุน 360 องศา

5

 

อัน

99.00

 

495.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

195.

27694

24653

17 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

สาย Fiber Duplex Single-Mode ยาว 6 เมตร ยี่ห้อ LINK

2

 

เส้น

340.00

 

680.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

196.

27705

24638

20 พ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -โฆษณาและเผยแพร่

ระบบภาพและเสียงสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

1

 

ชุด

54,990.00

 

54,990.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

197.

27704

24662

20 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

กระเป่าพยาบาลฉุกเฉิน แบบถือ+สะพาย กว้าง25xยาว50xสูง20 ซม.

2

 

ใบ

850.00

 

1,700.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

198.

27704

24662

20 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

กล่องสำลี (Dressing jar)4x5"

5

 

pcs

320.00

 

1,600.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

199.

27704

24662

20 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส เบอร์ M, Sritrang

45

 

box

100.00

 

4,500.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

200.

27704

24662

20 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส เบอร์ S, Sritrang

45

 

box

100.00

 

4,500.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

201.

27703

24663

20 พ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล (เฉพาะ Body) ยี่ห้อ Sony รุ่น A7C

1

 

กล้อง

58,990.00

 

58,990.00

 

บริษัท โฟโต้บัค จำกัด

รายได้

หน่วยเวชนิทัศน์

สุรินทร์

202.

27702

24661

20 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าถ่ายเอกสาร A4

4,167

 

แผ่น

0.45

 

1,875.15

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

203.

27702

24661

20 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าถ่ายเอกสารสี

1

 

ชุด

778.00

 

778.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

204.

27702

24661

20 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าสแกนเอกสาร

1

 

ชุด

1,380.00

 

1,380.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

205.

27702

24661

20 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าเคลือบบัตร

1

 

ชุด

30.00

 

30.00

 

ร้าน อศิรวรรณ ก๊อปปี้ โดย นางสาวอรวรรณ แจ้หลวง

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

206.

27701

24660

20 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไขพาราฟิน (Paraffin Wax) 1แพ็ค/5kg.

1

 

pack

6,000.00

 

6,000.00

 

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

207.

27700

24659

20 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เมคเกอร์ริจิดเทป ขนาด 1 นิ้ว 12ม้วน/กระบอก

1

 

กระบอก

438.70

 

438.70

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิเมท เทรดดิ้ง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

208.

27700

24659

20 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เมคเกอร์ริจิดเทป ขนาด 1.5 นิ้ว 8ม้วน/กระบอก

1

 

กระบอก

438.70

 

438.70

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิเมท เทรดดิ้ง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

209.

27700

24659

20 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

เมคเกอร์อีลาสติก197(ไคเนซิโอเทป) ขนาด 2 นิ้ว 6ม้วน/กระบอก

2

 

กระบอก

1,605.00

 

3,210.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิเมท เทรดดิ้ง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

210.

27700

24659

20 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แบนเดจ ขนาด 2 นิ้ว

72

 

ม้วน

26.75

 

1,926.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิเมท เทรดดิ้ง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

211.

27700

24659

20 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แบนเดจ ขนาด 3 นิ้ว

84

 

ม้วน

37.45

 

3,145.80

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิเมท เทรดดิ้ง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

212.

27700

24659

20 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แบนเดจ ขนาด 4 นิ้ว

90

 

ม้วน

48.15

 

4,333.50

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิเมท เทรดดิ้ง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

213.

27700

24659

20 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แบนเดจ ขนาด 6 นิ้ว

90

 

ม้วน

58.85

 

5,296.50

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิเมท เทรดดิ้ง

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

214.

27699

24658

20 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร Monolith Toner Cartridge-black

1

 

กล่อง

4,815.00

 

4,815.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

215.

27721

24668

21 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

sanctband ยางยืด (46 meter/50 yard roll Dispenser) สีบลูเบอร์รี่

1

 

กล่อง

8,500.00

 

8,500.00

 

บริษัท ลีด เมดดิคอล จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

216.

