รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567

#

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เลขที่ใบขอซื้อ/ขอจ้าง

วันที่จัดซื้อ

ผังบัญชี

รายการ

จำนวน

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย

ราคารวม

บริษัท/ห้าง/ร้าน

งบประมาณ

หน่วยงาน

ผูัจัดซื้อ

1.

27925

24782

02 ม.ค. 2567

ครุภัณฑ์ -ไฟฟ้าและวิทยุ

ไมโครโฟนไร้สายพร้อมเครื่องรับสัญญาณ ยี่ห้อ Soundvision รุ่น SU-990D/HTP

2

 

ชุด

15,900.00

 

31,800.00

 

บริษัท โปรวิชั่นโพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

หน่วยเวชนิทัศน์

สุรินทร์

2.

27924

24781

02 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) เจลอัลตร้าซาวน์ 1 แกลลอน, ถุงทรายขนาด 1 กก. จำนวน 3 คู่, เจลแอลกอฮอล์ 12 ขวด, แผ่นไม้ซ่อนขา 5 แผ่น, เสื้อโยคะ 2 ผืน, บอร์ดเอียงโฟม EVA สำหรับออกกำลังกาย 8 คู่, เบาะ PU แบบพับ ไซส์M+ 2 ชิ้น

1

 

ชุด

16,546.00

 

16,546.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

3.

27923

24780

02 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ชุดแผ่นทองแดงบริสุทธิ์ ความหนา 0.5-3 มิลลิเมตร อย่างละ 5 แผ่น,ชุดแผ่นอะลูมิเนียม ความหนา 1-5 มิลลิเมตร อย่างละ 5 แผ่น,ชุดแผ่นตะกั่ว ความหนา 0.3 มม. จำนวน 2 แผ่น ความหนา 0.5 มม. จำนวน 5 แผ่น และความหนา 1 มม. จำนวน 10 แผ่น

1

 

ชุด

48,945.00

 

48,945.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

4.

27922

24779

02 ม.ค. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,071 บีทียู ยี่ห้อ Star Aire รุ่น CM-255/DM-255(ห้อง 09-012)

1

 

เครื่อง

26,600.00

 

26,600.00

 

บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

สุรินทร์

5.

27922

24779

02 ม.ค. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,100 บีทีย ยี่ห้อ Star Aire รุ่น CR-365-A/DCR 5-1201 (ห้อง 03-004)

1

 

เครื่อง

54,550.00

 

54,550.00

 

บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

สุรินทร์

6.

27921

24778

02 ม.ค. 2567

ครุภัณฑ์ -ไฟฟ้าและวิทยุ

ระบบเสียงสำหรับศูนย์บูรณาการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ

1

 

ชุด

199,332.00

 

199,332.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

7.

27920

24777

02 ม.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์(ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิคส์และระบบวิเคราะห์ผลการสอนแบบปรนัย(ค.ตรวจข้อสอบ)) หมายเลขครุภัณฑ์ 11.74400130020.ผ48001/บ เสีย //ตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ และค่าบริการยืมเครื่องสแกนมาใช้ระหว่างรอซ่อม

1

 

งาน

8,080.81

 

8,080.81

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

8.

27919

24769

02 ม.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

จ้างเหมาซ่อมเครื่องปั่นเหวี่ยง Eppendorf 5810R หมายเลขครุภัณฑ์ 11.6695-018-0003 บ50001/IMM

1

 

งาน

109,140.00

 

109,140.00

 

บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

9.

27928

24785

03 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

MF Treatment Head large (190,490new) เครื่อง Ultrasound Combine รุ่น sonopuls 492 New Sn.32-895 ยี่ห้อ Enraf-Nonius

1

 

หัว

38,000.00

 

38,000.00

 

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ประภาพรรณ

10.

27927

24784

03 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Rhodamine 6G ขนาด 100 g.

1

 

ขวด

5,842.00

 

5,842.00

 

บริษัท เชียงใหม่ วีเอ็ม จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

11.

27926

24783

03 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

95F-well Nunclon,50/cs

4

 

case

2,380.75

 

9,523.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

12.

27926

24783

03 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Easyflask 75 cm 2 Filter Nunclon,100/cs

2

 

case

4,922.00

 

9,844.00

 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

13.

27931

24787

04 ม.ค. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

โต๊ะทำงานขาไม้ ขนาด120 ซม.

6

 

ตัว

1,793.33

 

10,760.00

 

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

สุรินทร์

14.

27930

24674

04 ม.ค. 2567

ครุภัณฑ์ -วิทยาศาตร์และการแพทย์

ตะเกียงแกสแบบจุดไฟอัตโนมัติ

25

 

เครื่อง

19,500.00

 

487,500.00

 

บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

สุรินทร์

15.

27929

24786

04 ม.ค. 2567

ครุภัณฑ์ -สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 บีทียู ยี่ห้อ Star Aire รุ่น CR 405-3 /DCR 5-1350 (พร้อมติดตั้ง)

4

 

ชุด

59,750.00

 

239,000.00

 

บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

สุรินทร์

16.

27933

24789

05 ม.ค. 2567

งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

งานปรับปรุงพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายอาคารอเนกประสงค์

1

 

งาน

30,016.00

 

30,016.00

 

บริษัท สโตนบิลด์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

17.

27932

24788

05 ม.ค. 2567

งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

งานปรับปรุงพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายอาคารอเนกประสงค์

1

 

งาน

129,200.00

 

129,200.00

 

บริษัท สโตนบิลด์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

18.

27935

24791

08 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม /เคลือบบัตร เดือนธันวาคม 2566

1

 

เดือน

781.45

 

781.45

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช

19.

27940

24796

09 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) กระเป๋าพยาบาลเบื้องต้น ขนาด 6x12x8 นิ้ว รวมค่าส่ง

1

 

ใบ

300.00

 

300.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยกิจการนักศึกษา

ประภาพรรณ

20.

27939

24795

09 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ค่าสแกนแบบเเปลน

1

 

งาน

390.00

 

390.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

ปิยนุช

21.

27938

24794

09 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แผ่นชั้นไม้ simple shelf

1

 

ชุด

329.00

 

329.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

22.

27937

24793

09 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด(วิทยาศาสตร์) Autopipette ขนาด 20-200 ul จำนวน 10 อัน และAutopipette ขนาด 100-1000 ul จำนวน 10 อัน รวมค่าบริการส่ง

1

 

ชุด

9,450.00

 

9,450.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

23.

27936

24792

09 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ถ่านแบตเตอรี่อัคคาไลน์ AA (27 แพ็ค), ถ่านกระดุมพานาโซนิค 3V CR2032, ถ่านพานาโซนิค 9V (8 ก้อน)

1

 

งาน

4,320.00

 

4,320.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

24.

27948

24649

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แฟ้มซอง #405 A4 คละสี ตราช้าง

5

 

โหล

27.00

 

135.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

25.

27948

24649

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกา Quantum 600 KLEAN 0.7 สีน้ำเงิน

1

 

แพ็ค

155.00

 

155.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

26.

27948

24649

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษการ์ดขาว 180 g A4 100p MEN

2

 

แพ็ค

146.00

 

292.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

27.

27948

24649

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาไวท์บอร์ด PILOT ดำ

3

 

ด้าม

19.00

 

57.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

28.

27948

24649

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาไวท์บอร์ด PILOT น้ำเงิน

3

 

ด้าม

19.00

 

57.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

29.

27948

24649

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

silicone Corsair XTM50

1

 

อัน

639.00

 

639.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

30.

27948

24649

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร A3 Double A 80 G

1

 

รีม

275.00

 

275.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

31.

27948

24649

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษโฟโต้ hijet 210g. 50p laser color

2

 

แพ็ค

180.00

 

360.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

32.

27948

24649

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น)

11

 

รีม

115.00

 

1,265.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

33.

27948

24649

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองขาว เบอร์9/125 เเพ็ค 50 ซอง

2

 

แพ็ค

34.00

 

68.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

34.

27948

24649

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาไวท์บอร์ด PILOT M ดำ

3

 

ด้าม

19.00

 

57.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

35.

27948

24649

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปใส 3 M 500 แกนใหญ่ 1*36 อะคริลิค

5

 

ม้วน

32.00

 

160.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

36.

27948

24649

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปผ้ากาว Nuvo 48mm.+8y แดง

5

 

ม้วน

30.00

 

150.00

 

บริษัท ไซเรียง (อุดมผล) จำกัด

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

37.

27946

24801

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

ข้อต่อPVC (153 ตัว)

1

 

ชุด

4,200.00

 

4,200.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

38.

27946

24801

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

ท่อPVC

1

 

ชุด

10,864.00

 

10,864.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

39.