27721

24668

21 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

sanctband ยางยืด (46 meter/50 yard roll Dispenser) สีม่วง

1

 

กล่อง

11,500.00

 

11,500.00

 

บริษัท ลีด เมดดิคอล จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

217.

27720

24667

21 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

สำลีก้อน 0.35 กรัม, ตรารถพยาบาล

10

 

pkgs

160.00

 

1,600.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

218.

27719

24666

21 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

ฟลัชวาวล์ชักโครก Hang (งอ) CF50L

2

 

ชุด

3,800.00

 

7,600.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

219.

27718

24665

21 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 186/2565 (เดือนกันยายน 2567)

1

 

เดือน

4,900.00

 

4,900.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

220.

27717

24665

21 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 186/2565 (เดือนสิงหาคม 2567)

1

 

เดือน

4,900.00

 

4,900.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

221.

27716

24665

21 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 186/2565 (เดือนกรกฎาคม 2567)

1

 

เดือน

4,900.00

 

4,900.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

222.

27715

24665

21 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 186/2565 (เดือนมิถุนายน 2567)

1

 

เดือน

4,900.00

 

4,900.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

223.

27714

24665

21 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 186/2565 (เดือนพฤษภาคม 2567)

1

 

เดือน

4,900.00

 

4,900.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

224.

27713

24665

21 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 186/2565 (เดือนเมษายน 2567)

1

 

เดือน

4,900.00

 

4,900.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

225.

27712

24665

21 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 186/2565 (เดือนมีนาคม 2567)

1

 

เดือน

4,900.00

 

4,900.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

226.

27711

24665

21 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 186/2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 2567)

1

 

เดือน

4,900.00

 

4,900.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

227.

27710

24665

21 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 186/2565 (เดือนมกราคม 2567)

1

 

เดือน

4,900.00

 

4,900.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

228.

27709

24665

21 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 186/2565 (เดือนธันวาคม 2566)

1

 

เดือน

4,900.00

 

4,900.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

229.

27708

24665

21 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 186/2565 (เดือนพฤศจิกายน 2566)

1

 

เดือน

4,900.00

 

4,900.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

230.

27707

24665

21 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 186/2565 (เดือนตุลาคม 2566)

1

 

เดือน

4,900.00

 

4,900.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

231.

27724

24671

22 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือดูดไอพิษสารแบบเคลื่อนที่ได้ เลขครุภัณฑ์ 11.66950210307.ผ48001/MT/CC ห้อง 07-9999 ชั้น 7 อาคาร 2 เนื่องจากแผ่นกรองอากาศชำรุดและอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน /ซ่อมและเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ และย้ายตู้ดูดอากาศ

1

 

งาน

5,000.00

 

5,000.00

 

บริษัท อัลเจนเทค จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

232.

27723

24670

22 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ 6 ล้อ ทะเบียน 40-0540 เชียงใหม่/ตรวจเช็คลมยางล้อหลังขวาด้านใน จำนวน 1 ล้อ

1

 

งาน

250.00

 

250.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

233.

27722

24669

22 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

เหล็ก เพท4"

3

 

อัน

80.00

 

240.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

234.

27722

24669

22 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

เหล็ก4ล.3"ฟ้า*6ม. 1.7 มม. (21-25)

1

 

เส้น

1,010.00

 

1,010.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

235.

27722

24669

22 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

แป๊บกลมดำ 2 นิ้วบาง (ไม่มีข้อต่อ)*6 ม.

3

 

ท่อน

1,256.00

 

3,768.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

236.

27722

24669

22 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

เหล็กฉาก 4ล.4"*2"ฟ้า*6 ม.1.6-1.8(21-22 )

3

 

เส้น

1,296.00

 

3,888.00

 

บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

237.

27728

24675

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ear Loop Face Mask 3ply 50pcs,Next-Health

3

 

box

84.53

 

253.59

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

238.