27946

24801

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

ก๊อกกดน้ำดื่ม (9 ตัว)

1

 

ชุด

810.00

 

810.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

40.

27946

24801

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

ก๊อกกดปัสสาวะ

1

 

ตัว

2,970.00

 

2,970.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

41.

27946

24801

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

โซนินอยล์วาล์ว

1

 

ชุด

8,520.00

 

8,520.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

42.

27946

24801

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

สวิทช์ลูกลอยไฟฟ้าอิตาลี (2 อัน)

1

 

ชุด

1,700.00

 

1,700.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พัฒนสิน

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

43.

27945

24799

10 ม.ค. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เครื่องฟอกอากาศ 43 ตรม. ยี่ห้อ Xiaomi Mi Air 4 Lite

7

 

เครื่อง

3,930.00

 

27,510.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

44.

27945

24799

10 ม.ค. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เครื่องฟอกอากาศ 45 ตรม. ยี่ห้อ Xiaomi Mi Air 4

11

 

เครื่อง

5,440.00

 

59,840.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

45.

27945

24799

10 ม.ค. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

เครื่องฟอกอากาศ 60 ตรม. ยี่ห้อ Xiaomi Mi Air 4 Pro

5

 

เครื่อง

7,370.00

 

36,850.00

 

บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

สุรินทร์

46.

27944

24800

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

EXT.2.5" 1TB Seagate One Touch Black

1

 

ตัว

2,000.00

 

2,000.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

ปิยนุช

47.

27944

24800

10 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Flash Drive Sandisk USB3.0 32GB

3

 

อัน

150.00

 

450.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

ปิยนุช

48.

27943

24797

10 ม.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำบัด ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เดือนธันวาคม 2566

1

 

เดือน

25,750.00

 

25,750.00

 

นายกิจจา ณ เชียงใหม่

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

49.

27942

24798

10 ม.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริการยานพาหนะ

จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เดือนธันวาคม 2566

1

 

เดือน

14,800.00

 

14,800.00

 

นายกิจจา ณ เชียงใหม่

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

50.

27955

24808

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

D-MEN(1x), 500ml

1

 

bot

2,675.00

 

2,675.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

51.

27955

24808

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Penicillin-streptomy,100 ml

1

 

bot

1,498.00

 

1,498.00

 

บริษัท กิบไทย จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

52.

27954

24807

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาเคมี

1

 

กล่อง

257.87

 

257.87

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

53.

27954

24807

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

สติ๊กเกอร์พีวีซี

1

 

แพ็ค

379.85

 

379.85

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

54.

27954

24807

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

มาสกิ้งเทป

1

 

กล่อง

763.98

 

763.98

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

55.

27954

24807

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

สมุดปกอ่อน

1

 

แพ็ค

419.44

 

419.44

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

56.

27954

24807

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองสีน้ำตาล (400 ซอง)

1

 

กล่อง

1,211.86

 

1,211.86

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

57.

27953

24806

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

Post-it 3M

1

 

กล่อง

904.00

 

904.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

58.

27953

24806

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาลูกลี่น (200 ด้าม)

1

 

กล่อง

800.00

 

800.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

59.

27953

24806

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กาวแท่งชนิดหมุน(กาวยูฮู)

1

 

กล่อง

736.00

 

736.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

60.

27953

24806

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

คลิบหนีบกระดาษสีดำ

1

 

กล่อง

543.00

 

543.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

61.

27953

24806

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น) (40 รีม)

1

 

ชุด

4,600.00

 

4,600.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

62.

27952

24805

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาเขียนแผ่นใส 4 สี (5 ชุด)

1

 

แพ็ค

680.00

 

680.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

63.

27952

24805

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

มาสกิ้งเทป 1 นิ้ว (24mm.)

1

 

โหล

312.00

 

312.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

64.

27952

24805

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปใส 3 เอ็ม

1

 

โหล

384.00

 

384.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

65.

27952

24805

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ผ้าเทป 2 นิ้ว (5 ม้วน)

1

 

แพ็ค

270.00

 

270.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ปิยนุช

66.

27951

24804

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

Post-it 3M 1.5*2 No.653 (30 อัน)

1

 

แพ็ค

510.00

 

510.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

ปิยนุช

67.

27951

24804

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กาวแท่งชนิดหมุน(กาวยูฮู) (6 แท่ง)

1

 

แพ็ค

372.00

 

372.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

ปิยนุช

68.

27951

24804

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น) (50 รีม)

1

 

ชุด

5,750.00

 

5,750.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

ปิยนุช

69.

27950

24803

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ฟิล์มโน้ตดัชนี ONE 1255 0.9x1.5" คละสี (10 แผ่น/สี)

5

 

แพ็ค

55.00

 

275.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

70.

27950

24803

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ตรายางวันที่ 3.8 มม. ไทยน้ำเงิน โทรดัท TR-4810

1

 

อัน

310.00

 

310.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

71.

27950

24803

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กาวแท่งชนิดหมุน(กาวยูฮู) 21 กรัม (6 หลอด/แพ็ค)

2

 

แพ็ค

330.00

 

660.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

72.

27950

24803

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 8 M8-1M

1

 

โหล

168.00

 

168.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

73.

27950

24803

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น)

10

 

กล่อง

590.00

 

5,900.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

74.

27950

24803

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กรรไกร 6 3/4 นิ้ว

2

 

อัน

45.00

 

90.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

75.

27949

24802

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

CANNON TONER # 325 BLACK

3

 

กล่อง

2,250.00

 

6,750.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

76.

27949

24802

11 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

SANDISK ULTRA DUAL USB DRIVE 64G # SDDDC3-064G-G46

1

 

อัน

295.00

 

295.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

77.

27958

24809

15 ม.ค. 2567

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-จ่ายจากหมวดครุภัณฑ์

โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับได้ ขนาด 150x60x75 ซม.

2

 

ตัว

1,800.00

 

3,600.00

 

บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

สุรินทร์

78.

27957

24811

15 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด (วิทยาศาสตร์) Panel cell 2 ชุด, Standard cell 2 ชุด และAnti Human Globulin 30 ขวด

1

 

ชุด

4,200.00

 

4,200.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ประภาพรรณ

79.

27956

24810

15 ม.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการ งานเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ เดือนธันวาคม 2566

1

 

เดือน

7,700.00

 

7,700.00

 

บริษัท นิวโชคอำนวย เชียงใหม่ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

80.

27960

24790

16 ม.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาบริการเคลือบผิวพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายหน้าอาคาร 2

1

 

งาน

138,286.80

 

138,286.80

 

บริษัท สโตนบิลด์ จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

สุรินทร์

81.

27959

24812

16 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป

อะไหล่ลูกกลิ้งเคมี CM-2225 SOMIC 4 นิ้ว (100 อัน)

1

 

แพ็ค

9,000.00

 

9,000.00

 

บริษัท ตรัยเทรดดิ้ง จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

82.

27962

24814

17 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ถุงกระดาษ,ถุงหิ้ว,กล่องส่งพัสดุ,เทปน้ำตาล, ที่ตัดเทป

1

 

งาน

2,890.00

 

2,890.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

83.

27961

24813

17 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

หลอด LED 9 W Daylight (8 กล่อง)

1

 

ชุด

9,120.00

 

9,120.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

84.

27961

24813

17 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ปลั๊กมีกราวด์ พานาโซนิก+ฝา (24 ชุด)

1

 

ชุด

4,560.00

 

4,560.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

85.

27961

24813

17 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

Timer ดิจิตอล

1

 

เครื่อง

450.00

 

450.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

86.

27961

24813

17 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ขาหนีบสปอร์ตไล้ท์ (50 อัน)

1

 

ชุด

3,250.00

 

3,250.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

87.

27961

24813

17 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

สายไฟ VAF 2*2.5 Sq.mm.

1

 

ม้วน

2,500.00

 

2,500.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

88.

27961

24813

17 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

สายไฟ VCT2*1 Sq.mm.

1

 

ม้วน

4,300.00

 

4,300.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

89.

27961

24813

17 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

สายโทรศัพท์ภายใน

1

 

ม้วน

1,030.00

 

1,030.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

90.

27961

24813

17 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ท่อขาว 3/8" (50 เส้น)

1

 

ชุด

2,000.00

 

2,000.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

91.

27961

24813

17 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

ข้อโค้ง 1/2 ขาว (130 ตัว)

1

 

ชุด

650.00

 

650.00

 

บริษัท โชตนาการไฟฟ้า จำกัด

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

92.

27970

24822

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เข็มเย็บแม๊กซ์ M8

1

 

โหล

216.00

 

216.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

93.

27970

24822

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

มาสกิ้งเทป 1 นิ้ว

1

 

โหล

312.00

 

312.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ปิยนุช

94.

27969

24817

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Acetic Acid 2.5 L.,Labscan

1

 

bot

730.00

 

730.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

95.