27728

24675

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Syring 10 ml.Sterile 100pcs, NIPRO

1

 

box

276.62

 

276.62

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

239.

27728

24675

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Test tube 13x100mm 72pcs,PYREX

2

 

box

949.09

 

1,898.18

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

240.

27728

24675

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Wash Bottle 250ml,CHANA

12

 

pcs

79.18

 

950.16

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

241.

27728

24675

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Cuvette 4 Faces Transparent 100 pcs,DELTALAB

5

 

box

799.29

 

3,996.45

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

242.

27727

24674

24 พ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -วิทยาศาตร์และการแพทย์

ตะเกียงแกสแบบจุดไฟอัตโนมัติ

25

 

เครื่อง

19,500.00

 

487,500.00

 

บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

สุรินทร์

243.

27726

24673

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

สำลีม้วน 450 กรัม, ตรารถพยาบาล

30

 

roll

160.00

 

4,800.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

244.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

4 -(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt 5 g.,Sigma-Aldrich

1

 

bot

6,230.00

 

6,230.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

245.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Acetic acid 2.5L,RCI-Labscan

2

 

bot

730.00

 

1,460.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

246.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Buffer solution pH 10.00, 250 มิลลิลิตร,Mettler

1

 

bot

675.00

 

675.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

247.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Buffer solution pH 4.01, 250 มิลลิลิตร,Mettler

1

 

bot

675.00

 

675.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

248.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Buffer solution pH 7.00, 250 มิลลิลิตร,Mettler

1

 

bot

675.00

 

675.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

249.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ethanol 95% (L PURE 95) 18L,องค์การสุรา

8

 

ถัง

1,690.00

 

13,520.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

250.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ethanol absolute HDPE 99.7% 2.5L ,RCI-Labscan

2

 

bot

830.00

 

1,660.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

251.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Glycine 500 g.,PCI-Labscan

1

 

bot

940.00

 

940.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

252.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

KCL 3M 250 มิลลิลิตร,Mettler

1

 

bot

770.00

 

770.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

253.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

L - aspartic acid potassium salt 100 g., Sigma, A6558

1

 

bot

7,430.00

 

7,430.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

254.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

L - cysteine hydrochloride, monohydrate 25g.,Loba

1

 

bot

900.00

 

900.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

255.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Methanol HDPE 2.5L,RCI-Labscan

2

 

bot

375.00

 

750.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

256.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tris base 500 g.,Himedia

1

 

bot

1,650.00

 

1,650.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

257.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Vacutainer Plain(Serum) 10ml.,BD

1

 

pack

850.00

 

850.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

258.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tip Blue 1000 ul (1000psc/pk),Hycon

6

 

pkgs

560.00

 

3,360.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

259.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tip Yellow 200 ul (1000psc/pk),Hycon

8

 

pkgs

290.00

 

2,320.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

260.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Succinic acid 500 g. ,Loba

1

 

bot

1,140.00

 

1,140.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

261.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส มีแป้ง เบอร์ L 100/box,Sritrang

40

 

กล่อง

100.00

 

4,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

262.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือไนไตร 4.8g. สีฟ้า เบอร์ M 100/box,Sritrang

1

 

กล่อง

150.00

 

150.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

263.

27725

24672

24 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือไนไตร 4.8g. สีฟ้า เบอร์ S 100/box,Sritrang

1

 

กล่อง

150.00

 

150.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

264.

27731

24678

27 พ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ (เฉพาะเคส) ยี่ห้อ Asus รุ่น S500TE-513400003WS

1

 

เครื่อง

25,500.00

 

25,500.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

สุรินทร์

265.

27730

24677

27 พ.ย. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

โทรศัพท์แบบกดปุ่ม ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KXSC11MXW

1

 

เครื่อง

1,140.00

 

1,140.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริการการศึกษา

สุรินทร์

266.

27730

24677

27 พ.ย. 2566

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Harari

1

 

ตัว

759.00

 

759.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริการการศึกษา

สุรินทร์

267.