27969

24817

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tube 16x125mm. (72pcs/box) #9820,Pyrex

1

 

box

1,400.00

 

1,400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

96.

27969

24817

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tube screw cap 25x150mm. No.9825 (48pcs/box),Pyrex

1

 

box

4,650.00

 

4,650.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

97.

27969

24817

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Trehalose 25g.,Loba

1

 

bot

2,280.00

 

2,280.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

98.

27969

24817

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส ไร้แป้ง L 100/box,Satory

20

 

box

120.00

 

2,400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

99.

27969

24817

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส ไร้แป้ง M 100/box,Satory

60

 

box

120.00

 

7,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

100.

27969

24817

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส ไร้แป้ง S 100/box,Satory

100

 

box

120.00

 

12,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

101.

27969

24817

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส ไร้แป้ง XS 100/box,Satory

60

 

box

120.00

 

7,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

102.

27969

24817

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Safranin O 50g.,Panreac

2

 

bot

2,015.00

 

4,030.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

103.

27969

24817

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

D-Maltose monohydrate Lab.100g. #Ka1126,Kemaus

1

 

bot

975.00

 

975.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

104.

27969

24817

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Fucshin basic 100g.,Loba

2

 

bot

1,980.00

 

3,960.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

105.

27969

24817

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แปรงล้างทิวบ์-ใหญ่ dia.2.5-2.7cm.

5

 

ea

42.00

 

210.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

106.

27969

24817

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แปรงล้างฟลาส-เล็ก dia.3-3.5cm.

5

 

ea

48.00

 

240.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

107.

27969

24817

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

แปรงล้างฟลาส-ใหญ่ dia.6.4cm.

3

 

ea

74.00

 

222.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

108.

27969

24817

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Crystal Violet 25g.,Loba

2

 

bot

528.00

 

1,056.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

109.

27968

24821

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดานไวท์บอร์ด (2 แผ่น)

1

 

ชุด

2,045.00

 

2,045.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชากายภาพบำบัด

ปิยนุช

110.

27967

24820

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เครื่องเคลือบบัตร A4

1

 

เครื่อง

1,900.00

 

1,900.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

111.

27967

24820

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

สายรัดสายเคเบิ้ล

1

 

ห่อ

42.00

 

42.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

112.

27967

24820

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองน้ำตาล 9*12 3/4 นิ้ว (3,000 ซอง)

1

 

แพ็ค

3,900.00

 

3,900.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

113.

27966

24819

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

แฟ้มเสนอเซ็น

1

 

ชุด

2,648.00

 

2,648.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

114.

27966

24819

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกา

1

 

ชุด

349.00

 

349.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

115.

27966

24819

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ตรายางหมึกในตัว (2 อัน)

1

 

ชุด

230.00

 

230.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

116.

27966

24819

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เครื่องเย็บกระดาษ (8 อัน)

1

 

ชุด

1,812.00

 

1,812.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

117.

27966

24819

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

คลีบหนีบกระดาษสีดำ

1

 

กล่อง

832.00

 

832.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

118.

27966

24819

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เข็มเย็บแม๊กซ์

1

 

กล่อง

2,332.00

 

2,332.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

119.

27966

24819

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กาว UHU

1

 

กล่อง

1,625.00

 

1,625.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

120.

27966

24819

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ริบบิ้นผ้า

1

 

ชุด

3,784.00

 

3,784.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

121.

27966

24819

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

สมุดริมลวด

1

 

กล่อง

2,514.00

 

2,514.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

122.

27966

24819

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

Post-it

1

 

ชุด

3,660.00

 

3,660.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

123.

27966

24819

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ซองสีน้ำตาล

1

 

กล่อง

1,225.00

 

1,225.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

124.

27965

24818

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เข็มเย็บ Max No.1

1

 

โหล

2,376.00

 

2,376.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ปิยนุช

125.

27965

24818

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ถ่านพานาโซนิค อัคคาไลน์ (12 แผง)

1

 

โหล

672.00

 

672.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ปิยนุช

126.

27965

24818

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปโฟม 3 M (14 ม้วน)

1

 

แพ็ค

760.00

 

760.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ปิยนุช

127.

27964

24816

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ปากกาเขียนผ้า (21 ด้าม)

1

 

ชุด

588.00

 

588.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

128.

27964

24816

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ไม้บรรทัดเหล็ก (10 อัน)

1

 

ชุด

115.00

 

115.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

129.