27729

24676

27 พ.ย. 2566

ครุภัณฑ์ -คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ All in One ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-T4500DW

1

 

เครื่อง

21,900.00

 

21,900.00

 

บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

268.

27753

24433

28 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

วัสดุหนังสือฉบับพิมพ์ใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย จำนวน 9 รายการ (10 เล่ม)

1

 

งาน

30,510.00

 

30,510.00

 

บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

269.

27752

24486

28 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

หนังสือฉบับพิมพ์ (e-book) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย จำนวน 25 รายการ

1

 

ชุด

91,022.76

 

91,022.76

 

บริษัท นิวโนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

270.

27751

24686

28 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย

งานจ้างเหมาทำความรักษาความปลอดภัยพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือน กันยายน 2567

1

 

งาน

85,000.00

 

85,000.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไลออนส์การ์ด จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

271.

27750

24686

28 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย

งานจ้างเหมาทำความรักษาความปลอดภัยพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือน สิงหาคม 2567

1

 

งาน

85,000.00

 

85,000.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไลออนส์การ์ด จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

272.

27749

24686

28 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย

งานจ้างเหมาทำความรักษาความปลอดภัยพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือน กรกฏาคม 2567

1

 

งาน

85,000.00

 

85,000.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไลออนส์การ์ด จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

273.

27748

24686

28 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย

งานจ้างเหมาทำความรักษาความปลอดภัยพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือน มิถุนายน 2567

1

 

งาน

85,000.00

 

85,000.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไลออนส์การ์ด จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

274.

27747

24686

28 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย

งานจ้างเหมาทำความรักษาความปลอดภัยพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือน พฤษภาคม 2567

1

 

งาน

85,000.00

 

85,000.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไลออนส์การ์ด จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

275.

27746

24686

28 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย

งานจ้างเหมาทำความรักษาความปลอดภัยพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือน เมษายน 2567

1

 

งาน

85,000.00

 

85,000.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไลออนส์การ์ด จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

276.

27745

24686

28 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย

งานจ้างเหมาทำความรักษาความปลอดภัยพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือน มีนาคม 2567

1

 

งาน

85,000.00

 

85,000.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไลออนส์การ์ด จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

277.

27744

24686

28 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย

งานจ้างเหมาทำความรักษาความปลอดภัยพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือน กุมภาพันธ์ 2567

1

 

งาน

85,000.00

 

85,000.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไลออนส์การ์ด จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

278.

27743

24686

28 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย

งานจ้างเหมาทำความรักษาความปลอดภัยพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือน มกราคม 2567

1

 

งาน

85,000.00

 

85,000.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไลออนส์การ์ด จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

279.

27742

24686

28 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย

งานจ้างเหมาทำความรักษาความปลอดภัยพื้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ เดือน ธันวาคม 2566

1

 

งาน

85,000.00

 

85,000.00

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไลออนส์การ์ด จำกัด

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

สุรินทร์

280.

27741

24485

28 พ.ย. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

หนังสือฉบับพิมพ์ (Print Book) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย จำนวน 15 รายการ

1

 

ชุด

65,434.50

 

65,434.50

 

บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

281.

27740

24685

28 พ.ย. 2566

งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

งานจ้างเหมาปรับปรุงห้อง 401 ชั้น 4 อาคาร 3

1

 

งาน

55,000.00

 

55,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยบีเวอร์ คอนสตรัคชั่น

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

สุรินทร์

282.

27737

24683

28 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีดำ SPC250

2

 

กล่อง

2,701.75

 

5,403.50

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

ปิยนุช

283.

27737

24683

28 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีน้ำเงิน SPC250S

3

 

กล่อง

3,766.40

 

11,299.20

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

ปิยนุช

284.