27964

24816

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เทปใส

1

 

กล่อง

5,136.00

 

5,136.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

130.

27964

24816

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ที่เหลาดินสอ

1

 

ชุด

1,224.00

 

1,224.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

131.

27964

24816

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

สมุดปกอ่อน

1

 

กล่อง

415.00

 

415.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

132.

27964

24816

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

เครื่องเย็บกระดาษ (6 อัน)

1

 

กล่อง

1,335.00

 

1,335.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

133.

27964

24816

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

มีดคัดเตอร์

1

 

กล่อง

566.00

 

566.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

134.

27964

24816

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

คลิปดำ

1

 

กล่อง

834.00

 

834.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

135.

27964

24816

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (500 แผ่น)

1

 

ชุด

4,636.00

 

4,636.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ปิยนุช

136.

27963

24815

18 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

รถเข็นพื้นเหล็ก 2 ชั้น ,รถเข็นพื้นเหล็ก Jubo HL-120DN,พรม, ผ้าไมโครไฟเบอร์

1

 

งาน

13,375.00

 

13,375.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ปิยนุช

137.

27971

24823

19 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

วัสดุเงินสด(การศึกษา) อุปกรณ์วัดความหนืด, ยาหม่อง,พิมเสน,การบูร,ฟ๊อกกี้, เวชภัณฑ์, ไหมพรม,โบว์,สายยางใส, ขนมปัง, ทรายสี, หินสี, ตุ๊กตาตกแต่งสวนถาด, ขนมซอง ฯลฯ

1

 

งาน

37,461.65

 

37,461.65

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ปิยนุช

138.

27972

24824

22 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด (การเรียนการสอน) กุญแจลิ้นชักปฏิบัติการจำนวน 20 ดอก, โฟม ยิลเลตต์จำนวน 4 แผ่น

1

 

ชุด

880.00

 

880.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

139.

27977

24672

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Acetic acid 2.5L,RCI-Labscan

2

 

bot

730.00

 

1,460.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

140.

27977

24672

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Buffer solution pH 10.00, 250 มิลลิลิตร,Mettler

1

 

bot

675.00

 

675.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

141.

27977

24672

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Buffer solution pH 4.01, 250 มิลลิลิตร,Mettler

1

 

bot

675.00

 

675.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

142.

27977

24672

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Buffer solution pH 7.00, 250 มิลลิลิตร,Mettler

1

 

bot

675.00

 

675.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

143.

27977

24672

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ethanol 95% (L PURE 95) 18L,องค์การสุรา

8

 

ถัง

1,690.00

 

13,520.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

144.

27977

24672

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Ethanol absolute HDPE 99.7% 2.5L ,RCI-Labscan

2

 

bot

830.00

 

1,660.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

145.

27977

24672

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

KCL 3M 250 มิลลิลิตร,Mettler

1

 

bot

770.00

 

770.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

146.

27977

24672

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Methanol HDPE 2.5L,RCI-Labscan

2

 

bot

375.00

 

750.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

147.

27977

24672

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tris base 500 g.,Himedia

1

 

bot

1,650.00

 

1,650.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

148.

27977

24672

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tip Blue 1000 ul (1000psc/pk),Hycon

6

 

pkgs

560.00

 

3,360.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

149.

27977

24672

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Tip Yellow 200 ul (1000psc/pk),Hycon

8

 

pkgs

290.00

 

2,320.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

150.

27977

24672

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Glycine 500 g.,PCI-Labscan

1

 

bot

940.00

 

940.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

151.

27977

24672

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Succinic acid 500 g. ,Loba

1

 

bot

1,140.00

 

1,140.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

152.

27977

24672

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส มีแป้ง เบอร์ L 100/box,Sritrang

40

 

กล่อง

100.00

 

4,000.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

153.

27977

24672

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือไนไตร 4.8g. สีฟ้า เบอร์ M 100/box,Sritrang

1

 

กล่อง

150.00

 

150.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

154.

27977

24672

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือไนไตร 4.8g. สีฟ้า เบอร์ S 100/box,Sritrang

1

 

กล่อง

150.00

 

150.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาเคมีคลินิก

ประภาพรรณ

155.

27976

24827

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

แบตเตอรี่แห้ง, คาปาซิสเตอร์แอร์บ้าน,มอเตอร์ส่วยพัดลมฮาตาริ, แจกันดอกไม้สด

1

 

งาน

1,975.00

 

1,975.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

156.

27975

24814

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ถุงกระดาษ,ถุงหิ้ว,กล่องส่งพัสดุ,เทปน้ำตาล, ที่ตัดเทป

1

 

งาน

3,280.00

 

3,280.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

หน่วยการเงิน

ปิยนุช

157.

27974

24826

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-เชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป

น้ำมันรถยนต์ ประจำเดือนธันวาคม 2566

1

 

เดือน

19,098.80

 

19,098.80

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

158.

27973

24825

23 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

Mini PC มินิพีซี CPU Intel X5-Z8350 8GB+128GB, 2.4G/5G Dual Wifi Bluetooth 4.2,RJ45,พัดลมในตัว

3

 

ชุด

6,700.00

 

20,100.00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ็มโซลูชั่น

รายได้

งานนโยบายและแผน

ปิยนุช

159.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Acetic Acid 2.5 L. ,RCI-Labscan

1

 

bot

730.00

 

730.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

160.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

D-(+)-Maltose monohydrate, from potato,>=99% 100g

1

 

bot

2,750.00

 

2,750.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

161.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Immersion oil 500ml,Loba

1

 

bot

1,620.00

 

1,620.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

162.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Iodine Resublimed AR.500g, QRec

1

 

bot

3,350.00

 

3,350.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

163.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Rack for tube 5x12 ช่อง, dia.16 mm. สูง 3 นิ้ว

15

 

pcs

240.00

 

3,600.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

164.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Rack for tube 6x13 ช่อง, dia.13 mm. สูง 3 นิ้ว

15

 

pcs

270.00

 

4,050.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

165.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Rack for tube dia. 16=14ช่อง, dia.25=5 ช่อง สูง 3 นิ้ว

25

 

pcs

210.00

 

5,250.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

166.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Petri dish PS 90 x 15 mm. (Sterile) 500/box,Hycon

6

 

box

1,870.00

 

11,220.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

167.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Loop ลวดสำหรับเปลี่ยน

100

 

ea

14.00

 

1,400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

168.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Q-BAC 2A Swab Sticks (30ซอง/bx), Pose

3

 

box

450.00

 

1,350.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

169.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Sero Pipette 10 ml. (200/cs), Nunc

1

 

case

2,200.00

 

2,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

170.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Methanol HDPE 2.5L,RCI Labscan

1

 

bot

375.00

 

375.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

171.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

กระดาษเช็ดเลนส์ 10x15 100แผ่น/pk, China

12

 

pkgs

44.00

 

528.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

172.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Disposs Needle 21gx 1.5" 100pcs/box ,Nipro

5

 

box

69.00

 

345.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

173.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Parafilm-M

3

 

roll

850.00

 

2,550.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

174.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ไม้พันสำลีสเตอร์ไรด์ S (100 ก้าน/pack),Hivan

20

 

pkgs

27.00

 

540.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

175.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส ไร้แป้ง เบอร์ M

40

 

กล่อง

120.00

 

4,800.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

176.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส ไร้แป้ง เบอร์ S

60

 

กล่อง

120.00

 

7,200.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

177.

27982

24635

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ถุงมือดีสโพส ไร้แป้ง เบอร์ XS

20

 

กล่อง

120.00

 

2,400.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ประภาพรรณ

178.

27981

24831

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด (วิทยาศาสตร์) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด และถุงยางอนามัย ยี่ห้อ DUREX Protect จำนวน 3 กล่อง

1

 

ชุด

575.00

 

575.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริการการศึกษา

ประภาพรรณ

179.

27980

24830

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด (วิทยาศาสตร์) กระดาษบันทึกภาพ สำหรับอัลตราซาวน์ UPP-110HG จำนวน 5 ม้วน, หมอนหนุนใยสังเคราะห์หนัง PVC ขนาด 46x71 cm. สีน้ำตาล จำนวน 4 ใบ

1

 

ชุด

3,795.00

 

3,795.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

ภาควิชารังสีเทคนิค

ประภาพรรณ

180.

27979

24829

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

วัสดุเงินสด (วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ตู้ยาสามัญ 1 ตู้, ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1 ชุด และชุดยาสามัญประจำบ้าน 1 ชุด

1

 

ชุด

2,888.00

 

2,888.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ประภาพรรณ

181.

27978

24828

24 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป

ช่อดอกไม้ แสดงความยินดี จำนวน 10 ช่อ

1

 

งาน

5,000.00

 

5,000.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

182.