27737

24683

28 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีเหลือง SPC250S

1

 

กล่อง

3,766.40

 

3,766.40

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

ปิยนุช

285.

27737

24683

28 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

ผงหมึกสีแดง SPC250S

3

 

กล่อง

3,766.40

 

11,299.20

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

ปิยนุช

286.

27737

24683

28 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

หมึกเครื่องมัลติฟังก์ชั่นรุ่น MP2014/2014

1

 

ขวด

2,568.00

 

2,568.00

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

ปิยนุช

287.

27734

24682

28 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

HP TONER NO.130A CF350A BLACK

1

 

กล่อง

2,235.00

 

2,235.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

288.

27734

24682

28 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

HP TONER NO.130A CF351A CYAN, CF352A YELLOW, CF353A MAGENTA

9

 

กล่อง

2,290.00

 

20,610.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

289.

27733

24680

28 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

BROTHER DRUM # DR-2455r

1

 

กล่อง

2,050.00

 

2,050.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

290.

27733

24680

28 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

BROTHER TONER # TN-2480

2

 

กล่อง

2,250.00

 

4,500.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

291.

27732

24679

28 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างออกแบบงานปรับปรุงหลังคาอาคาร HPB4

1

 

งาน

60,000.00

 

60,000.00

 

นายวรวุฒิ บุญมา

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

292.

27760

24689

29 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

วัสดุเงินสด(การศึกษา) ตุ๊กตาผ้าสำหรับสาธิต ขนาด 50 ซม. จำนวน 35 ชิ้น

1

 

งาน

13,125.00

 

13,125.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

293.

27759

24688

29 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

EDTA K3 Vacuum tube 3 ml (ชนิด non-vacumm) จุกสีม่วง

300

 

pcs

2.00

 

600.00

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

294.

27759

24688

29 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

กระดาษเช็ดเลนส์ ขนาด 100x150 มม. 100แผ่น/pack

24

 

pack

50.00

 

1,200.00

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

295.

27759

24688

29 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

สำลีก้อน 0.35g. ถุงละ 450 กรัม

12

 

pack

150.00

 

1,800.00

 

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

296.

27758

24687

29 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Test tube boro 3.3-0.9/1.0 mm - 13x100 mm (100), ISOLAB,GERMANY

12

 

pack

615.25

 

7,383.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

297.

27757

24597

29 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ (เดือนตุลาคม 2566)

1

 

เดือน

600.00

 

600.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

298.

27755

24599

29 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ (เดือนตุลาคม 2566

1

 

เดือน

6,050.00

 

6,050.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

299.

27754

24601

29 พ.ย. 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำบัด ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ (เดือนตุลาคม 2566)

1

 

เดือน

15,750.00

 

15,750.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

300.

27765

24694

30 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 25 ลิตร ประจำเดือนตุลาคม 2566

3

 

ถัง

1,125.00

 

3,375.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

301.

27764

24693

30 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 20 ลิตร ประจำเดือนตุลาคม 2566

1

 

ถัง

900.00

 

900.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ประภาพรรณ

302.

27763

24692

30 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 25 ลิตร ประจำเดือนตุลาคม 2566

1

 

ถัง

1,125.00

 

1,125.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

303.

27762

24691

30 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

QPLAST Centrifuge Tube 15 ml., 50/pkg

10

 

pkgs

428.00

 

4,280.00

 

บริษัท ไบโอดีไซน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

304.

27762

24691

30 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

QPLAST Centrifuge Tube 50 ml., 25/pkg

10

 

pkgs

246.10

 

2,461.00

 

บริษัท ไบโอดีไซน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

305.

27761

24690

30 พ.ย. 2566

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ป้าย พี พี เคลือบด้าน ขนาด 0.60*1.60 ม. พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 อัน

1

 

ชุด

1,500.00

 

1,500.00

 

ร้าน บอกซ์ ออฟฟิต กราฟฟิคดีไซน์ โดย นาย นคร ศราวณะ

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ปิยนุช