27985

24834

25 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

HP TONER NO.206A #W2110A BLACK

4

 

กล่อง

2,200.00

 

8,800.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

183.

27985

24834

25 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

HP TONER NO.206A #W2111A CYAN

2

 

กล่อง

2,570.00

 

5,140.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

184.

27985

24834

25 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

HP TONER NO.206A #W2112A YELLOW

2

 

กล่อง

2,570.00

 

5,140.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

185.

27985

24834

25 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-คอมพิวเตอร์ใช้ไป

HP TONER NO.206A #W2113A MAGENTA

2

 

กล่อง

2,570.00

 

5,140.00

 

บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

รายได้

งานบริการการศึกษา

ปิยนุช

186.

27984

24833

25 ม.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ Sumsung หมายเลขครุภัณฑ์ 11.41200010015.ร65003/ธ ห้อง 01-020 ชั้น1 อาคาร I-AEC มีน้ำซึมจากตัวเครื่อง/ทำการล้างใหญ่พร้อมตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และเติมน้ำยา R32

1

 

งาน

1,000.00

 

1,000.00

 

ร้านเชียงใหม่แอร์ เซอร์วิส โดย นางจันทิมา ไชยพรม

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ขวัญพัฒน์

187.

27983

24832

25 ม.ค. 2567

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อ ASUS รุ่น A1-K541UV (หมายเลขครุภัณฑ์ 11.74400010003.ร60002/IMM) กดปุ่มเปิดปิด แต่เครื่องไม่ติด/เปลี่ยนชุด Asus X541UV-1A Keyboard พร้อมตรวจเช็คและทดสอบการทำงาน,ทำความสะอาดเครื่อง

1

 

งาน

2,985.30

 

2,985.30

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

188.

27990

24839

26 ม.ค. 2567

ครุภัณฑ์ -ไฟฟ้าและวิทยุ

ไมโครโฟนไร้สายพร้อมเครื่องรับสัญญาณ ยี่ห้อ Soundvision รุ่น SU-990D/HTP

4

 

ชุด

15,900.00

 

63,600.00

 

บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

รายได้

หน่วยเวชนิทัศน์

สุรินทร์

189.

27989

24838

26 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 20 ลิตร ประจำเดือนธันวาคม 2566

1

 

ถัง

900.00

 

900.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขวัญพัฒน์

190.

27988

24837

26 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 25 ลิตร ประจำเดือนธันวาคม 2566

1

 

ถัง

1,125.00

 

1,125.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

191.

27987

24836

26 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-ไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป

สายเครื่องกรองน้ำ, คาปาซิเตอร์, มอเตอร์ส่ายพัด, ปีนฉีดรดน้ำปรับได้, ช่อดอกไม้สด

1

 

งาน

2,247.50

 

2,247.50

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

งานบริหารและธุรการ

ปิยนุช

192.

27986

24835

26 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

ลิควิดไนโตรเจน 25 ลิตร ประจำเดือนธันวาคม 2566

1

 

ถัง

1,125.00

 

1,125.00

 

บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

รายได้

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ขวัญพัฒน์

193.

27992

24841

29 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-วิทยาศาตร์และการแพทย์ใช้ไป

Phenol 1 kg. #05170B01000,Loba

1

 

bot

1,380.00

 

1,380.00

 

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด

รายได้

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ขวัญพัฒน์

194.

27995

24843

31 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ต่ออายุวารสารภาษาต่างประเทศ (e-journal) ประจำปี 2024 1. American Journal of Occupational Therapy (Online)

1

 

รายการ

24,840.00

 

24,840.00

 

บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

195.

27995

24843

31 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-การศึกษาใช้ไป

ต่ออายุวารสารภาษาต่างประเทศ (e-journal) ประจำปี 2024 2. Radiologic Technology (Print and Online)

1

 

รายการ

14,640.00

 

14,640.00

 

บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด

รายได้

ห้องสมุด

ปิยนุช

196.

27994

24842

31 ม.ค. 2567

ค่าวัสดุ-เครื่องแต่งกายใช้ไป

เสื้อโปโล เนื้อผ้า TK งานปักอกซ้ายโลโก้ I&I และงานปักด้านข้างหลังขวา AMS CMU สีดำ, ม่วง, ขาว, กรม จำนวน 505 ตัว ราคาตัวละ 240 บาท

1

 

งาน

121,200.00

 

121,200.00

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายได้

คณะเทคนิคการแพทย์

ปิยนุช